17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svätý je ten, kto stále miluje. Láskou odhaľuje v ostatných Boží zámer a pomáha im ho uskutočňovať.”

~CHIARA LUBICHOVÁ ~

14.01.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1271 reakcie0
(Share 330 0)


Téma: Ježiš volá i dnes / Mk 3, 13-19

Homília

      V týchto dňoch vrcholí podávanie prihlášok na stredné a vysoké školy. Aby to rozhodnutie bolo správne, k odboru, na ktorý sa mladý človek hlási, musí aj niečo cítiť. Mal by vedieť, čo sa od neho asi bude vyžadovať, v čom bude spočívať náplň jeho práce i jeho ďalšieho života.
      Marek v evanjeliu nám vykresľuje niečo podobné, čo prežívajú mnohí žiaci a študenti. Je tu však jeden rozdiel. Na strednú či vysokú školu sa človek hlási a oni si vyberajú. V Ježišovom prípade Marek opisuje takto: „Ježiš povolal k sebe tých, ktorých sám chcel a oni prišli k nemu“ (Mk 3, 13).
      Vieme, že je rozdiel medzi povolaním a zamestnaním. Podstatou zamestnania je snaha zarobiť, pozerá sa na osobný prospech a úžitok. Pravda, aj zamestnanie sa môže zmeniť na povolanie.
      Povolanie je vec kvalitatívne vyššia. Človek ho musí robiť z presvedčenia, s radosťou a s tým, čo robí, akoby splynul v jedno. Nepozerá na zisk, na námahu, obete. Miluje túto svoju činnosť. Ježiš si vyberá a povoláva. Je to dar. Darom je každé kňazské povolanie, rehoľné a vôbec duchovné, nevylučujúc i laické poslanie veriaceho kresťana. Vieme, že takéto vyberanie je často plné záhad, že človek ani nevie, k čomu ho Boh volá. Jednoducho príde chvíľa, niekedy naraz, inokedy to trvá dlhšie, v človeku to dozrieva, až nakoniec povie svoje: áno.
      Vieme, že za Ježišom chodili veľké zástupy. Zo zástupu si Ježiš vyvolil Dvanástich, o ktorých Marek píše: „...a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov“ (Mk 3, 14). Ježiš si ich najprv vyvolil, vybral z mnohých a až potom im dáva náplň ich činnosti. Učí ich, vedie, obdarúva zvláštnou mocou, silou, poslaním.
      Nebolo to nič ľahké aj pre tých, ktorých si Ježiš povolal. Ján a Ondrej pre Ježiša opustili svojho učiteľa Jána Krstiteľa. Ondrej priviedol k Ježišovi brata Šimona, ktorý na Ježiša zo začiatku pozeral s nedôverou, veď mal už svoju rodinu. Bol to zaiste človek rozhľadený, cítil zodpovednosť za svoje skutky. Filip priviedol Natanaela, ktorý ešte Ježiša ani nevidel a ironizoval ho. A keď sa stretne s Ježišom, jeho pohľad i postoj sa celkom zmení. Jakub a Ján zanechávajú svojho otca Zabedeja na lodi i s najatými robotníkmi a idú za Ježišom. Matúša si povolal z figovníka, na ktorý vyliezol zo zvedavosti, aby videl Ježiša, ktorý mal okolo prechádzať. O Judášovi vieme, že bol zo všetkých dvanástich Ježišových učeníkov najviac vzdelaný.
      Ježišovým nanebovstúpením sa nekončí jeho činnosť. Vieme, že pomocou Ducha Svätého, ktorého prisľúbil apoštolom, Ježišova činnosť sa rozvíja a šíri ďalej. v Skutkoch apoštolských čítame, že na uprázdnené miesto po zradcovi Judášovi apoštoli losovaním volia spomedzi tých, čo ich sprevádzali. Peter vtedy takto prehovoril k ostatným apoštolom: „Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo bolo s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychstania. A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. A modlili sa: ...Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom“ (Sk 1, 21-26). Ale Ježiš i tajomným spôsobom si volá Šavla z Tarzu, ktorý ide do Damasku chytať kresťanov, aby ich odviedol v okovách. Stačí jedno oslovenie: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ On povedal: „Kto si, Pane“ A ten: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ“ (Sk 9, 4-5). A vieme, že z prenasledovateľa Šavla sa stáva Apoštol národov Pavol.
      Takto môžeme kráčať dejinami Cirkvi a nájdeme zvláštnu reťaz, ktorá nikde nie je pretrhnutá, čo sa týka odovzdávania moci a úradu apoštolov. I dnešný biskupi sú nástupcami apoštolov. Hovoríme tomu, že v našej Cirkvi je hierarchická postupnosť.
      Aj dnes si Pán Ježiš volá. Bez násilia. Často ticho, akoby šeptom a skromne čaká na odpoveď.
      Veľa je povolaných, ale málo vyvolených. Takto sa modlíme v modlitbe za povolania. Boh si sám volá. Kto však toto povolanie prijme, nemusí mať strach. Boh nielenže povolá, ale dá aj potrebné milosti.
      Modlime sa za nové a bohaté duchovné povolania. Amen.

      Inšpirácie: Mk 3, 13-21
      Kartotéka: Mk 3
10.02.2010 | Čítanosť(1904)
Téma: Mk 3, 34-35
12.06.2003 | Čítanosť(2641)
Mk 3, 22-35
12.06.2003 | Čítanosť(2529)
Mk 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2267)
Mk 3, 13-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet