19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak sa Božie kráľovstvo splní, splní sa len v slobode lásky, v bezpodmienečnej voľbe dvoch prijať spoločný plán. Božie kráľovstvo nie je nanútené, je to voľba. A ako bol Bohu vlastný úkon lásky, tak je človeku vlastné prijať ho.”

~CARLO CARRETTO~

09.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1354 reakcie0
(Share 312 0)


Téma: Jn 15, 1-10

Myšlienky... 244/2004

       Každý človek chce žiť a dobre žiť. Od života očakáva mnoho a je ochotný preto aj mnoho zaplatiť. Ale napriek tomu, nech by ten život bol akokoľvek krásny, nemôže plne uspokojiť človeka, ktorý túži po večnosti. Večný, nekonečne plný život, ten existuje. Boh ho má a chce ho nám darovať: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10).
       Ježiš Kristus je pre nás jediným prostredníkom Božieho života. Je jediným mostom z ľudstva k Otcovi, preto niet spásy mimo neho, mimo spoločenstva s ním. „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený...“, hovorí v podobenstve o dobrom pastierovi (Jn 10, 9). Toto chcel povedať aj svojim učeníkom v podobenstve o viniči, keď sa s nimi lúčil pri Poslednej večeri.
       „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník... Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 1-5).
       Obraz viniča bol učeníkom veľmi blízky a známy, lebo Palestína bola odpradávna krajom hrozna a vína. Symbolika viniča mala vo východných náboženstvách i v Starom zákone veľkú úlohu v zmysle života a pozemského blahobytu. Starozákonní proroci túto symboliku prevzali k označeniu spoločenstva nadprirodzeného života s Bohom vo vyvolenom národe a veľmi často ju používali (Iz 5, 7; Oz 10, 1; Vlp 7, 13; Ž 80, 9-12). Aj sám Ježiš prevzal tento obraz v mesiášskych podobenstvách o robotníkoch vo vinici (Mt 20, 1-6); o zlých vinohradníkoch (Mt 21, 33-39) a i. Preto aj Ježiš, keď chcel objasniť spojenie medzi sebou a veriacimi, použil k tomu obraz viniča. On je tým duchovným viničom, ktorý je zdrojom všetkých milostí. Ako ratolesti vyrastajú z kmeňa a čerpajú z neho silu, tak aj veriaci, ktorí sa s vierou a láskou do neho zapojujú, čerpajú z neho šťavu nadprirodzeného života. Preto naveky bude platiť: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5).
       Podľa týchto slov je jasné, že Kristove slová sa vťahujú na nadprirodzené záslužné skutky. Je mnoho vecí, ktoré možno robiť bez Krista. Boží Syn tu hovorí, že takéto veci nie sú ovocím večného života a pre večný život sú pominuteľné. Nebeský Otec každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a hodí na oheň (Jn 15, 2; 6). Podobne kto nie je s Kristom spojený, je k ničomu a hodí sa len „do ohňa“ (6. verš). Ježiš Kristus je tým pravým duchovným viničom a len v spojení s ním ako ratolesti s viničom čerpáme šťavu nadprirodzeného života. Len skrze neho budú v živote kraľovať tí, čo takto dostávajú hojnosť milosti (Rim 5, 17). V spojení s Kristom je človek premenený v Božie dieťa a prináša sladké ovocie Svätého Ducha (Gal 5, 22-23).
       Istý záhradník si svojou usilovnosťou vypestoval ovocnú záhradu. Mal dosť ovocia pre svoju rodinu, ba mohol ešte aj predať. Ktosi mu to ale závidel. Jedného dňa prišiel do záhrady a našiel stromy poškodené a konáre polámané. Susedia ho našli, ako plače. Vysvetľoval: „Len sa pozrite na tie konáre plné kvetov. Teraz, keď sú od kmeňa odlomené, neprinesú ovocie a vyschnú.“
       „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne“ (Jn 15, 4).
       Daniel Dalohoun, študent z Afriky, ktorý k nám prišiel študovať medicínu, sa v relácii Prameň vyznal: „Keď sme odchádzali, rodičia nám povedali: Môžete na všetko zabudnúť, len nie na Ježiša...“ (STV l, 22.11.1992).
       Krásne, však?
       „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Ježiš Kristus je jediným prostredníkom Božieho života v nás, je jediným „transformátorom“ tohto života. Bez neho, totiž, pre spásu, naozaj nemôžeme nič urobiť. Volajme preto s apoštolom Petrom: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 68-69).

      Inšpirácie: Jn 15, 1-11
      Kartotéka: Jn 15
20.06.2003 | Čítanosť(2123)
Téma: Radosť / Jn 15, 9-11
12.06.2003 | Čítanosť(2680)
Jn 15, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2361)
Jn 15, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet