19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Cestou nech ťa vedie viera a cestou nech ti je Sväté písmo! A dobrým vodcom Slovo z neba. Od tejto lampy si aj ty zažni svoju lampu, aby svietila do tvojho vnútorného človeka, ktorý zas je lampou tvojho tela.

~Sv. Ambróz~

04.01.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1667 reakcie0
(Share 389 0)


Téma: Vďačnosť / Mk 1, 40-45

Homília

      Sme ľudia rôzni. Máme rôzne povahy, prístup k životu. Jedni toho veľa nespravia a chcú byť za to oslavovaní, chcú, aby si to každý všimol, vedel o tom, prípadne, bol mu za jeho službu zaviazaný na celý život.
      Na druhej strane mnohí pomáhajú a chcú zostať neznámi, nechcú za svoju pomoc žiadnu pochvalu, ba nečakajú ani na ďakujem.
      Prečo?
      K druhej skupine, ktorá nečaká poďakovanie, patrí i Ježiš z dnešného evanjelia. Malomocnému, ktorý ho prosí, aby ho očistil, povie: „Chcem, buď čistý!“ (Mk 1, 41). Potom mu však prísne pohrozí a pošle preč so slovami: „Daj si pozor a nikomu nehovor...“ (Mk 1, 44).
      Ako si správne vysvetliť toto Ježišovo počínanie? Na jednej strane sa zľutuje nad chorým, trpiacim na malomocenstvo a na druhej strane mu prikazuje, aby o svojom uzdravení zachoval mlčanie. Vidíme však, že uzdravený ho neposlúchne, rozpráva o tom a vieme, že nie je za to potrestaný.
      Ako si to vysvetliť? Marek nám toto zaznamenal zámerne. Pán Ježiš totiž chcel postupne privádzať svojich poslucháčov k presvedčeniu, aby sa naučili správne chápať duchovný ráz mesiášskeho kráľovstva. Ich nesprávne predstavy o svetskom kráľovstve boli by ich strhli k prenáhleným a nerozumným činom. Boli by znemožnili potrebnú výchovu a neboli by si opravili mylné náhľady o podmienkach spásy, keby boli začali šíriť, že Mesiáš, očakávaný politický osloboditeľ Židov, je už medzi svojím ľudom. Preto im zakazuje hovoriť o zázrakoch. Mohlo by sa totiž stať, že by bolo došlo k povstaniu proti Rimanom, tým by však boli znemožnili vlastné dielo Božie, ktoré potrebovalo cestu pokojného vývoja a nesledovalo násilný politický prevrat, aký očakávali Židia od Mesiáša. Musíme si uvedomiť, že Ježiš pred svojím zmŕtvychvstaním úmyselne skrýval pred ľuďmi svoju slávu ako Syn Boží a vybral si cestu poníženia a utrpenia. Predsa sila, ktorá v ňom bola, sa prejavovala. Toto všetko počínanie pochopíme až vtedy, keď sa na všetko pozrieme cez jeho zmŕtvychvstanie, ktoré nám osvieti myseľ a pochopíme, prečo si Ježiš nepraje hneď oslavu, poďakovanie, pocty, uznania, verejnú oslavu, prečo zakazuje hovoriť o dobrách, ktoré ľuďom vykonal. Ježiš takto musel postupovať, aby tak mohol vojsť do svojej slávy.
      Všimnime si počínanie malomocného. Tento v radosti, že je uzdravený, stal sa hlásateľom Evanjelia, veľkých činov Božích. Bol vďačný, aj keď musel mlčať. Tento človek vytušil, že Ježiš z pokory nechce prijímať oslavu. Vidí však v Ježišovi silu, ktorú nemôže mať človek sám od seba, a preto uzdravený nielen telesne, ale i duševne chváli Boha.
      Toto počínanie uzdraveného má nás osloviť. Nás, ktorí často prijímame dobrodenia od Boha a ktoré nám už zovšedneli a nepozeráme sa na život očami viery, ale iba očami hmoty. Zabúdame na to, že každé dobro by v nás malo vyvolať vďačnosť a radosť s myšlienkou osláviť za to Boha.
      Náš život by sa mal pod vplyvom tohto evanjelia aspoň v jednom poopraviť. Keď si vieme nájsť čas, hoci prinútení ťažkosťami života, že prosíme Boha o jeho dobrá, požehnanie, vyslyšanie našich potrieb, že by sme sa mali viac zamyslieť aj nad počínaním malomocného po uzdravení. Nám to už Ježiš nezakazuje – a kde sú často naše poďakovania! Rýchlo zabudneme na preukázané dobrá. Považujeme to snáď za samozrejmé, že nám to Boh musel dať, vypočuť nás, vyslyšať? Pozor! Zostaňme Bohu vďační. Človek, ktorý v spoločnosti nevie poďakovať, je neslušný, nevychovaný a prípadne, druhý raz si jeho prosby nevšimneme.
      To je snáď i memento pre nás, prečo nás často Boh nechá dlho čakať a nevypočuje naše prosby. Zabudli sme sa poďakovať ešte za tie minulé dobrá a už túžime po ďalších. Pripomeňme si to preto, aby sme viac dostali od Boha.
      Naša vďaka Bohu nič nepridá. On m á všetko v miere, ktorej už nič my ľudia nemôžeme dať. Naša Vďaka sa však stáva našou odmenou a Boh ju ešte viac požehnáva a znásobuje naše milosti. Amen.

      Inšpirácie: Mk 1, 40-45
      Kartotéka: Mk 1
14.07.2003 | Čítanosť(1678)
Téma: Obdiv / Vďačnosť
12.06.2003 | Čítanosť(3260)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(3047)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2531)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet