19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svoje náboženstvo by som prirovnal k vtáčím hniezdam, urobeným zo slamy, z trusu, odpadkov, no uchovávajúcim život.”

~FRANCOIS MAURIAC ~

11.01.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1108 reakcie0
(Share 298 0)


Téma: Kedy je dovolené robiť dobre? / Mk 3, 1-6

Homília

      V našom živote to berieme ako samozrejmosť, že o naše zdravie sa lekári starajú aj počas dní pracovného voľna. Bolí ma zub, nemusím čakať do pondelka, idem aj v sobotu a nedeľu. Pomôcť niekomu vo sviatočný deň sa u farizejov pokladalo za trestuhodné.
      Evanjelium hovorí o tom, ako Ježiš uzdravil v sobotu v synagóge chorého. Najskôr ho však postaví pred seba a spýta sa prítomných: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ (Mk 3, 4).
      Aj keď mlčali, vrátil chorému zdravie. Farizeji hneď vyšli a s herodiánmi sa radili, ako by ho zabili.
      Prečo takýto postoj farizejov? Vieme už, že apoštoli porušili podľa farizejov sobotňajší odpočinok, keď cestou si odtrhli pšeničné klasy a jedli zrnká.
      Toto evanjelium nám zasa hovorí, ako Ježiš sám porušil sobotňajší pokoj, keď uzdravuje chorých. Je sobota, a teda je zakázané prevádzať akékoľvek remeslo, teda i lekárske ošetrenie. Špekulovali, či Ježiš zachová sobotu, alebo ju poruší. Farizeji vedeli o Ježišovej láske k trpiacim a chorým, a preto predpokladali, že svätenie soboty poruší. A o to im práve šlo. Ježiš vidí, že mu pripravili pascu, a preto sa pýta všetkých prítomných. Odpoveďou mu bolo mlčanie. To Ježiša zarmútilo. Bol to prejav ich zatvrdlivosti a smútok naplnil jeho srdce. Preto, keď uzdravuje chorého človeka, jasne dáva všetkým poučenie, že on je Pánom i soboty a že sobota je ustanovená pre človeka, a nie naopak. Keď sa jedná o lásku voči človekovi, môže použiť na to i sobotu.
      Čo to znamená pre nás veriacich v praxi? Aj keď nás zaväzujú cirkevné predpisy v nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na svätej omši, predsa keď niekto potrebuje našu lásku, pomoc, napríklad pri ošetrovaní, pri malom dieťati, vtedy hriech nepácha. To však máme rozumne zvážiť. Nezostane, pravda, pri ňom celá rodina, ale stačí jeden. Podobne je to i so zamestnaním. Ak niekto musí nastúpiť do služby, nedopúšťa sa hriechu. V takýchto prípadoch sa doporučuje nájsť si čas a venovať aj svojej duši pozornosť. Viac sa pomodliť, niečo si prečítať, popremýšľať a podobne. Doporučuje sa duchovne spojiť so slávením svätej omše, a tak byť aspoň na diaľku prítomný.
      Je otázne, či je to bratská láska, keď si nájde čas na zakáľačku len v nedeľu, prípadne sústavne pracuje cez nedele na fuškách. Berie si pracovné smeny schválne cez nedele a sviatky, pretože sú viac platené. Či to nie je previnenie proti láske k Bohu? V tomto prípade sa nehovorí o láske.
      Musíme si však povedať i toto: Čo by nám osožilo, keby sme boli na troch svätých omšiach a nepomohli by sme tomu, kto práve vtedy súrne potreboval našu pomoc. Pri trocha dobrej vôle a správnom posúdení všetkých okolností, dajú sa veci zariadiť tak, že splníme si svoje náboženské i ostatné povinnosti. Neobstojí výhovorka: Som unavený po celom týždni – a ešte ísť do kostola? Čo to je únava?
      Kto správne pochopí nedeľné stretnutie s Ježišom, pre toho hodina nielenže nie je príťažou, ale bez nej si nevie predstaviť svoj život. Nedeľa bez svätej omše pre neho nič neznamená. Slávnostný obed – ten si môžeme navariť aj v iný deň. Aj čas na koníčka, záľuba pri trocha lásky k Bohu sa dá vyriešiť ináč.
      Sústavné neplnenie si povinností hovoria jasnou rečou o tvojej viere. Tu nestačí povedať: som veriaci. Pripomeňme si aj niektoré odpútavacie akcie, ktoré sú zámerne určované na dopoludňajšie hodiny, a to s tým cieľom, aby odlákali veriacich od svätej omše. Niektoré organizácie na túto hodinu dávajú aj svoje schôdze, organizujú rôzne podujatia a je to smiešne, keď dokonca robia násilie, že musíš...
      Pán Ježiš neznesvätil sviatočný deň tým, že pomohol chorému. Ak to budú okolnosti vyžadovať, môžeme vo výnimočných prípadoch pre lásku k blížnemu vymeškať svätú omšu. Nesmie sa to však stať všeobecným pravidlom.
      Príde dcéra z mesta na návštevu, a matka už nejde na svätú omšu, lebo musí variť! Koľkí si aj takú vec vedia zariadiť k spokojnosti a vedia to správne pochopiť.
      Dobrá vôľa. Chceme dobrú vôľu od druhých a keď ju chce od nás Boh, vtedy sme hluchí.
      Zostaňme praktizujúcimi kresťanmi. Amen.

      Inšpirácie: Mk 3, 1-12
      Kartotéka: Mk 3
10.02.2010 | Čítanosť(1904)
Téma: Mk 3, 34-35
12.06.2003 | Čítanosť(2642)
Mk 3, 22-35
12.06.2003 | Čítanosť(2529)
Mk 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2267)
Mk 3, 13-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet