20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Požehnaní milosrdní, úprimní a láskyhodní, s ktorými sa dobre vychádza! Požehnaní, ktorí sa vzájomne chránia, utešujú, pomáhajú si vpred a pospolu sa znášajú.

~H. Oosterhuis ~

07.01.2005 - Miron
čítanosť564 reakcie0
(Share 223 0)


Téma: Dbajme o vzrast svojej viery!/ Viera

Myšlienky... 4/2005

AI       Spomínam si na stretnutie s bývalým spolužiakom z gymnázia. V tom čase už pomaly končil vysokú školu. Mal taký radostný výraz v tvári, že som sa jednoducho musel spýtať, prečo je taký šťastný. Povedal: „Vieš, práve dnes ma profesor pozval, aby som s ním spolupracoval na jednej výskumnej úlohe. Vieš, čo to znamená...?
      Pre tohto môjho priateľa bolo toto pozvanie k spolupráci veľkou poctou, ktorú si vážil a radoval sa z nej. Ak uvážime, že každý z nás je Bohom pozvaný k spolupráci, nie je to oveľa väčšou poctou, ktorú si máme vážiť a radovať sa z nej? Ak to tak necítime, je to možno preto, že spolupráca s Bohom na diele spásy je pre nás veľkým tajomstvom, ktorého sa nevieme zmocniť.
KE       Aby sme toto tajomstvo prijali, Boh nás vyzýva, aby sme si prehĺbili vieru. Kladie nám za príklad sv. Jozefa, muža spravodlivého a plného viery.
DI       Evanjelium sa o sv. Jozefovi zmieňuje iba na niekoľkých miestach. Nie je zaznačené žiadne jeho slovo. Preto ho mnohí nazývajú „mlčiacim svätým“. Napriek tomu všetkému, konanie sv. Jozefa svedčí o jeho veľkej viere.
      Veď pozrite sa. Bol zasnúbený s Máriou. Keď sa Mária vrátila od Alžbety, boli na nej viditeľné známky tehotenstva. Jozef ju mohol obviniť z nevery. To by sa však pre Máriu veľmi zle skončilo. Jozef ju však nechcel vystaviť potupe a smrti. Mária mu nevysvetlila tajomstvo tehotenstva. Verila, že Boh to vyrieši sám. A skutočne, keď sa Jozef rozhodoval prepustiť ju, anjel mu vo sne zjavil Božiu vôľu. Aj keď všetko svedčilo proti, Jozef uveril Bohu. Svoju vieru i poslušnosť Božej vôli dokázal i neskôr, keď znovu vo sne napomenutý, uteká s Máriou i Dieťaťom do Egypta a neskôr sa vracia späť. Táto poslušnosť Bohu je známkou veľkej viery.
      Sv. Jozefa môžeme pokojne prirovnať takému veľkému mužovi Starého zákona ako bol Abrahám. Abrahám tiež uposlúchol Boha, keď mu rozkázal ísť do neznámej krajiny. I jeho manželka Sára, skrz vieru počala napriek svojej neplodnosti. Skrz vieru dokázal Abrahám uposlúchnuť Boha, keď mu prikázal obetovať Izáka. Poslušnosť skrze vieru Boh veľmi vysoko hodností.
PAR       Podobnú vieru Boh očakáva od každého jedného z nás. Je znakom hlbokej dôvery v Božie slovo. Človek s takouto vierou nedá na ľudské reči a úsudky. Plne sa spolieha na Božie riadenie, ktoré ho vedie správnou cestou života.
      Človek, ktorý sa usiluje budovať v sebe takúto vieru, sa veľmi spája s Bohom. Napĺňajú sa na ňom všetky Božie prisľúbenia.
      Cesta k takejto viere je namáhavá. Sťažujú nám ju často ľudia, ktorí to s Bohom vo všeobecnosti myslia dobre, len majú v živote pre neho určité hranice – dovoľujú mu vstúpiť len do niektorých situácií. A tieto mantinely sa akosi vnucujú aj nám, ktorí si uvedomujeme väčšiu závislosť na Bohu. Nedajme sa však nikdy odradiť. Boh nás chce celých. Boh chce, aby sme si uvedomili, že v ňom sme, v ňom sa hýbeme, na ňom sme vo všetkom závislí. Ak by sme sa chceli z tejto jeho závislosti dostať, zotročíme sa.
      Skúškou našej viery sú situácie, kedy musíme vydať svedectvo svojej viery. Kto vydá pekné svedectvo, nielenže rastie v Božej obľube, ale pomáha aj druhým k viere v Boha.
MY       Noel potreboval tajomníka. Poctivého a riadneho človeka. Doporučili mu mladého inžiniera, ktorý bol chudobný a práve hľadal zamestnanie. „Čakám ho zajtra k obedu“, povedal Noel. Mladý inžinier prišiel presne v stanovený čas. Sadli si k stolu. Po niekoľkých formálne prehodených vetách začal Noel útočiť na náboženstvo. Mladý inžinier zbledol. Mal hlboké náboženské vzdelanie, bol presvedčeným katolíkom a Noelovými slovami sa cítil dotknutý. Noel spozoroval jeho rozpaky a zdvojnásobil svoje útoky na Cirkev. Mladý inžinier to už nevydržal. Začal oponovať svojmu hostiteľovi, napriek vedomiu, že ho to môže stáť miesto. Rozhovor sa takmer premenil na hádku. Zrazu Noel prepukol v smiech a podal hosťovi ruku a srdečne ju stisol. „Prepáčte mi,“ povedal. „Takýchto ľudí potrebujem. Prijímam vás do svojich služieb.“ (Homiletické směrnice 1990/91, s. 282.)
      My sme rovnako vystavení rôznym skúškam, či obhájime svoju vieru. Ak áno, Boh nám dá poznanie, aby sme pochopili Boží plán pre náš život.
ADE       Nuž prosme o posilnenie viery, aby sme boli schopní kráčať životom v plnej dôvere a odovzdanosti nášmu nebeskému Otcovi. Amen.

      Kartotéka: Viera
29.11.2010 | Čítanosť(4068)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2673)
Téma: Viera


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet