20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    O dobrých skutkoch rozhoduje láska, s akou ich konáme Pohnútka je dušou skutku. Jeho veľkosť nezávisí od jeho rozsahu alebo trvania, hoci aj tie sú dôležité, ale od jeho určenia. A toto je úmerné láske, ba je jej súčasťou...

~F. G. Faber ~

07.01.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1790 reakcie0
(Share 384 0)


Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

Homília

      V polovici 19. storočia bol v Taliansku spôsobený veľký rozruch. Židovský rabín sa stal kresťanom. Bol to muž veľmi učený a vážený. Starostlivo študoval Sväté písmo, zvlášť prorocké knihy. A tu sa dočítal, čo všetko bolo napísané a predpovedané o budúcom Spasiteľovi – ako bol mučený a zabitý – a porovnal to s tým, čo sa naplnilo na Kristovi. Uvedomil si: Veď to všetko, čo bolo napísané, splnilo sa na Kristovi. Kristus je teda sľúbený a očakávaný Mesiáš. A uveril v Krista... Pochopiteľne spôsobilo to rozruch, pretože on, žid, uveril v Krista a prijal kresťanstvo. Bol zbavený svojho úradu a musel odísť do cudziny a žiť v biede. Síce chudobný, ale šťastný, že poznal Krista.
      Sväté evanjelium, teda Sväté písmo Nového zákona nám hovorí, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby sme v neho uverili, a uveriac v neho, mali večný život. „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“, hovorí sv. Ján (Jn 17, 3).
      Čítanie z evanjelia pripadajúce na dnešnú nedeľu po Bohozjavení nás uvádza na začiatok pôsobenia Ježiša Krista k moru za Jordánom, do krajov Zabulona a Neftaliho, kde žili pohania. Im málo predovšetkým zasvietiť „veľké svetlo“, ako to predpovedal prorok Izaiáša: „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti“ (Mt 4, 16). Odtiaľ – a od „od tejto chvíle“ začal Ježiš hlásať: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 4, 17).
      Spasiteľ, ako sľúbený, prorokmi predpovedaný a očakávaný Mesiáš sa teda zjavuje ako Svetlo sveta. „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12). A toto je „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“, poznamenáva sv. Ján na začiatku svojho evanjelia.
      Ježiš Kristus teda svojím príchodom na tento svet priniesol svetlo do tmy a s ním pravdu, vieru, lásku, radosť a šťastie, aby sme žili vo všestrannej dobrote, podľa pravdy evanjelia. Kto ho prijme, stane sa svetlom pre blížnych. Tak, ako svetlo svieti všetkým v dome. Preto Spasiteľ napomína: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16).
      Je pekné rozprávanie o matke, ktorá sa prechádzala so svojím dieťaťom popri kostole s peknými farebnými oknami. Keď vošli dnu, dieťa zistilo, ako prechádza slnko cez sklá okná, v ktorom je postava svätca a na dlažbe vytvára peknú mozaiku. Dieťa sa pýta:
      „Mama, kto je tá postava uprostred?“
      „To je jeden z Kristových učeníkov.“
      Chlapec si to dobre zapamätal. Keď sa neskôr katechéta na hodine náboženstva pýtal, kto je Kristov učeník, dieťa odpovedalo:
      „Mladý človek, cez ktorého svieti slnko.“
      Názorné a veľmi pravdivé vysvetlenie. Ak sme boli krstom znovuzrodení k novému životu – teda v Krista sme uverili a prijali ho – jeho príklad má v nás žiariť, aby sme my druhým uľahčovali cestu k opravdivému šťastiu. Aby sme boli svetlom, ktoré svieti. Aby sme dnešnému svetu ukázali cenu kresťanstva. Aby si naši blížni i všetci tí okolo nás uvedomili, že veriť v Boha, neznamená len stále sedieť v chráme a modliť sa, ale predovšetkým dobre žiť.
      To je naša úloha – byť soľou zeme a svetlom sveta – a v tom bude naša zásluha naša spása.

      Inšpirácie: Mt 4, 12-17
      Kartotéka: Mt 4
30.03.2008 | Čítanosť(2989)
Téma: Pôst / Mt 4, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(8951)
Mt 4, 12-17
12.06.2003 | Čítanosť(3611)
Mt 4, 18-22
12.06.2003 | Čítanosť(3056)
Mt 4, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet