20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pri otázke, či sa nebojím smrti, cítim, že potrebujem viac ochoty na to, aby som žila.

~BL. ZDENKA SCHELINGOVÁ ~

31.12.2004 - Miron
čítanosť960 reakcie0
(Share 257 0)


Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

Homília

AI      Dnešná nedeľa sa v liturgickom kalendári nazýva Nedeľou pred Bohozjavením. Táto zvláštnosť v liturgickom kalendári chce dať dnešnej nedeli zvláštny akcent podobne ako v prípade Nedele pred narodením Pána a pred sviatkom Povýšenia sv. Kríža. Výnimočné postavenie tejto nedeli dáva sviatok Bohozjavenia, v ktorom nebeský Otec predstavuje celému svetu svojho Syna: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Mk 1, 11). Ak chceme na toto posolstvo nadchádzajúceho sviatku odpovedať otvorením srdca a prijatím Ježiša Krista do svojho života, potrebujeme náležitú prípravu. Tú nám ponúka dnešná nedeľa.
KE      Evanjelium nám hovorí o vystúpení sv. Jána Krstiteľa na púšti. Je to naplnenie Izaiášovho proroctva: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mk 1, 2-3). V týchto slovách tkvie príprava na sviatok Bohozjavenia. „Pripraviť cestu Pánovi“ – to je výzva dnešnej nedele.
DI      Izaiáš použil obraz zo svojej doby, kedy pred príchodom významných osobnosti ozdobovali a upravovali vtedajšie cesty, aby nás upozornil, že čosi podobné sa má odohrať v našom duchovnom svete.
      Čo teda máme urobiť?
      Predovšetkým máme urovnať cestu do vlastného srdca. Čo všetko sa skrýva v ľudskom srdci?! Nie sú to len dobré veci. Čo všetko nám srdce vyčíta. A možno, že ak nenastala náprava, rozhodli sme sa radšej „umlčať svoje srdce“ tým, že sme ho zasypali haraburdím tohto sveta. Dnešná nedeľa nás pozýva k odstráneniu týchto nánosov, k otvoreniu srdca, aby bolo schopné prijať Božského Lekára. On môže uzdraviť rany, ktoré spôsobil hriech a slabosti. On má moc odpustiť to, čo nám srdce vyčíta.
      Máme urovnať aj cestu k blížnemu. Možno, že sme sa nakazili duchom ľudí tohto sveta, pre ktorých je blížny iba prostriedkom k vlastnému prospechu. Koľkokrát sme sa už cítili zneužití, koľkokrát sme už pocítili, že ten druhý mal o nás záujem iba dovtedy, kým z nás mal osoh? Ale koľkokrát sme sami takto zneužívali druhých. A možno, že je to jedna z čŕt nášho života. Urovnať cestu k blížnemu znamená spoznať v tvári blížneho tvár Krista. Znamená to vydať sa na cestu služby blížnemu, služby, ktorá si nenárokuje ani poďakovanie ani odplatu.
      A máme urovnať aj cestu k Bohu. Je to celkom jednoduchá úloha. Stačí len upraviť rebríček hodnôt svojho života s tým, že prvá priečka bude patriť Bohu – Pánovi nášho života. Konkrétne sa to prejaví tým, že sa prehĺbi kvalita modlitbového života, že sa budeme viac usilovať pochopiť jeho slová, že budeme viac vnímavejší na Božiu prítomnosť v toku všedných dní...
PAR      Možno, že sa nám táto príprava zdá trochu náročná. Možno, že sa pohrávame s myšlienkou nedať sa vyrušiť volaním tejto nedele.
      Duchovný spisovateľ Jack McArdle sa nám však prihovára týmto obrazom.
      Veľmi veľa závisí od nás samých. Myslím na časy, keď som bol dieťa, na vzrušenie, ktoré bolo kvôli „vidieckej elektrine“, tak sa to nazývalo. Predpokladám, že to mala byť „vidiecka elektrifikácia“. Ale „elektrika“ prichádza a všade to len tak šumelo. Chlapi z mesta nám rozprávali, že už dávajú stĺpy popri hlavnej ceste, a potom chlap z mliekárne povedal, že už idú aj na vedľajšie cesty, a každý týždeň sme získali ďalšiu správu, že veľké dni už prichádzajú.
      A keď sme ako dedinskí chlapci navštívili Dublin, videli sme rádia zapojené do zástrčky a elektrické svietidlá a horúcu vodu, a... tak sme hovorili: To je objav! To bude hotové nebo. A pamätám si na vzrušenie z toho všetkého i na jednu vec, ktorá ma privádzala do pomykova.
      Bol to starší pár, ktorý žil blízko nás. Oni si nedali zaviesť elektrinu. Nemohol som to pochopiť. Nechápal som, že si musíme o to zažiadať a podpísať to. Myslel som si, že to jednoducho prídu namontovať. A tento pár to odmietol. A dlho som bol popletený, keď som v ich okne videl sviečku, alebo cylindrovú lampu, alebo morský lampáš, alebo petrolejovú lampu. A boli tu elektrické drôty, ktoré prechádzali popri ich dome.
      Nuž, takto je to asi s Bohom. Nemusíš si to vziať. Boh ti nedáva nič nasilu. On ti to iba ponúka. (McARDLE J.: 150 príbehov pre kazateľov a učiteľov. Bez údajov, s. 21.)
MY      Vo sviatku Bohozjavenia sa Boh zjavuje tomuto svetu. Nie je to len nejaká správa, ktorá sa nás netýka. Je to ponuka Boha, ktorá smeruje k človeku: „Ja, tvoj Boh, chcem vstúpiť do tvojho srdca a prebývať v ňom.“ A každý, kto Pánovi pripraví cestu do svojho srdca, nájde v ňom naplnenie svojho bytia.
ADE      Nebojme sa preto prijať námahu prípravy na sviatok Bohozjavenia, ktorú zdôrazňuje dnešná nedeľa. Nemôžeme nič stratiť. Získať však môžeme všetko.

      Inšpirácie: Mk 1, 1-8
      Kartotéka: Mk 1
12.06.2003 | Čítanosť(3245)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(3032)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2521)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet