20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pokorný človek sa nebúri. Je realista - dokáže uznať realitu, čo ho obklopuje. Bojuje proti zlu vo všetkých formách: proti chudobe, neslobode, chorobám, útlaku. Využíva lekárske, ekonomické, psychologické a politické prostriedky; útočí na hriešne sociálne štruktúry zakaždým, keď svojou podstatou zabraňujú láske.”

~BERNARD DUCRUET OSB~

14.01.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1840 reakcie0
(Share 308 0)


Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

Homília

      Dvaja chlapci vyšli na pole. „Pozri sa“, hovorí jeden – „aké krásne sú tie klasy, ktoré prevyšujú všetky ostatné! A aké škaredé sú steblá, ktoré sa ohýnajú takmer k zemi!“ „Ty blázon“, povedal ten druhý. „Tie klasy sú bez úrody, preto sa vypínajú prázdne nad ostatné.“
      Tak je to aj s ľuďmi. Prázdne hlavy sa nosia vysoko, ale plné sa skláňajú v skromnosti k zemi ako tie plné klasy. Dnešné čítanie zo sv. evanjelia nám túto pravdu potvrdzuje.
      Dvaja ľudia – farizej a mýtnik – prišli sa pomodliť do chrámu. Farizej si zastal uprostred chrámu a nahlas vypočítaval, aký je dobrý a o čo lepší od mýtnika. Mýtnik však ostal vzadu a vedomý si svojej hriešnosti sa bil do pŕs a prosil Boha o odpustenie.
      Toto krátke podobenstvo, ktoré počúvame pred vstupom do pôstneho obdobia nás nabáda, aby sme sa varovali pyšného a farizejského zmýšľania: „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18, 14).
      Už na prvých stránkach Svätého písma čítame, že keď diabol zvádzal prvých ľudí k hriechu, povedal im: „Budete ako Boh“ (Gn 3, 5).
      Táto pýcha nám všetkým prešla do krvi a javí sa v rôznych podobách. Prejavuje sa už u detí pri hre, keď chceme mať iba my pravdu; chceli by sme sedieť iba na prvom mieste; prví by sme chceli mať všetko. Neraz sa podobáme rímskemu cisárovi Neróvi, ktorý povedal, že radšej bude v západnej dedine prvý, než by mal byť v Ríme druhý.
      Práve táto pýcha, ktorá je vrodená každému človekovi, potrebuje liek. A máme ho od Ježiša Krista, ktorý nás učil najprv svojím životom a preto mohol povedať: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29).
      Za príklad nám dal aj svoju matku, Presvätú Bohorodičku, ktorá na slová anjela, že sa stane matkou Najvyššieho, považovala sa iba za jeho služobníčku.
      Príkladmi pokory sú nám aj mnohí svätí. Tak napr. v Kvetinkách svätého Františka čítame, ako brat Masseo chcel raz vyskúšať pokoru sv. Františka Assiského. Spýtal sa ho: „Počuj, prečo za tebou ide celý svet? Každý ťa chcel vidieť a počuť. A nie si ani pekný, ani múdry a nepochádzaš zo vznešeného rodu. Ako je to možné, že všetci idú za tebou?“ Sv. František sa na chvíľu zamyslel a potom povedal: „Chceš vedieť, prečo ide za mnou celý svet? Preto, že Boh ku konaniu svojho diela, ktoré zamýšľa konať, nenašiel biednejšieho tvora na zemi. A preto si vyvolil mňa, aby zahanbil vznešenosť, veľkosť, moc, krásu a múdrosť sveta, aby sa ukázalo, že každé dobro pochádza od neho.“
      V roku 1934 bol kardinál Eugen Pacelli, neskorší pápež Pius XII., v Buenos Aires na Medzinárodnom eucharistickom kongrese ako pápežský legát. Na spiatočnej ceste sa utiahol do svojej kabíny, aby si po tých veľkých oslavách trochu odpočinul. Medzitým prišiel z Vatikánu telegram. Sekretár zaklopal na dvere a keď sa nik neohlásil, vstúpil a našiel budúceho pápeža ležať na zemi. Na jeho prekvapenie, že neleží na lôžku, kardinál povedal: „Dnes sa mi dostalo až primnoho pôct. Človek musí aspoň keď je sám uznať svoju biedu.“
      Charakteristickým znakom veľkých osobností bolo a je, že sa radi a ochotne ponížia, ustúpia. Sú si vedomí toho, že človek je len vtedy veľký, keď sa vie ponížiť. Takého zmýšľania bol aj Tomáš Kempenský, ktorý napísal: „O sebe si nič nemyslieť a o druhých vždy dobre zmýšľať a vysoko si ich vážiť, je veľká múdrosť a dokonalosť“ (O nasledovaní Krista, I., 3, 17).
      Dnešné čítanie zo sv. evanjelia nám túto pravdu potvrdzuje na príklade pokorného mýtnika. Ježiš to vyjadril slovami: „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18, 14). Nech nám tieto slová budú zásadou v našom každodennom živote.

      Inšpirácie: Lk 18, 9-14
      Kartotéka: Lk 18
12.06.2003 | Čítanosť(8903)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2744)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2180)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet