14.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nádej nemusí byť optimistická. Trpezlivo hodnotí ťažkosti, odhaduje situáciu. Neverí a neočakáva, že zázrak stvorí raj na zemi, že technika a medicína, veda a ľudská moc raz odstránia utrpenie a smrť. Nádej stavia na Boha, je zakotvená v Kristovi. Dúfa v ,Boha od Boha’. Preto nám dáva zakúšať radosť i v skúške.

~Christoph Schönborn~

14.01.2005 - Miron
čítanosť1036 reakcie0
(Share 252 1)


Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

Homília

AI      Nedeľou Mýtnika a farizeja sa východná cirkev začína pripravovať na Veľký pôst. Táto nedeľa ako aj nasledujúce nedele prípravného obdobia (nedeľa Márnotratného syna, Mäsopôstna a Syropôstna) svojím posolstvom nás vedú k uvažovaniu o tom, čo potrebujeme zmeniť či vylepšiť v náboženskom živote. V tomto období by sme mali sformulovať svoje predsavzatie pre Veľký pôst.
KE      V dnešnom podobenstve nás Ježiš Kristus poučuje o správnom postoji voči Bohu vykreslením dvoch úplne odlišných ľudí. Zreteľne vnímame rozdiel medzi pýchou a pokorou, rozdiel, ktorý vzniká z nesprávneho i správneho poznania seba samého. No pre správne pochopenie tohto podobenstva si musíme uvedomiť, že farizej nebol úplne zlý ako aj mýtnik nebol úplne dobrý. Predsa len jeden z nich odišiel domov ospravedlnený.
DI      Farizej nebol zavrhnutý preto, že dodržiaval pôsty. Nebol zavrhnutý preto, že konal dobré skutky vo väčšej miere než si to vyžadoval Zákon. Bol zavrhnutý preto, že nevidel alebo skôr nechcel vidieť svoje skryté hriechy. Bol zavrhnutý preto, lebo odsúdil iného človeka a použil ho pre porovnanie so sebou, aby tak vynikla jeho zbožnosť. Neusiloval sa spoznať, ako ho vidí Boh. Bol príliš zahľadený do dobrých skutkov, ktoré vykonal, aby dokázal vnímať chyby, za ktoré by mal prosiť o zmilovanie.
      Mýtnik bol ospravedlnený kvôli svojej pokore. On neposudzoval druhých, nesnažil sa pred Bohom vyzerať lepší spôsobom, že by poukázal na niekoho, kto je horší od neho. Bol si vedomý svojich hriechov a cítil, že jeho jedinou šancou je Božie zmilovanie. A odišiel domov ospravedlnený.
PAR      Cítime k čomu nás chce dnešné podobenstvo priviesť. Chápeme, čo si potrebujeme osvojiť. Predsa však by sme chceli azda ísť do väčšej hĺbky. Núti nás k tomu poznanie, že aj keď si osvojíme tento postoj mýtnika, predsa keď „prídeme domov“, zaútočia na nás staré postoje, hriechy a slabosti. Žijeme vo svete, kde dýchame „otrávený vzduch“, počúvame „otrávene myšlienky“ a mnoho z toho „jedu“ sa v nás ukladá. Mnoho ľudí vie čo je správne a čo nesprávne, čo je čnostné a čo je hriešne. Dokážu rozpoznať pôsobenie tohto „jedu“, ale namiesto toho, aby s tým bojovali, hľadajú spôsob, ako s tým žiť. Takto dovoľujú hriechu, aby pôsobil v ich živote. Aj keď z času na čas zaujmú pred Bohom postoj mýtnika, predsa im to neprináša to uspokojenie, ktoré od toho očakávajú.
      Predstavme si, že Ježiš Kristus pri rozprávaní o tomto mýtnikovi mal na mysli konkrétneho človeka – hlavného mýtnika Zacheja, o ktorom nám evanjelium rozprávalo minulú nedeľu. Predstavme si jeho život pred stretnutím s Ježišom Kristom. Dalo by sa povedať, že to bol najväčší hriešnik. To znamená, že bol vinný z vraždy a okrádania. Prečo z vraždy? On azda nikoho nezabil vlastnými rukami, ale nespravodlivým vyberaním daní mnohým vzal i to posledné, čo mali pre život. Zapríčinil strádanie, z ktorého mohli vzísť rôzne choroby a nakoniec i smrť. Hojnosť všetkého je tiež odrazovým mostíkom pre všetky možné hriechy.
      A čo sa stalo tomuto človekovi? Bol osvietený Bohom a toto v ňom spustilo reakciu, ktorú by nikto nečakal: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne“ (Lk 19, 8). V Ježišovej prítomnosti jeho srdce priam horelo a bolo pripravené konať tie najlepšie skutky.
      Potom však prišiel nový deň. Zachej pocítil silu návratu zlých návykov starého života. Pocítil aj svoju slabosť, aby ním vzdoroval.
MY      Pozrite na život sv. Márie Egyptskej. Keď si uvedomila, aký zlý a hriešny život vedie, odišla na púšť a 18 rokov strávila bojom proti všetkým pokušeniam, ktoré prichádzali ako pozvanie k návratu k predchádzajúcemu životu. 18 rokov! 18 rokov odstraňovala „jed“, ktorý sa usadzoval v jej živote v dobe, keď holdovala hriechu. Ak nás teda pokúša myšlienka „vzdať sa pred hriechom či vlastnou slabosťou“, je na mieste si položiť otázku, koľko rokov sme strávili v boji s týmito nepriateľmi našej duše.
ADE      Je naozaj ľahké pochopiť podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi. Zaiste nás pohne, aby sme pred Bohom zaujali mýtnikov postoj, zaplakali nad svojimi hriechmi a prosili o zmilovanie. Je však potrebné ísť ďalej. Je potrebné usilovať, aby tento duch kajúcnosti bol neustále prítomný v našom srdci. Bude nás viesť k neustálemu boju s pokušením a v čase pádu nás hneď hodí k Pánovým nohám s prosbou o zmilovanie a o posilu k ďalšiemu boju.

      Inšpirácie: Lk 18, 9-14
      Kartotéka: Lk 18
12.06.2003 | Čítanosť(8939)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2757)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2192)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet