22.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Krst je znamením pre cestu, ktorou kráčal Ježiš: Ten kráčal k smrti a zo smrti do života. Voda predstavuje smrť, kto je zachránený z vody – žije. Krst nám hovorí: Boh nás nestvoril, aby sme zomreli, ale aby sme žili. Sme Božími deťmi, slobodnými ľuďmi. Môžeme hovoriť: Otče. Otec nás má rád. Nemusíme sa preceňovať a nemusíme si zúfať. Môžeme prijať sami seba, lebo nás prijíma Boh.

~J. Zink ~

04.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1956 reakcie0
(Share 354 0)


Téma: Svätý otec Mikuláš / Lk 6, 17-23

Homília

      Onedlho budeme sláviť najkrajšie sviatky – Vianoce, kedy sa najviac prejavila Božia láska k nám... A tento mesiac sa začína aj sviatkom sv. Mikuláša, ktorý je preniknutý dobrotivosťou... A je preto nemožné ubrániť sa tejto atmosfére, lebo sv. Mikuláš pozýva nás všetkých k pestovaniu dobroty a lásky nielen v tento deň, ale po celý život.
      Ale povedzme si úprimne – ako je to s tou našou dobrotou? Poučme sa na takomto príklade.
      Vo vojne sa Červený kríž ujal dieťaťa, ktoré pri bombardovaní stratilo pamäť. Jeho totožnosť teda nemohli nijako zistiť – komu patrí, odkiaľ je. Po čase sa jeho stav zlepšil. Jedného dňa bolo počuť, ako si toto dieťa spieva pieseň, ktorú ho naučila jeho matka:
      Keď som ja bol malý chlapec,
      obýval som malú obec,
      ktorú volali Montlucon...

      To stačilo, aby podľa tejto piesne, v ktorej dieťa označilo svoje rodisko, bolo vrátené tam, kde má svoj domov.
      A teraz aplikácia pre nás. Náš Božský Spasiteľ pri Poslednej večeri povedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Teda Kristova láska je základom a mierou našej lásky k blížnemu, - a podľa toho majú ľudia spoznať, že sme kresťania, patríme Bohu, sme Kristovi učeníci a patríme do rodiny nebeského Otca. Nuž ale, poznať to z nášho života? Dalo by sa z nášho správania zistiť, komu sme uverili, koho sme dietkami?
      Keď sv. Ján Zlatoústy uvažuje nad týmito Kristovými slovami, pýta sa: „Povedz, po čom ťa poznajú? Vari po tom, že kriesiš mŕtvych, že liečiš chorých, že vyháňaš diablov, veruže nie, ale keď sa budete navzájom milovať!“
      Malé dievčatko sa pýta svojej matky:
      „Mama, prečo má pomaranč toľko dielov?“
      „Aby si sa mohla podeliť s inými.“
      A jablko, prečo má len jeden celok? Aby som ho mohla zjesť sama?“
      „Nie! Ale preto, aby si ho mohla dať celé inému“, poučuje múdra matka svoje dieťa.
      Naozaj, láska je základom našich vzťahov k blížnemu. Preto píše aj sv. Ján vo svojom Prvom liste: „Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (4, 7-8). A ďalej pokračuje: „Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá“ (4, 12).
      Keď dnes pozorujeme vo svete nedostatok lásky, potom je jasné, že málo poznáme Boha, lebo Boh je láska. Božia láska k nám má byť meradlom našej lásky k blížnemu.
      Ak si dnes pripomíname pamiatku veľkého svätca východnej cirkvi – sv. Mikuláša – tak sa rozpamätajme na jeho štedrosť, ktorú prejavoval k tým, ktorí to najviac potrebovali. Nech jeho štedrosť bude pre nás príležitosťou, aby sme si pripomenuli a osvojili Kristove slová: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).

      Inšpirácie: Náš otec svätý Mikuláš divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
Čítanosť(109)
Sv. Mikuláš  
12.06.2003 | Čítanosť(3965)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(2856)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2719)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet