6.december 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nemáme sa modliť, aby sme neboli pokúšanými - je to vec nemožná, ale aby sme neboli pokušeniami premožení, ako sa to stáva u tých, ktorí sú nimi posadnutí a premožení.

~Origenes ~

11.01.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1172 reakcie0
(Share 315 0)


Téma: Ježišov život je činný / Mk 3, 7-12

Homília

      Kto pozorne číta životopis Ježiša Krista, nájde v ňom i inšpiráciu k otvorenej činnosti, do ktorej nás Ježiš priam povoláva. Ježiš nemiluje zaháľanie, práve naopak, práca nielen šľachtí človeka, ale je i obohatením pre duchovný život.
      Marek hovorí o chvíli, keď si chce Ježiš po namáhavom dni zaiste odpočinúť pri brehu mora. Zástup však zmení Ježišov úmysel a Ježiš je i tu samý čin: uzdravuje, učí...
      Ježiš musel riešiť spornú otázku okolo pôstu, svätenia soboty a Marek ho predstavuje ako divotvorcu, ku ktorému prichádzajú Židia, ale i pohania, aby sa aspoň dotykom jeho šiat uzdravili. Marek sa nerozpisuje o týchto udalostiach zámerne. Ježišovi dávali titul „Syn Boží“, ktorý označoval jeho dôstojnosť. Ježiš nechce, aby ho uznávali za Mesiáša, nakoľko neprišla ešte chvíľa jeho vrcholného poslania – zmŕtvychvstanie. Tento fakt znamená prejav víťazstva Ježiša nad zlom.
      Ježiš nám dáva príklad, že náš život má byť činný. Seriózna práca na svojom zdokonaľovaní sa musí niesť v myšlienke: „Neužitoční sluhovia sme, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť“ (Lk 17, 10).
      Musíme si pripomenúť, že niektorí ľudia nemajú dôveru v činnosť, iní sa zas do činnosti vrhajú bez rozmýšľania a bez lásky. Áno, Ježiš robil všetko s láskou, ktorá dáva hodnotu a zmysel i nášmu životu a musí byť v každom konaní na prvom mieste.
      Ľahko je zrúcať dom, ťažšie je ho postaviť. Ľahšie je kritizovať, ťažšie je konať. Ak všetok čas premárnime na kritizovanie, nezostane nám čas na činnosť. Činný život to nie je snívanie, stavanie len na plánovaní, ale toto všetko sa musí aj uskutočniť.
      Príklad pre žiakov. Nielenže snívaš, že budeš dobrý žiak, ale urob všetko, aby si ním bol. Máš svoje povinnosti žiaka na prvom mieste pred zábavou, koníčkom, televíziou?
      Nielen žiaci, ale aj my všetci si musíme uvedomiť, že naše dobré úmysly sú nanič, ak sa neuskutočnia, nepremenia na čin. Boh nielenže prisľúbil Utešiteľa – Ducha Svätého, ale ho i poslal. Boh nielenže prisľúbil Vykupiteľa, ale ten aj prišiel medzi nás, aby nás vykúpil. Preto, aj keď nemôžeme vykonať veľa, urobme aspoň niečo.
      Vieme, že úd, ktorý sa nepoužíva, odumiera, zakrpatie. Človek, ktorý nie je činný, nielenže nenapreduje, ale upadá. Vec, stroj, ktorý len stojí a nepoužíva sa, tiež sa opotrebúva. Pozoruj ľudí vo svojom okolí. Koľko ľudí je lenivých, mrhajú vzácnymi silami a výsledok ich života je poľutovaniahodný.
      Účinnosť konania nedodáva intenzita pohybu, ale váha ducha, ktorú obsahuje vďaka tvojmu úsiliu. Vidíme to aj v živote, že niektorí ľudia v krátkom čase a niekoľkými úkonmi, s malou činnosťou vykonajú veľa. Iní zase za dlhý čas s viacerými úkonmi, s väčšou činnosťou vykonajú veľmi málo. To znamená pre nás, že celý rozdiel spočíva v kvalite duše tých, čo konajú. Činnosť zvieraťa je pudová. Činnosť človeka je uvážená a má byť prežívaná s vierou. Preniknúť všetko svoje konanie s vierou. Viera nech je v našom konaní, či sú to myšlienky, slová, skutky a nech je vždy na prvom mieste. Žiť v neustálom spojení s Ježišom vo všetkých podujatiach.
      Kto chce takto konať, nech otvorí Evanjelium. Ježiš sa mu stane inšpiráciou, ktorej sa nevyrovná nič na svete. Človek v jeho škole získa veľké kvality a významné úspechy. Amen.

      Inšpirácie: Mk 3, 1-12
      Kartotéka: Mk 3
10.02.2010 | Čítanosť(1907)
Téma: Mk 3, 34-35
12.06.2003 | Čítanosť(2643)
Mk 3, 22-35
12.06.2003 | Čítanosť(2537)
Mk 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2272)
Mk 3, 13-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet