20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ťažkosť nie je v začínaní, ale v znovuzačínaní a len tí, ktorí znovu začnú, tí dokončia.

~O. Pirmez ~

07.12.2004 - Miron
čítanosť880 reakcie0
(Share 277 0)


Téma: Dávajme si pozor pred modloslužbou / Modla

Myšlienky... 241/2004

AI       Ľudské konanie je mnohokrát zvláštne a nepochopiteľné. Pekne to vystihol istý novinár vo svojom úvodníku, kde napísal: „Len čo človek zhodí so seba jedno jarmo otroctva, hneď radostne prijíma druhé, netušiac, že je možno oveľa ťažšie.“ Byť slobodný, na to treba odvahu. Bojazliví a ľahostajní nedosiahnu slobodu.
KE       My sme však povolaní k slobode Božích detí. Nesmieme sa báť odmietnuť každé otroctvo, ktorým nás svet chce spútať.
DI       Naša sloboda vyrastá z pevnej viery a z hlbokej dôvery v Boha. Táto sloboda dáva istotu a pokoj. Slobodný človek sa neobáva ani ľudí ani rôznych ideológií, hoc aj striehnu na jeho život. Dobre vie, že nad všetkým je Boh, ktorému môže povedať: Otec. Slobodný človek nepozná strach.
      Kde je však slabá viera, ba dokonca úplná nevera, tam hrozí nebezpečenstvo. Ľudská duša nechce ostať prázdnou. Keď ju pripravíme o nábožnú vieru, rozšíri sa v nej povera a rôzne formy modloslužby.
      Pred celým storočím istý nemecký vedec vychovával svojho syna v úplnej izolácií od sveta. Nikdy pred ním nepovedal nič o Bohu. Takto chcel skúsiť, či ľudská duša príde sama k poznaniu Boha, alebo nie.
      Keď mal chlapec asi desať rokov, vedec zbadal, že za svitania často ide do záhrady. Potajomky ho sledoval. Užasol. Chlapec kľačal na zemi a svoje ruky spínal k vychádzajúcemu slnku. Úbohý chlapec. Sluhu považoval za kráľa.
PAR       Kde chýba pravá viera, tam sa človek otvára pre poveru a rôzne druhy modloslužby. Spomeňme si na izraelský národ. Po odchode z Egypta sa nakrátko zastavili pri hore Sinaj. Kým Mojžiš rozprával na hore s Bohom, ostatní si dole urobili zlaté teľa a klaňali sa mu.
      Že to nebolo jediné poblúdenie vyvoleného národa, to nám dosvedčuje Sväté písmo. I prorok Eliáš žil v dobe, keď sa ľudia odvrátili od pravého Boha a začali uctievať falošného boha Baala. Boh však prostredníctvom svojho verného služobníka Eliáša, priviedol svoj národ naspäť k pravej viere.
      Táto spomienka je veľmi aktuálna aj pre dnešok. Mnohí ľudia pre nedostatok nábožnej viery sa začínajú klaňať falošným bohom východných náboženstiev. Hľadajú pravdu, ale prijímajú lož. Chcú byť slobodní, ale dávajú sa zotročovať klamstvom.
      Dnešnými formami modloslužobníctva sú aj mnohé trendy, ktoré vnucujú človeku obraz úspešného, zdravého, plnohodnotného života. Kto prijíma tieto trendy, necháva sa zotročiť túžbou po bohatstve, kariére, úspechu za každú cenu. Na konci života však poznáva, že to všetko bola iba márnosť a odchádza s prázdnymi rukami.
MY       Boh prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov, neustále privádzal svoj národ k pravej viere. V plnosti času k nám však prehovoril sám Boh, Ježiš Kristus. Nič viac už nemôže byť povedané. V Kristovi je naše vyslobodenie z otroctva i naša sloboda. Kto stavia svoj život na niečom inom, nedôjde k skutočnej slobode, ktorá nepozná strach.
      Poďme teda k Ježišovi plní dôvery a viery. Učme sa od neho, aby sme boli schopní rozoznať každú nepravdu a lož, ktorá nás chce spútať. Nebojme sa náročnosti cesty, ktorú nám Ježiš ponúka. Buďme odvážni, lebo bojazliví a ľahostajní si nikdy nedokážu vydobyť pravú slobodu.
ADE       Ľudské konanie je často tajomné a nepochopiteľné. I náš život v slobode Božích detí sa možno bude zdať mnohým nepochopiteľný. No ukáže im správnu cestu, po ktorej, ak budú mať dobrú vôľu, sa možno aj vydajú. Amen.
27.05.2011 | Čítanosť(898)
Téma: Modla / Duchovný život
28.06.2003 | Čítanosť(2153)
Modloslužba


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet