14.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pre duchovného človeka je práca súčasne modlitbou i službou Bohu.

~Arnold Rademacher ~

11.01.2005 - Miron
čítanosť1136 reakcie0
(Share 327 0)


Téma: Lk 19, 1-10

Homília

AI      Nič tak netrápi človeka, ako pocit viny. Poznáme to všetci, pretože každý z nás sa už viac i menej previnil či už voči svojím rodičom, manželskému partnerovi alebo priateľovi. Rovnako však poznáme blahodárne účinky odpustenia.
KE      Odpustenie umožňuje zmenu života a zaväzuje k nej.
DI      Pekne to vystihuje rozprávanie o verejnom hriešnikovi Zachejovi (Lk 19, 1-10). Keď Ježiš oznámil Zachejovi, že ho chce navštíviť, prekvapil a šokoval okolostojacich. Podľa ich mienky si to Zachej nezaslúžil. Ich pohoršenie však určite pominulo, keď každý dostal späť, o čo ho Zachej obral. Až vtedy začali chápať, prečo sa Ježiš takto správal.
      Predstavme si však, že by Zachej nedodržal to, čo sľúbil a veselo by kradol ďalej. Ježišova návšteva by sa stala pre neho zbytočnou. Priviedol by vlastne Ježiša na posmech a tak mnohým by znemožnil prijať Ježišovu náuku.
PAR      Ježiš sa k Zachejovi správal obdivuhodným spôsobom. Prejavil priateľstvo tam, kde sa mohlo očakávať skôr opovrhnutie a trest. Ježiš škrtol jeho vinu i trest a tak Zachejovi otvoril cestu k novému spôsobu života.
      Táto cesta však neviedla do iných životných podmienok. Zachej sa musel vrátiť naspäť do tej istej práce, akú konal predtým. Ďalej vyberal poplatky a dane, ale už pri tom nikoho neokrádal. Ak predtým videl svoje šťastie v peniazoch, po Ježišovej návšteve svoje šťastie hľadal v pomoci druhým.
      To, čo Ježiš spôsobil, znamenalo zmenu vo vnútri, nie v životných okolnostiach. Vnútorná zmena však rýchlo vyprchá, ak sa navonok neprejaví v zmene života.
      Boh svojím odpustením vkladá do duše akoby zárodok nového života, ktorý je neporovnateľne krajší od toho starého. Koľkokrát sme už s rozhrešením prijali tento zárodok? A koľkokrát sme dovolili, aby tento nový život v nás rýchlo zahynul. (MONTANA, V., Dom na skale, Spol. Božieho slova v Nitre, 1993, s. 150.)
MY      Túžba po Božom odpustení má byť vždy spätá s ochotou zmeny života. Veľmi dobre to chápeme. Keď dieťa niečo vyvedie, príde za rodičmi, vyzná svoju vinu a očakáva odpustenie s predsavzatím, že sa už takto nepreviní. Alebo ak niekto príde za priateľom, ktorého urazil, prosí o odpustenie, no už má v sebe túžbu nikdy viac ho neuraziť.
      Vedomie, koľko nám toho Boh už odpustil a odpúšťa, má byť hnacou silou k sústavnej zmene. Rozhrešenie nie je koncom pokánia, ale jeho začiatkom. Odpustením nebudeme premiestnení do iného okolia, ale vrátime sa späť k svojej práci, k svojej rodine, k svojím priateľom. Vrátime sa azda do takých podmienok, ktoré predtým spôsobili, že sme zhrešili voči Bohu. Okolnosti života sa nezmenia, ale my si musíme uvedomiť tú veľkú zmenu, ktorá sa stala v našom vnútri. Udržať ju pri živote, čiže chrániť sa všetkého, čím by sme dobrého Boha mohli uraziť, spôsobuje zmenu navonok. A to je pokánie.
ADE      Kto sústavne uráža priateľa stratí ho. Boh nás však miluje takou veľkou láskou, že počas celého nášho pozemského života nám nestále odpúšťa a dáva šancu k zmene. Nepremrhajme teda túto dobu k obráteniu. Teraz je ten príhodný čas využiť túto šancu, lebo vo večnosti takúto šancu už mať nebudeme.

      Inšpirácie: Lk 19, 1-10
      Kartotéka: Lk 19
12.06.2003 | Čítanosť(2332)
Lk 19, 45-48
12.06.2003 | Čítanosť(2240)
Lk 19, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2206)
Lk 19, 11-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet