18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Niektorí neopatrní ľudia sa práve darom svojej nábožnosti dali strhnúť do záhuby, lebo chceli robiť viac, než mohli, neuvážili si, aká nepatrná je ich sila, ale správali sa skôr podľa náklonnosti srdca než podľa úsudku.”

~TOMÁŠ KEMPENSKÝ ~

04.01.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1535 reakcie0
(Share 288 0)


Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

Homília

      Slávime sviatok, ktorý je vo východnom obrade pomenovaný ako Bohozjavenie, Zjavenie Pána. Je to spomienka na pokrstenie nášho Pána v rieke Jordán, a jeho verejné zjavenie, predstavenie sa svetu ako Vykupiteľa, ako Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta.
      Je to súčasné verejné zjavenie Boha v troch osobách: Boha Otca, ktorého hlas počuť z neba, Boha Syna, ktorý je krstený v rieke Jordán a Boha Svätého Ducha, ktorý sa zjavil v podobe holubice.
       Ľud, ktorý bol na jeho príchod pripravovaný sv. Jánom Krstiteľom, ho s láskou prijal. Konečne prišiel ten, ktorého očakávali národy – „svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela“ (Lk 2, 32), aby tak každý, kto v neho uverí, mal večný život.
      Nás, dnešných kresťanov, už správa o Kristovom pokrstení možno ani nevzrušuje. Je to skôr znamenie, že sa skončila vianočná doba, treba odstrániť jasličky a stromček, posledné zbytky Vianoc – a to je zhruba všetko, ako ten sviatok zasiahne do nášho života. A možno že niekto si aj povzdychne: konečne, že sú tie sviatky už za nami.
      Mysliaci veriaci človek si však všimne, že vtedy pri krste nášho Pána zaznel nad Jordánom hlas nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17).
      Toto vyznanie Boha Otca o Kristovi platí dodnes rovnako o každom pokrstenom človekovi. Boh každého pokrsteného vyhlasuje za svoje milované dieťa. Vyhlasuje, že pri ňom stojí a vždy bude stáť. I vtedy, keď sa človek bude zriekať Božieho synovstva, i vtedy, keď o svojom nebeskom Otcovi nebude chcieť počuť, zriekať sa ho. Bude vždy na neho čakať, ako to vyjadril Ježiš Kristus v podobenstve o márnotratnom synovi.
      V starej knihe Náuka Otcov čítame tento príbeh:
      Pustovník Jakub sa zamiloval do krásnej dcéry pohanského kňaza. Opustil pustovňu a požiadal pohana o ruku jeho dcéry. Pohanský kňaz odpovedal: Prvou podmienkou je, že sa zriekneš svojej viery. Pustovníka to veľmi zarmútilo. Veď zmyslom jeho života bol Kristus. Krása dievčaťa ho však tak omámila, že položil ruku na sochu pohanského bôžika a odprisahal, že sa zrieka svojej viery v Boha.
      Pohan na to však povedal: teraz ma nechal osamote. Chcem sa poradiť so svojím bohom, či ti môžem dať svoju dcéru. Zatiaľ pustovník čakal vonku celý nedočkavý na jeho rozhodnutie. Po dlhom čakaní sa pohanský kňaz vrátil a povedal: Môj démon mi hovorí, že tvoj Boh ťa ešte neopustil, preto ti nemôžem dať svoju dcéru.
      Pustovník padol na kolená a s plačom ďakoval Bohu za jeho dobrotu, že aj keď sa ho zriekol, ho neopustil. Vstal, vrátil sa do svojej pustovne a až do smrti v pokání slúžil Bohu.
      Taký je vzťah, taká je láska nebeského Otca k tým, ktorí raz boli pokrstení v jeho mene.
      Preto nezabúdajme na svoj krst. To nie je zápis na matričnom úrade, ako sa to v minulosti propagovalo. Krst – to je udalosť, ktorú nemožno len tak ľahko obísť, zabudnúť. To je udalosť, ktorá nám musí byť každodenným pokrmom plniť jeho vôľu.
      Prví kresťania, ktorí sa na svoj krst dlho pripravovali, prežívali ho tak, že ich pohania obdivovali. Ich nádherný život priťahoval pohanov do Cirkvi, a preto sa Cirkev tak rýchlo rozšírila.
      Nedávno sme vstúpili do nového občianskeho roka. Vložme do svojho každodenného programu plnenie Božej vôle, ako to vyplýva z nášho poslania milovaných synov a dcér nebeského Otca. A ak to budeme plniť, budeme Bohu naozaj milí a potom aj naozaj šťastní.

      Inšpirácie: Mt 3, 13-17 / Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista
      Kartotéka: Mt 3 / Bohozjavenie
12.06.2003 | Čítanosť(2964)
Mt 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2724)
Mt 3, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet