17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Radosť je najlepšou vizitkou kresťana. Nič tak neveriaceho nezneistí ako ona. A naopak, tí veriaci, ktorí strašia okolie smutnou tvárou, vyvolávajú dojem, že kresťanstvo je náboženstvom amputácie a vysýchania ľudskosti

~R. Plus .~

08.01.2005 - Miron
čítanosť990 reakcie0
(Share 327 0)


Téma: Nechať sa inšpirovať / Sväté písmo

Myšlienky... 11/2005

      Pred niekoľkými rokmi som sledoval zaujímavý dokument o jednom obraze slávneho maliara Vincenta van Gogha. Kamera snímala obraz v mnohých detailoch a v asi dvadsať minútovom komentári som sa dozvedel o nielen o použitej maliarskej technike umelca, ale aj o jeho životnom rozpoložení v čase práce na tomto diele, tiež niečo o krajine, ktorú zachytil štetcom. Všetky tieto drobnosti mi pomohli vnímať obraz oveľa hlbším spôsobom, pretože už nenúkal iba pohľad na peknú krajinku, ale poodhalil mi aj časť duchovného sveta tohto maliara. Komentátor v závere dokumentu povedal: „Nemožno plne pochopiť diela veľkých maliarov, pokiaľ nepochopíme ich vnútorný svet, ktorý ovplyvňoval ich život i tvorbu.“
      To isté platí aj o čítaní Svätého písma. Historik sa pri jeho čítaní môže sústrediť na pochopenie historické fakty a na ich súvislosti; prírodovedca zas zaujme škála rastlín, ktoré svätopisci menujú; lekára zaujmú opísané choroby a za zázrakmi bude hľadať možnú skrytú formu liečebného popisu atď. Zaiste i tieto poznatky napomáhajú z časti k pochopeniu Svätého písma. Vieme však, že sprostredkovanie týchto informácií nie je cieľom svätých kníh. Hlavným a jediným cieľom Svätého písma je sprostredkovanie Božieho posolstva človeku. Ak nám toto uniká, všetky ostatné poznatky sa tým pre nás stávajú bezcennými. Napriek tomu sa však stáva, že ak niekto číta Sväté písmo s túžbou pochopiť, čo mu Boh chce povedať, predsa len naráža na ťažkosti: rozum odmieta prijať niektoré fakty, cit ostáva chladným a srdce sa vzpiera prijať Bohom ponúkanú cestu. Stáva sa to hlavne vtedy, ak sa človek pokúša vlastnou silou uchopiť posolstvo Božieho slova. Človek takto ostáva iba na povrchu – asi tak ako vníma obraz slávneho maliara, keď k nemu nemá podrobný komentár. Konštitúcia Dei Verbum hovorí: „Sväté písmo sa má čítať a vysvetľovať v tom istom Duchu, v ktorom bolo napísané“ (DV, 12). To znamená, že ak sa chceme „zmocniť“ posolstva Svätého Ducha, musíme sa nechať ním rovnako „inšpirovať“ ako sa ním nechali inšpirovať svätopisci. K tomu nabáda ja Katechizmus Katolíckej cirkvi, keď upozorňuje, že „pre správny výklad Písma treba teda dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj povedať a čo chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť“ (KKC 109). Z tohto vychádza, že pri čítaní Svätého písma neide o nejakú súkromnú činnosť, ale že ide o spoluprácu medzi človekom a Svätým Duchom, ktorý otvára myseľ človeka pre porozumenie Písmu (porov. Lk 24, 45).
      Vo farnosti, v ktorej som vyrástol, bol veľmi pekný zvyk. Po prečítaní evanjelia veriaci pred homíliou spievali modlitbu k Svätému Duchu: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše. Takto sa pripravovali pre prijatie náuky evanjelia – prosbou k Svätému Duchu. Rovnaká príprava sa žiada pred súkromným čítaním Svätého písma – prosba o Božiu pomoc pre pochopenie čítaného textu. Boh sa určite ujme takejto prosby človeka.
      Skvelý príklad nachádzame v Skutkoch apoštolov. Etiópčan, ktorý sa bol pokloniť v Jeruzaleme Bohu sa vracal domov. Čítal k knihy proroka Izaiáša. Ako neskôr sám doznal, nerozumel tomu, čo čítal. Zaiste však v ňom bola túžba porozumieť tomuto textu. A ako Boh odpovedal na túto jeho túžbu? Priam zázračne! „Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá“ (Sk 8, 27). Filip poslúchol a na ceste zbadal voz Etiópčana. „Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tamtomu vozu“ (Sk 8, 29). A Filip vysvetlil Etiópčanovi slová proroka Izaiáša a zvestoval mu Krista. Etiópčan pochopil, uveril a požiadal o krst. Keď ho Filip pokrstil „Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel; ale šiel svojou cestou plný radosti“ (Sk 8, 39).
      Je úžasné vedieť, že ak chceme, sám Boh nám prichádza na pomoc pri čítaní Svätého písma.
29.03.2006 | Čítanosť(1760)
Téma: Sväté písmo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet