19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ty povieš, že sa ti zdá, že je viac prirodzené, aby bolo len jedno kráľovstvo a nie peklo. Keby to tak bolo, potom bludár, cudzoložník i ten, kto sa dopustil tisícich zločinov, by sa kochal v rovnakých dobrách ako ten, kto si ustrážil nevinnosť a žil vo svätosti. Potom by sa stal Pavol rovným s Herodesom. Takúto nerozumnosť aj samotní démoni odhaľujú: „Čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ (Mt 8, 29).

~sv. Ján Zlatoústy~

14.01.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1212 reakcie0
(Share 303 0)


Téma: Dôveruj Ježišovi! / Mk 3, 7-12

Homília

      Zaiste i vy, keď vás niekto prvý raz pozve na návštevu, rýchlo zbadáte, čo je to za rodina. Ak je to rodina, v ktorej vládne Kristov život, vidíme na stene kríž alebo obraz, tiež v mnohých rodinách majú aj rodinný oltárik Panny Márie. V takých rodinách nielenže majú zavesený kríž, ale venujú pravidelne i čas oslave Boha. Ráno i večer si pred tento kríž zaiste pokľaknú a túžia po Ježišovi.
      Na druhej strane sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí považujú kríž, obrazy, sochy za niečo nevkusné do ich moderného bytu a pritom na čelné miesta si zavesia obraz, na ktorý môžeme pozerať ako chceme, a často nevieme povedať, čo autor obrazu chcel povedať týmto svojím dielom. Prípadne si zavesí nad manželskú posteľ namiesto obrazu Svätej rodiny – akt ženy.
      Dnešný človek si zakladá viac na sebe, na svojej sile, moci, postavení, známych a tam sa už nevtesná Ježiš. Ježiš chce byť v celom srdci, veď sám tomu učil slovami: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle...“ (Mk 12, 30).
      A tomuto nechcú venovať pozornosť mnohí, ako sme o tom čítali aj v evanjeliu: „Šiel za ním veľký zástup...“ (Mk 3, 7) a evanjelista vymenováva kraje a mestá, odkiaľ boli ľudia, ktorí chceli počuť Ježiša. A nielenže ho chceli počuť, ale sa i dotknúť, aby odišli uzdravení.
      Mnohí vravia, že keby Ježiš bol taký silný, že stačilo by sa i dnes dotknúť a telo by bolo uzdravené, tak by šli aj oni za Ježišom.
      Musíme si uvedomiť, že Ježiš musel vidieť ochotu ľudí, že chcú byť zdraví. Spomeňte si na stotníka-pohana, ktorý ide prosiť za svojho sluhu. On nečaká, že Ježiš náhodou príde k nemu. Stotník miloval sluhu, zaiste mu preukázal veľa pozornosti. Má ho rád. Keď počuje o Ježišovi také zvesti, ide a vyzná pred Ježišom vieru...
      Alebo spomeňte si na Jairusa, ktorý má doma chorú dcéru. On ide, vyhľadá Ježiša, poprosí ho o návštevu. I tu vidíme znova ochotu. Ani malomocní sa nedajú utíšiť. Volajú, nedbajú na zákaz, že nesmú prísť medzi zdravých ľudí. Títo všetci pochopili, že Ježiš je silný. Podobne aj žena, ktorá trpela na krvotok dvanásť rokov a na liečbu minula celý svoj majetok, dokazuje svoju vieru slovami – aspoň sa dotknúť obruby rúcha.
      Pochopili ste, bratia a sestry, slová evanjelia, prečo sa Ježiš musel uchýliť až na loďku a odtiaľ učiť zástupy? Ježiš môže uzdraviť i na diaľku. I vtedy bolo veľa ľudí, ktorí ostali chorí, nemocní, a to len preto, že nemali vieru, nedôverovali, Ježiša brali ako jedného z nich, ako Jozefovho a Máriinho syna, obyvateľa Nazareta. Ježiš pre neveru v Nazarete neurobil nijaký zázrak až na niekoľko uzdravení a vyhnal nečistých duchov.
      Viera. Veľa sa dnes o nej hovorí, a tak málo žije! Dokážeme rozprávať hodiny o futbalovom zápase, o móde, účesoch, dokážeme sa nadchýnať krásou obrazov, cudzích krajín, prírody. Vieme sa započúvať do spevu vtákov, vychutnať vôňu jedla, ale nájsť si čas porozprávať sa v kruhu rodiny o viere, rozobrať niektoré veci, ktorým napríklad nerozumia deti, nechápu, lebo nemajú si to kde prečítať, ani to nemajú kde počuť. Ba dnes nevidia ani dobrý kresťanský príklad.
      Rozprával mi jeden kňaz. Bolo to v sobotu večer. Bol som veľmi unavený, ale i šťastný. V ten deň som spovedal a na moje potešenie ku sviatosti zmierenia pristúpili i takí, ktorí roky neboli na spovedi. Nevedel som však, čo zažijem o niekoľko minút. Spomenul som si na Jožka, malého tretiaka, s ktorým som si na začiatku roka povedal, že sa budeme modliť za jeho otca. Roky nebol na spovedi. V nedeľu bol vždy ironický, vysmieval sa žene i deťom, že idú do kostola.
      Svoju chybu však nevidel; domov sa vracal často opitý a svoju silu uplatňoval na žene a deťoch, za ktoré sa hanbiť nemusel. Učili sa výborne i správanie mali slušné. A to, že veľakrát museli ísť do školy od susedov či zo stodoly, a to len preto, že v noci ušli pred bitkou otca. To by však nebolo všetko. Doma nesmeli mať žiadny kríž, obraz, sochu, ktorá by pripomínala Boha. Všetko rozbil. A tento tretiak Jožko vedel i to, že otec chodí k cudzím ženám, s ktorými pije a u nich aj prespáva. A Jožko pri spovedi povedal, že otec už nie je tri dni doma.
      Kňaz premýšľa, že zavolá Jožka s mamou po prijímaní na faru na obed, aby mal Jožko pekný zážitok. Vtom niekto zazvoní. Ide otvoriť a studený pot mu vystúpi na čelo. Za dverami stojí Jožkov otec! Ostatné malo rýchly spád. Hovoril len otec a na konci dostal rozhrešenie. V nedeľu nešiel Jožko na faru, ale kňaz šiel na obed k nim. Susedia tomu nerozumeli, nechápali. Nikto sa viac nedozvedel, čo prinútilo zmeniť život opilca, nemravníka, človeka, ktorý nenávidel Boha. Jedno však pochopili všetci. Modlitba bola vyslyšaná. Prosby manželky a detí, ktoré sa vinuli každý deň k Ježišovi, boli vypočuté.
      Posilnime sa Kristovým slovom i príkladom tých, ktorí sa denne modlili k Ježišovi, aby i v našich rodinách sa obnovila viera, aby kríže a obrazy pre návštevu u nás doma boli výrazným svedectvom, že svoju vieru nielenže vyznávame, ale podľa nej aj žijeme. Amen.

      Inšpirácie: Mk 3, 1-12
      Kartotéka: Mk 3
10.02.2010 | Čítanosť(1904)
Téma: Mk 3, 34-35
12.06.2003 | Čítanosť(2642)
Mk 3, 22-35
12.06.2003 | Čítanosť(2529)
Mk 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2267)
Mk 3, 13-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet