18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nepredstavujte si, že láska musí byť niečím mimoriadnym, ak má byť pravá a vrúcna. Nie! To, čo potrebujeme k svojej láske, je trvalá túžba milovať toho, koho milujeme.”

~BL. MATKA TERÉZIA~

07.01.2005 - Miron
čítanosť867 reakcie0
(Share 253 0)


Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

Homília

AI      Zaiste mi dáte za pravdu, že človek vždy vedome, alebo i nevedome, hľadá šťastie. Veď kto by chcel byť nešťastný? Toto hľadanie šťastia podmieňuje rozhodovanie človeka. Volí si smer svojho života, o ktorom sa nazdáva, že mu prinesie šťastie. Jeden si myslí, že šťastie mu prenesú peniaze, hmotné zabezpečenie. Iný zasa hľadá šťastie života v úspešnej kariére. Ďalší v prehnanej starostlivosti o telo, mysliac si, že šťastie je ukryté v zdravom tele. A mohli by sme vymenovať ešte mnoho falošných predstáv, ktoré človek považuje za cestu k šťastiu. Nakoniec tento bohatý, úspešný a zdravý človek zisťuje, že dosiahol mnohé materiálne dobrá, ale šťastie nie.
KE      Šťastie nenájdeme v materiálnych dobrách. Šťastie v tomto pozemskom svete je slabým odbleskom budúceho večného šťastia. Zmocňujeme sa ho vtedy, keď sa snažíme žiť už tu na zemi nebeským životom.
DI      Veľmi pekne nám to vykresľuje rozprávanie o Zachejovi, ktorý bol hlavným mýtnikom v Jerichu. Jericho bolo v tom čase kvitnúce palestínske mesto. Ležalo v dobre zavodnenej oáze s teplým podnebím takže pestovaniu plodín sa veľmi darilo. Mestské hradby boli povestné svojou mohutnosťou. Považovali ich za nedobytné. Pre tieto výhody si mnohí volili Jericho za svoj domov. (NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník. Praha : Edice Kalich, 1956, s. 286.)
      Zachej podľa všetkého by mal byť veľmi šťastným človekom. Bol kdesi na vrchole spoločenského rebríčka. Povolanie hlavného mýtnika mu prinášalo veľmi veľký príjem, ktorý si ešte vylepšoval nezákonným a nespravodlivým vyberaním daní. S pozemského hľadiska mu teda nič nechýbalo. Dokonca ani so zdravým na tom nebol zle, keď bol schopný vyškriabať sa na figovník.
      No v skutočnosti mu niečo chýbalo. Nebol šťastný. Toto jeho vnútorné rozpoloženie, táto jeho vnútorná prázdnota sa prejavila, keď cez Jericho prechádzal Ježiš Kristus. Zachej o ňom už toho veľa počul. Nielen o zázračných uzdraveniach, ale aj o náuke, ktorú ohlasoval. Nevedomky tušil, že Kristus mu môže darovať to, čo mu chýba. Preto sa rozhodol, že ho musí vidieť. A urobil pre to skutočne všetko. A tak nič neočakávajúci Zachej dostáva veľký dar. Pri stretnutí s Kristom objavuje nový zmysel života a to mu prináša šťastie.
PAR      Bratia a sestry. Možno, že aj my blúdime po falošných cestách pri hľadaní šťastia. Možno si to ani nechceme pripustiť. A ak áno, tak nevieme, akou cestou sa vydať. Pomoc je však nablízku. I dnes Kristus prechádza okolo nás. Ukážme mu svoje hľadajúce srdce. Zatúžme sa s ním stretnúť. Vložme v neho svoju nádej. A on nás povedie. Ukáže nám správnu cestu. Spoznáme podobne ako Zachej, čo prekáža nášmu šťastiu. Možno, že sa budeme musieť niečoho zriecť, niečo napraviť, niečo pozmeniť v zameraní svojho života. Ale za touto námahou príde šťastie – predchuť neba.
      Je ľahké udržať si toto šťastie, ktoré svet nemôže dať. Evanjelium – dobrá zvesť - nám zreteľne ukazuje cestu, ktorá vedie k zmysluplnému životu a k šťastiu, ktoré vo večnosti nadobúda dokonalú formu. Stačí sa len odhodlať a vykročiť.
MY      Pozrite sa. Francúzsky dôstojník, Charles de Foucauld, bol nadaný, vitálny, zainteresovaný na svete, na živote. Skúmal zmysel života a dlho si pripadal ako magnetická ihla v kompase, ktorá je v pohybe, kým nenájde severný pól. Bol nespokojný, nezorientovaný, a preto stále pátral po zmysle svojho života. Raz sa stretol s múdrym kňazom, ktorý mu povedal: „Nič vám nepomôže, iba sa priznať, že ste hľadali seba.“
      Dôstojník pocítil: „Áno, je to tak. Zmysel života nie je vo mne, ale v tých, čo sú okolo mňa ako Boží synovia a dcéry a skrze nich v Bohu.“
      A neostal pri tomto konštatovaní. Vydal sa medzi ľudí - medzi mohamedánov. Neprišiel im rozprávať o Bohu, ale žil medzi nimi a pomáhal im radou a skutkami. Pestoval v sebe srdečné vzťahy k ostatným ľuďom prejavené tisícerými pozornosťami, službami, pomocou. Arabi vybadali na ňom, že miluje Pána Boha a vidí v ňom zmysel svojho života a že v službe Kristovej lásky k blížnemu našiel svoju životnú úlohu. Bez slov, iba svojimi skutkami priviedol aj iných k Pánu Bohu. (VRABLEC, J.: V službe Slova A. Rím : SÚSCM, 1990, s. 166.)
ADE      Hľa, šťastie nájdeme, keď zharmonizujeme svoj život s Ježišovou náukou.
      Bratia a sestry! Usilujme sa teda žiť evanjeliovým spôsobom, aby sme boli naplnení šťastím. Takto budeme schopní aj iným ukázať cestu k dosiahnutiu pravého šťastia tu na zemi a neskoršie dokonalého šťastia v nebi.

      Inšpirácie: Lk 19, 1-10
      Kartotéka: Lk 19
12.06.2003 | Čítanosť(2315)
Lk 19, 45-48
12.06.2003 | Čítanosť(2220)
Lk 19, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2188)
Lk 19, 11-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet