19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Tí, čo si stavali hniezda až na nebi, stali sa bedármi a opustenými chudákmi, aby sa takto pokorení a ubiedení naučili nie lietať na svojich krídlach, ale dúfať pod ochranou Božích perutí.

~TOMÁŠ KEMPENSKÝ~

08.01.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1384 reakcie0
(Share 348 0)


Téma: Ticho – bohatstvo duší / Mk 2, 13-17

Homília

      Môžem sa vás na niečo spýtať? Máte radi ticho? Ak si odpoviete – áno, som presvedčený, že viete oceniť aj jeho ovocie. Ak nie, tak sa dnes skúste zamyslieť, prečo pre hluk v našom okolí sa stávame chudobnejšími.
      Otázka ticha a hluku viac tlačí mladých ľudí. Dnes sa vám, milí moji mladí priatelia, ponúka viac decibelov na utíšenie vlastného svedomia. Pred mesiacom som čítal v novinách Smena na nedeľu v zaujímavostiach zo sveta, že japonskí lekári varujú mladých ľudí pred vlnou nákazy hluku. Mladí ľudia idú po dosť hlučnej ulici a so sluchátkami na ušiach, z ktorých im znie silná hudba. Odborníci ich varujú, že prídu o sluch.
      Toto nám napomína na inú skutočnosť. Človek sa bojí vlastného svedomia, cíti výčitky, že nežije čestne, a tak sa stáva, že človek nevydrží sám. Vyhľadáva spoločnosť a keď je sám, každú voľnú chvíľu vypĺňa tým, že si pustí platňu, magnetofón či televíziu. Robí to často len preto, že nepochopil slovo: život.
      Dáte mi za pravdu, že veľké veci sa nerodia v hluku, ale v tichu. Moderné zdravotnícke pravidlo hovorí, že ticho lieči. A my veriaci ho môžeme doplniť, že ticho posväcuje svet. Keď sa máme rozhodnúť pre niečo veľké a dôležité vo svojom živote, či si vtedy pustíme rádio alebo platňu?! Isteže nie. Zatvoríme dvere a dobrý kresťan sa najprv ponorí do modlitby a v tichosti počúva hlas svojho svedomia. Zvažuje, premýšľa, prípadne vyhľadá človeka, spoločne sa radia a znova v tichu premýšľajú. Ticho sa v takomto prípade stáva neodmysliteľnou skutočnosťou. A po takomto tichom uvažovaní sme spokojní.
      Tomáš Kempenský v knihe Nasledovanie Krista, hádam najcennejšej knihe pre nás kresťanov, hovorí o tichu toto:
      Ticho je bohatstvo duší. Človek, ktorí nemiluje ticho, vracia sa vždy znova a znova do života prázdnoty. V tichu sa človek najlepšie spoznáva, najlepšie sa pripraví na veľké veci.
      A práve v tichu nachádza smer svojho života, jeho hodnotu, bohatstvo. Pre mnohých sa ticho stalo zmenou života. Stáva sa, že človek v tichu počuje hlas, ktorý ináč nie je možné počuť: „Poď za mnou!“ (Mk 2, 14).
      Veľa ráz sme počuli tieto slová. Mnohokrát nás už povolal Ježiš, aby sme šli za ním. Bolo to v tichu spovednice, keď kňaz vystrel ruku nad našou hlavou a my sme boli povolaní k novému nasledovaniu Krista. Snáď to bolo pri modlitbe, keď sme sa rozprávali s Bohom nielen ústami, ale i srdcom a keď sme dali možnosť Kristovi nahliadnuť, preniknúť i do najtajnejšieho kúta svojho srdca a prijali sme ho ako svojho priateľa. Možno slová – poď za mnou – počuli sme v tichu, keď pred nami bolo vystreté telo milovanej osoby a spoznali sme nezmysel všetkého snaženia bez spolupráce s Bohom. Počuli sme toto volanie, keď sme sa namáhali a uvedomili si, že aj bez nás život pôjde ďalej. A bolo to vždy spojené so slovom – život.
      Ježiš nás najlepšie učí prežiť život v plnom uspokojení. Počal sa v tichu Máriinej duši. V tichu stretnutia odznel i chválospev Magnifikat, v tichu betlehemskej noci uvidel svet. Často sa odobral do ticha noci, kde strávil chvíle rozhovoru s Otcom. Aj apoštolom, ktorí sa vrátili z namáhavej cesty, vravel, aby odišli na tiché miesto a odpočinuli si. On sám po veľkonočnej večeri odchádza do Getsemanskej záhrady a v tichu sa pripravuje bezprostredne na vykúpenie. V tichu sa odohrala i smrť na Golgote, keď opustený zomiera. A aj víťazstvo sa odohralo v tichu. Kristus – víťaz vstáva z mŕtvych v raňajšom tichu. Ticho sa prihovára k tým, ktorých posiela do sveta.
      Ale pozor, zmena nastala pri zoslaní Ducha Svätého. V Skutkoch apoštolských čítame: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky... Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 2-4).
      Čo z toho pre nás kresťanov vyplýva? Vedieť sa v tichu obohatiť, posilniť a naplniť Duchom Svätým, aby sme vedeli ako Matúš odpovedať na Pánovo volanie – poď za mnou – tak ako on, keď vstal a išiel za ním. Aby sme aj my šli za hlasom svojho svedomia, a to najmä vtedy, keď nás tlačí vlastné svedomie, Keď na nás dolieha ťažkosť vlastných nedokonalostí a slabostí, vedomí si sily, ktorá pramení zo stretnutia s Bohom. Amen.

      Inšpirácie: Mk 2, 13-17
      Kartotéka: Mk 2
25.06.2003 | Čítanosť(1213)
Téma: Mlčanie / Ticho
25.06.2003 | Čítanosť(1179)
Téma: Mlčanie / Ticho
25.06.2003 | Čítanosť(651)
Téma: Ticho
12.06.2003 | Čítanosť(3036)
Mk 2, 18-28
12.06.2003 | Čítanosť(2790)
Mk 2, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2751)
Mk 2, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet