18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prajem si, aby ste všetci naplnili svoje srdcia veľkou láskou. Nepredstavujte si, že táto láska musí byť niečím mimoriadnym, ak má byť pravá a vrelá. Nie! To, čo potrebujeme k svojej láske, je trvalá túžba milovať toho, ktorého milujeme.

~Matka Tereza ~

20.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1111 reakcie0
(Share 267 0)


Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

Homília

      Každý z nás má rád Vianoce. Sú to sviatky, ktoré nazývame sviatkami pokoja, porozumenia a lásky. Na sviatky sa stretávajú rodiny, priatelia a všetci sú k sebe akosi blízki a pozorní. Aj keď cez rok možno k sebe neprehovoria. Kiež by Vianoce boli celý rok – nielen niekoľko dní.
      My, kresťania, na Vianoce uvažujeme o veľkej láske Boha k človeku. Narodenie Ježiša Krista je dôkazom tejto lásky. Sv. Ján to dosvedčuje slovami: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Takejto veľkej láske človek nemôže odporovať.
      Dnešný sviatok nám hovorí, že sv. Štefan sa rozhodol pre Boha a jeho láska bola taká silná, že dokázal z lásky k nemu stratiť aj svoj pozemský život.
      O sv. Štefanovi nevieme veľa. Sväté písmo o ňom hovorí málo, najmä čím bol predtým. Správy, ktoré nám poskytuje Sväté písmo, nám postačujú, aby sme pochopili jeho veľkosť.
      Prvá zmienka o sv. Štefanovi je v Skutkoch apoštolov. Ich autorom je sv. Lukáš. Ten v 6. kapitole píše, že keď po zoslaní Svätého Ducha počet apoštolov rástol, apoštoli už nestačili na všetky práce. Totiž ich poslaním nebolo len hlásať Božie slovo, ale aj starať sa o chudobných a vdovy. Preto mnohí šomrali, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Dvanásti apoštoli preto zvolali zhromaždenie a povedali, že nie je správne, aby obsluhovali pri stoloch a pri tom zanedbávali Božie slovo. Navrhli, aby si spomedzi seba vybrali sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti a vykonávali túto úlohu.
      Zhromaždeniu sa páčila takáto reč, a vyvolili spomedzi seba sedem mužov – diakonov, medzi ktorými sa uvádza ako prvý Štefan, ktorého Skutky apoštolov označujú ako „muža plného viery a Ducha Svätého“ (6, 5).
Druhá zmienka je o sv. Štefanovi v tej istej kapitole: Štefan bol „plný múdrosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom“ (6, 8). Predstavení synagógy neboli schopní čeliť jeho múdrosti a preto ho obžalovali pred židovskou veľradou, že poburuje ľud proti Mojžišovi a proti Bohu. Najali falošných prorokov, aby ho mohli usvedčiť a odsúdiť. On však v obrannej reči podal celý prehľad dejín spásy, ako Boh sľúbil Vykupiteľa, ktorého očakávali a keď prišiel, neprijali ho:
       „Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi...“ (Sk 6, 51-52).
      Židovská veľrada nemohla zniesť túto pravdu, preto plní zlosti vyviedli ho za mesto a tam ho ukameňovali.
      Čo je na tejto biblickej správe zaujímavé? Keď sv. Štefan pred veľradou obhajoval toho Krista, v ktorého on uveril a ktorého Židia neprijali – pukali od zlosti a škrípali zubami. Doslovne sa to hovorí v 7. kapitole, 54 verši.
      Tak to bolo vtedy, tak to bolo vždy, a tak je to aj dnes. Ľudia neradi prijímajú pravdu. Pravda oči kole, hovorí príslovie. Preto pravda je vždy zosmiešňovaná. A tiež treba povedať, že pravda nemusí byť tam, kde je väčšina. Lenže ľudská pýcha je už taká, že často prijímame naivnú pravdu, než by sme sa mali pokoriť a prijať čistú pravdu.
      Treba povedať, že či už prijímame pravdu alebo nie, pravda vždy zostane pravdou. Pravda sa nezmení kvôli nám. Či sme veriaci alebo nie, pravda je taká, že Boh prišiel na svet ako Vykupiteľ sveta pre všetkých. Ten môže byť naším Spasiteľom, ale aj Sudcom. Od nás záleží, ako sa k tomu postavíme.

      Inšpirácie: Mt 21, 33-46 /8 Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana
      Kartotéka: Mt 21 / Štefan
12.06.2003 | Čítanosť(3264)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(3132)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2924)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet