17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Skutočné bratstvo a sesterstvo prebýva iba v tých srdciach, ktoré uznávajú Božie otcovstvo.”

~PIERRE GRELOT ~

31.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1231 reakcie0
(Share 266 1)


Téma: Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista – Občiansky Nový rok / Lk 2, 20-21; 2, 40-52

Homília

      Pred niekoľkým hodinami sme vstúpili do nového občianskeho roka. A tak so všetkým novým, čo sa začína, sa spájajú ľudské nádeje, predsavzatia i túžby po lepšom i krajšom živote. Preto iste toto povzbudenie i radu očakávame aj od Božieho slova. Toto naozaj dostávame z dnešného čítania.
      Keď malého Ježiša priniesli na ôsmy deň po narodení do Jeruzalemského chrámu, dali mu meno Ježiš. Sv. Lukáš pripomína, že to bolo meno, „ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počas v živote matky“ (Lk 2, 21).
      Hebrejské meno Ježiš ( „Ješua“, skrátene z „Jehošua“ ) sa prekladá ako „Jahve pomáha“, „Jahve zachraňuje“. Už v tomto mene je vyjadrené to najdôležitejšie, čo urobí Ježiš Kristus pre svet: zachráni ho, oslobodí ho. A potvrdzujú to aj slová anjela Jozefovi: „Dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21).
      Ježiš naozaj pomáhal, zachraňoval, o čom svedčia stránky kníh Nového zákona. Je to teda radostná správa o tom, ako do svojho srdca prijímal mýtnikov, hriešnikov, malomocných, chromých, malé deti i plačúce matky...
      A tak meno Ježiš stojí ako prísľub i na začiatku tohto nového roku. Aj s nami pôjde ten, ktorého môžeme nazývať svojím Pomocníkom, Záchrancom, Ochrancom, Spasiteľom... lebo ako to napísal sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov, „v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12).
      Toto meno nám osobitne znie aj v tomto roku...
      Ako veriaci ľudia aj v tomto roku chceme kráčať s Ježišom, ktorý je rovnaký včera, i dnes i naveky. V ničom, čo príde, nebudeme sami, v žiadnej situácii nebudeme bez pomoci. Je tu mocný Ochranca, ktorý sa ujíma každého, kto sa na neho obráti s vierou.
      Študent z Afriky, ktorý k nám prišiel študovať medicínu, sa raz v jednej televíznej relácii vyznal: „keď som odchádzal z rodnej vlasti k vám, rodičia mi povedali: Môžeš na všetko zabudnúť, len na Ježiša nie!“
      To by sme si mali uvedomiť všetci – nielen v tento prvý deň v roku, ale i po celý tento rok...
      Anglický spisovateľ Oscar Wilde povedal, že každý z nás aspoň raz v živote ide s potešujúcim a s posilňujúcim Kristom... My by sme mohli dodať, že je lepšie ísť s Kristom každodenne, pretože – ako sa to modlíme v našich bohoslužbách - „Pane mocný, buď vždy s nami, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. Pane mocný, zostaň s nami!“ (Eucharistická pobožnosť).
      Preto v tento deň nového roku prosme slovami, ktoré napísal taliansky spisovateľ Giovanni Papini v závere svojej knihy Život Krista:
      „Teraz prišiel čas, keď sa musíš znova zjaviť nám všetkým, aby si dal nepopierateľné znamenie tomuto pokoleniu. Ty, Ježišu Kriste, Ty vidíš, aká veľká je naša bieda. Ty vidíš, aká veľká je naša bieda, naše trápenie, naše zúfalstvo. Ty vidíš, ako veľmi potrebujeme Tvoju pomoc a aký potrebný je Tvoj návrat.
      Potrebujeme len Teba, jedine Teba, a nikoho iného... Všetci Ťa potrebujú, aj tí, ktorí o tom nevedia, ba tí ešte väčšmi ako tí, ktorí o tom vedia... Budeme Ťa očakávať každý deň, hoci sme tak veľmi nehodní a nemohúci...“
20.06.2003 | Čítanosť(3010)
Téma: Nový rok / Lk 2, 21
01.01.2005 | Čítanosť(2183)
Téma: Nový rok / Predsavzatie
10.02.2010 | Čítanosť(1801)
Téma: Nový rok /
12.06.2003 | Čítanosť(2856)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2373)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(2091)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet