19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Byť sám šťastný a blažiť iných - to je pravá úloha človeka.“

~Bernard Bolzano~

17.01.2005 - Miron
čítanosť1022 reakcie0
(Share 253 0)


Téma: Jn 1, 1-2

Myšlienky... 16/2005

       „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha“ (Jn 1, 1-2). Tieto prvé dva verše z evanjelia svätého Jána môžu u niekoho vyvolať údiv. Ako možno použiť takýto výraz? Je dôstojné dávať znamienko „rovná sa“ medzi Bohom a slovom? No tento údiv sa pominie, keď ponoríme do doby, v ktorej boli tieto slová napísané. V myslení Židov slovo bolo viac než len zvuk. Slovo bolo niečo, čo malo aktívnu a nezávislú existenciu a malo silu „hýbať s vecami“. Slovo považovali za živé a tak skutočné a niekedy nebezpečné ako vystrelený náboj. Odraz tohto zmýšľania vidíme aj v slovách proroka Izaiáša: „Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal“ (Iz 55, 11).
      Starý zákon bol napísaný v hebrejčine. Obyčajní ľudia Ježišových čias rozprávali po aramejsky – jazykom, ktorý sa z hebrejčiny vyvinul. Tak v prekladoch do aramejčiny sa zrejme pod vplyvom veľkej úcty a fascinácie transcendentálnosťou Boha, sa prekladatelia vyhýbali hovoriť o Bohu. Preto často prekladali meno Boh ako „Božie Slovo“. Kniha Deuteronómium nám ponúka príklad. Veta: „Preto dnes vedz, že Pán pôjde pred tebou ako spaľujúci oheň“ (Dt 9, 3) bola do aramejčiny preložená takto: „Preto dnes vedz, že Božie slovo pôjde pred tebou ako spaľujúci oheň“. Božie slovo stalo synonymom pre Boha samého. Azda aj tohto dôvodu svätý Ján využíva tento výraz, keď píše: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1, 1).
      Keď priemerný čitateľ Svätého písma začuje spojenie „na počiatku“, jeho myseľ hneď skočí k prvému veršu knihy Genezis a Svätého písma vôbec: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1, 1). Toto spojenie používa aj svätý Ján v druhom verši, ktorý vzťahuje na Slovo: „Ono bolo na počiatku u Boha“ (Jn 1, 2). Mohlo by sa zdať, že tento verš je zbytočný, pretože je vlastne obsiahnutý v prvom verši. No zámerom svätého Jána bolo zdôrazniť Boha v troch Osobách a hneď na začiatku svojho evanjelia zjaviť všetkým, kým je Ježiš vo svojej podstate – je Božím synom, zrodeným z Otca pred všetkými vekmi.
      Keď po Ježišovom vzkriesení si apoštol Tomáš naplno uvedomil, kto Ježiš je, povedal: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28). Mnohí dnes hovoria o Ježišovi ako o dokonalom človekovi, mimoriadnom učiteľovi. Ježiš je však Boh. Ako vnímame túto pravdu? Skúsme sa v tejto chvíli na chvíľu zastaviť, aby sme spolu s apoštolom Tomášom adorovali a vyznali svoju vieru: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28).

      Inšpirácie: Jn 1, 1-18
      Kartotéka: Jn 1
12.06.2003 | Čítanosť(3304)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3297)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2475)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet