24.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Každý čin, ktorý nie je založený na láske, nesie v sebe zárodok smrti.”


~HEINRICH PESTALOZZI~

04.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1642 reakcie0
(Share 330 0)


Téma: Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

Homília

      Romano Guardini, pôvodom Talian, ktorého mnohí nazývajú „cirkevným otcom“ 20. storočia, napísal tieto slová:
      „Ak chceme porozumieť stromu, pozrieme sa do zeme, v ktorej ležia jeho korene. Tak je dobre pozrieť sa do pôdy, z ktorej vyrastá postava nášho Pána: Poznať Máriu – jeho Matku.“
      Naozaj, ak chceme poznať charakter človeka, pozrieme sa na jeho korene, pozrieme sa na rodinu, v ktorej sa narodil a rástol. Ak bola v rodine vzájomná úcta a ohľaduplnosť, toto ponesie so sebou dieťa po celý život aj dospelosti. Ak sa v rodine modlí, k modlitbe bude ťahať dieťa aj keď vyrastie. Ak sa však v rodine hreší, preklína, nadáva, niet vzájomnej úcty, také bude dieťa aj v dospelosti, aj v manželstve, aj v rodine, ktorú založí.
      E. Kubek, významný kňaz a spisovateľ, ktorý pôsobil koncom 19. storočia v Snakove, vo svojom románe Marko Šoltys, napísanom v rusínskom jazyku, spomína aj takúto vetu: „Posmoť matku, tak ber Katku.“
      Preto ak chceme poznať nášho Spasiteľa, jeho ľudský život, pozrime sa doslova do „pôdy“ v ktorej rástol. Pozrime sa na jeho Matku, Pannu Máriu. Dnešný sviatok nás k tomu priam vyzýva.
      Rímskokatolícka cirkev má jednu veľmi peknú pieseň, ktorá charakterizuje jej pôvod i charakter, keď o nej spieva: „Celá krásna si Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“, ktorej krásu, význam a dosah si práve dnes uvedomujeme.
      Tieto slová o jej nepoškvrnenosti o nej právom spievame, lebo Druhý vatikánsky koncil o nej vyhlásil: „Dostalo sa jej tej najvyššej úlohy a hodnosti byť matkou Božieho Syna, a preto aj milovanou dcérou Otca a svätyňou Svätého Ducha.“
      O jej mladosti a živote nám Sväté písmo veľa nehovorí. Iba tradícia nám zachovala niekoľko správ o jej živote. Z toho vieme, že Panna Mária bola modlitbou rodičov vyproseným dieťaťom, a preto mohla vyrastať v zbožnej rodine, neskoršie v Jeruzalemskom chráme, ako nám to hovorí udalosť sviatku Uvedenia do chrámu.
      Pre nás, veriacich kresťanov, je potešujúce, že Panna Mária, ktorú nám Boží Syn z kríža dal za duchovnú, nebeskú Matku, je taká vznešená a krásna a Cirkev ju nazýva Nepoškvrnenou, v ktorej niet nijakej škvrny.
      Otec Etienne Richer, duchovný spisovateľ, ju nazval „Božím úsmevom“. Preto aj svojej knižočke, ktorú napísal, dal názov: Mária, úsmev Boží. V úvode píše: „Ó, Panna Mária, o tebe nemožno povedať, že máš na perách úsmev, ani že sa usmievaš. Ty si viac, si Boží úsmev a prísľub kráľovstva pre nás, ktorí sme doráňaní, úškrnmi tohto sveta. Ty si najkrajší úsmev, aký venovalo stvorenstvo Bohu po svojom páde.“
      Táto Panna Mária, ktorú si dnes uctievame ako Nepoškvrnenú, je nielen Božou Matkou, ale aj našou duchovnou, nebeskou Matkou, Orodovnicou pred Božím trónom. A je tu treba pripomenúť, že pravá, synovská úcta k Panne Márii nemôže narúšať náš vzťah lásky k Ježišovi. Skôr naopak, kresťania na začiatku tretieho tisícročia potrebujú viac ako kedykoľvek inokedy svoju materinskú Prostredníčku, aby sa upevnili vo viere, v nádeji a v láske.
      Táto myšlienka je veľmi živá v našom veriacom ľude... Pozrime sa, ako táto myšlienka bola pekne vyjadrená aj v známom televíznom seriáli Edera – v 23. časti – pri uzdravení malého Valéria. Iste autor tohto seriálu musel byť veriaci človek, že zakomponoval do neho myšlienku, ktorá žije v našom ľude, že Panna Mária je naozaj našou Pomocnicou v ťažkostiach a bezvýchodiskových situáciách nášho každodenného života. Nie nadarmo o nej spievame: „K Márii voláme v každej ťažkosti...“, pretože jej prosby zachraňovali už neraz ľudí od nešťastia a od večnej smrti.
      Preto aj my ako veriaci ľudia sa utiekame k nej od najstarších čias, aby sme zo svojho života urobili službu Bohu podľa príkladu Nepoškvrnenej Panny Márie.

      Inšpirácie: Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
12.06.2003 | Čítanosť(8419)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3639)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2990)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet