17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať.”

~LUCIANO DE CRESCENZO~

04.01.2005 - Miron
čítanosť1445 reakcie0
(Share 378 0)


Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

Homília

AI       Dnešný sviatok patrí medzi tie najstaršie cirkevné sviatky. Vznikol na Východe. Po roku 313 ho začali sláviť s takou okázalosťou, že zaimponoval aj kresťanom na Západe a začali ho sláviť s rovnakou radosťou.
KE      Sviatok Zjavenia Pána bol pre prvých kresťanov akoby sviatkom ich svetonázoru a zároveň oslavou Boha, v ktorého uverili.
DI      Pohanský svet sa v tej dobe pýšil množstvom rôznych bôžikov, ale pravého Boha nepoznal. Iba izraelský národ poznal pravého Boha a potešoval seba i iných, že príde prisľúbený Vykupiteľ. Keď prišiel, nespoznali ho, lebo nespĺňal ich predstavy.
      Tí však, čo ho prijali, radostne vyznávali: „S nami Boh!“ Nehovorili veľa o Kristovej ľudskej prirodzenosti, ale zdôrazňovali jeho Božstvo. Boh sa stal človekom. To dávalo pevný základ k viere, k prijatiu Božej náuky, ktorá obsahovala neobsiahnuteľné tajomstvá.
      Bohozjavenie – epifánia, ktorú nám v evanjeliu zachycuje sv. Matúš, je skutočne veľkým tajomstvom. Pred nami sa zjavuje Boh v troch Osobách. A táto udalosť pri rieke Jordán je veľkým dôkazom Božej lásky k človeku.
PAR      Vo vodách rieky Jordán stojí pred sv. Jánom Krstiteľom Ježiš Kristus. Prichádza, aby prijal krst obrátenia a odpustenia hriechov. Dobrovoľne sa s pokorou zaradzuje medzi nás, obťažených hriechmi, aby ich vzal na seba. On je tým obetným baránkom, na ktorého budú uvalené všetky hriechy sveta. On je tým baránkom, ktorý sa obetuje pre spásu všetkých nás.
      Tu sa otvorili nebesia. Otvárajú sa tie oblasti, ktoré bolo dosiaľ človeku zatvorené. Cesta k Božiemu otcovskému srdcu je voľná. Ježiš Kristus nám otvoril prístup k trónu milosti.
      Pred zrakom sveta sa zjavuje Najsvätejšia Trojica. Boh Syn sa pokorne skláňa pred Jánom Krstiteľom. Boh Svätý Duch na neho zostupuje a Boh Otec ohlasuje svetu: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17).
      Ako ďakovať Bohu za túto lásku? Nenájdeme dokonalý spôsob ako ďakovať a oslavovať Boha. No aj keď nedokonale, predsa len ďakujme a chváľme Boha v tej miere, akej sme schopní. A túto oslavu spájajme s hlbokou a praktickou vierou, aby sme pred všetkými svedčili a vyznávali: „S nami Boh!“ Mnoho ubiedených ľudí čaká na toto svedectvo, aby mohli spoznať pravého Boha.
MY      Spisovateľ J. A. Cronin v románe Zelené roky vykreslil svoj duchovný portrét. Najprv neveriaci medik, neskôr sebavedomý lekár. Čím ďalej tým viac sa stretáva s tajomstvom života. Pôsobí v malej baníckej obci, kde žijú hlboko veriaci ľudia. Dôjde ku katastrofe na šachte. Zasypalo štrnásť baníkov. V čase, keď sa rozbieha záchranná akcia, ľudia sa vrúcne modlia a prosia o záchranu. Keď sa ich podarí zachrániť, Cronin ošetruje zranených a je prekvapený, že v ich tvárach nenachádza strach, zúfalstvo. Zasypaní sa tiež v závale modlili a pevne verili, že prežijú. Neverec Cronin je otrasený týmto hlbokým prejavom viery.
      Neskôr pracuje v kraji Montmouth, kde nie je nemocnica. Tu všetku ošetrovateľskú prácu vykonávala jedna zdravotná sestra. Bol to priam Boží zázrak, ako vedela potešovať chorých ešte aj vtedy, keď som strácal všetku nádej na vyzdravenie pacienta. Túto svoju službu vykonávala dvadsať rokov tak svedomito, že by som dal život, ak čo len jednu chvíľu zmeškala, keď ju uprostred noci povolali k chorému. Napriek tomu jej plat bol priam biedny. Nevedel sa s tým zmieriť. Raz sa jej spýtal:
      „Sestra, prečo nežiadate povýšenie platu? Sám Boh vidí, že ste si to zaslúžili!“
      Odpovedala mu: „Pán doktor, ak Boh vie, že som si tie peniaze zaslúžila, potom mi stačí jeho odmena.“
      V tej chvíli sa mu otvorili oči a poznal, aký plný obsah má jej život, zatiaľ čo jeho je prázdny. Dal sa do štúdia Svätého písma a začal veriť v Boha a v nesmrteľnosť duše...
Spisovateľ J. A. Cronin končí svoj román slovami: „Ty možno nehľadáš Boha, ale Boh ťa hľadá a nakoniec ťa nájde.“ (Homiletické směrnice 1987/88, s. 1/56.)
ADE      Boh sa zjavil celému svetu, aby celý svet pritiahol k sebe. Odstráňme teda všetky prekážky, ktoré bránia nám i iným vojsť do Božieho náručia.

      Inšpirácie: Mt 3, 13-17 / Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista
      Kartotéka: Mt 3 / Bohozjavenie
12.06.2003 | Čítanosť(2984)
Mt 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2740)
Mt 3, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet