20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Jeden brat prišiel k otcovi Poimenovi a povedal: „Otče, mám rozličné myšlienky a skrze ne sa dostávam do nebezpečia.“ Otec Poimen ho vyviedol von a povedal mu: „Roztiahni plášť a zadrž vietor!“ Brat odpovedal: „To nemôžem!“ A tu mu starec povedal: „Keď nemôžeš toto, potom nemôžeš ani brániť svojim myšlienkam, aby k tebe neprichádzali. Ale tvojou úlohou je s nimi zápasiť.“

~Apophtegmata 602 ~

17.01.2005 - Miron
čítanosť1126 reakcie0
(Share 324 0)


Téma: Ikony v živote kresťana / Ikona / Umenie

Myšlienky... 15/2005

AI      Prudký rozmach vedy tohto storočia preskúmal už veľa tajomstiev ľudského života. Vedecky dokázal a potvrdil správnosť niektorých odvekých konaní človeka. Napríklad farmakológovia potvrdili liečivé schopnosti rastlín, ktoré človek už odjakživa používa na liečenie chorôb. Podobne odborníci v hĺbkovej psychológii potvrdili silný vplyv obrazu na konanie človeka.
KE      Túto pravdu už zaiste poznali zo skúseností svätí otcovia II. Nicejského snemu, ktorí vyložili správnu katolícku náuku o uctievaní ikon. Išli tak ďaleko, že v interiéri chrámu presne určili miesto, kde sa má aká ikona umiestniť.
DI      Tomuto snemu predchádzalo ikonoborecké obdobie. Mnohí vyhlasovali uctievanie ikon Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky a svätých za nesprávne. To viedlo na niektorých miestach k úplnému zničeniu ikonografickej dekorácie chrámu. Na II. nicejskom sneme sa definovalo učenie Cirkvi o obrazoch, čo znamenalo koniec ikonoboreckého hnutia. Jadrom učenia snemu je, že sa neuctieva ikona, ale to, čo zobrazuje.
      Ikony sú hlboko spojené s východnou duchovnosťou. V chráme majú nezastupiteľné miesto. Ikonostas so všetkými predpísanými ikonami predstavuje akoby ilustrované dejiny spásy a divákovi predkladá hlavné pravdy viery. Sv. Bazil Veľký prirovnáva maľbu k hlásaniu viery. Ikonografické umenie zas prirovnáva ku kňazskej funkcii.
      Počas dôb, keď len málo ľudí vedelo čítať a písať, ikony tvorili katechizmus v obrazoch, ktorý učil pravdy viery. Ten, kto sa k ním približoval s úctou a s čistým svedomím, mohol sa ponoriť do hĺbky Božích tajomstiev.
      Môžeme si však položiť otázku: Nie je azda v dnešnej dobe, keď už všetci vedia čítať a písať, uctievanie ikon zbytočné?
PAR      Odpoveď na túto otázku nám dajú moderní vedci z odboru hĺbkovej psychológie. Skúmali, aké podnety najsilnejšie vplývajú na konanie človeka. Hovoria, že ľudský duch má akoby päť vrstiev. Z piatej, najspodnejšej vychádzajú príkazy na konanie. Zistili, že tieto príkazy sú najsilnejšie vtedy, keď človek prijme vonkajšiu informáciu v určitom obraze.
      Ježiš, ktorý dobre poznal všetky tajomstvá ľudského tela, práve toto využíval. Nepovedal napríklad jednoducho, že Boh je odpúšťajúci otec. Túto pravdu vykreslil v nádhernom podobenstve o márnotratnom synovi. To zasiahlo poslucháčov tak silno, že si túto pravdu nielenže natrvalo zapamätali, ale podľa nej aj žili.
      Tak isto človek si len ťažko rozkáže, aby bol pokojný a kľudný. Ale stačí mu pozrieť na pekný západ slnka a tento obraz mu dá impulz na upokojenie.
      Podobne ikony nielenže vzbudzujú v človeku posvätnú úctu, ale vkladajú svoj obsah do jeho srdca.
MY       Preto východné chrámy, plné ikon, dýchajú takou zvláštnou atmosférou. A nielen chrámy. Čoraz častejšie kresťania rozjímajú hľadiac na ikonu Ježiša Krista alebo Matky Božej. Mnohí sa podľa príkladu východných kresťanov schádzajú k ranným i večerným modlitbám v rodine k ikone, umiestnenej na čestnom mieste v príbytku. Ikona im pomáha k väčšiemu sústredeniu sa. Vyvoláva pocit nadprirodzena a vedie človeka k hlbšej modlitbe.
ADE      Povzbuďme sa teda aj my k správnemu uctievaniu ikon. Sú plné teologických právd, ktoré nám pomáhajú rásť v duchovnom živote.

      Kartotéka: Ikona / Umenie
20.06.2003 | Čítanosť(1740)
Téma: Ikona / Duchovný život
25.06.2003 | Čítanosť(405)
Téma: Umenie
25.06.2003 | Čítanosť(366)
Téma: Umenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet