19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Čoho sa obávať, keď Sudcom je náš brat a matka nášho Sudcu je aj našou Matkou.”

~HARIMAN Z TOURNAI~

18.01.2005 - Miron
čítanosť1584 reakcie0
(Share 295 1)


Téma: Naučme sa odpúšťať! / Odpustenie / Lk 23, 34

Myšlienky... 18/2005

AI       Každý, komu záleží na prehlbovaní osobného vzťahu k Bohu, je pripravený prijať úlohy, ktoré dáva evanjelium. Nie sú to vždy jednoduché úlohy, ale ak chceme patriť Kristovi, máme ich prijať a osvojiť si ich. Bez tohto úsilia sa nám nepodarí dobre zvládnuť tie mnohoraké problémy, ktoré život so sebou prináša. Výsledkom bude stagnovanie, ba až úpadok duchovného života.
      Najzreteľnejšie to azda vnímame v situáciách, kedy nám niekto ublíži, či azda urazí. Prvou a prirodzenou reakciou je zvyčajne myšlienka po odplate.
KE       Evanjelium nás však vedie k odpúšťaniu. Je to umenie, ktoré nepríde samo od seba. Odpúšťaniu sa musíme naučiť.
DI       Veru, je to neľahká úloha, ale veľmi potrebná pre túto dobu. Veď len pozrite, čo napísal istý pán do Katolíckych novín. Vo svojom liste navrhol zmenu v modlitbe Otčenáša. Jeho návrh znel, aby sme sa namiesto „a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ modlilo „a neodpusť nám naše viny ako i my neodpúšťame svojim vinníkom“. (Katolícke noviny č. 3/1996.) Zaiste to napísal po nejakej nepríjemnej skúsenosti. Ale i my by sme dokázali povedať mnoho prípadov, kde sa s odpustením vôbec neráta.
      Hnevať sa je ľudské, ale prekonať hnev a odpustiť je kresťanské. Odpúšťajúca láska je charakteristickým znakom všetkých opravdivých kresťanov. Nie je to nič iné, iba nasledovanie príkladu nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On nám priniesol Otcovo odpustenie. Jeho posledná prosba na kríži bola: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ (Lk 23, 34)
PAR       Medzi zápiskmi blahoslaveného Jozefa Freinademetza, misionára v Číne, môžeme nájsť túto zaujímavú myšlienku. Misionár píše: „Neraz mi napadla myšlienka, čo môžeme a máme dať čínskemu ľudu, ktorý vyrástol a žil v duchovnom svete Konfucia. Konfucianizmus ponúkal vysokú a presne vyhranenú morálku. Pri štúdiu som narazil na Konfuciov výrok, že človek, ktorý sa sprieči najvyššej bytosti, ktorá sa po čínsky volá „Pán nebies“, a urazí ju, ten sa už nadarmo modlí, lebo narušil prirodzený súlad stvorenstva. Vzhľadom na ľudskú slabosť toto viedlo vyznávačov tohto smeru neraz k beznádejnosti, ba až k zúfalstvu. Vtedy som pochopil, čo od nás Čína potrebuje. Potrebuje ohlasovanie Ježiša Krista, ktorý svojou obetou vykúpil ľudstvo z hriechu, ohlasoval zmierenie a odpustenie viny, ktorý každému dáva možnosť obnoviť súlad s Bohom, so svetom i so spoločnosťou.“
      Ak dokážeme odpúšťať, vždy a stále a keď nás k tomu motivuje láska k Bohu i blížnemu, vtedy žijeme skutočné kresťanstvo. Kto sa nechce zmieriť, vždy si nájde nejakú výhovorku, ale kto sa chce zmieriť, vždy si nájde spôsob ako to uskutočniť.
MY       Jedná žena sa zdôverila: „Poškriepili sme sa so susedkou a prestali sme sa rozprávať. Išlo len o maličkosť. Mrzelo ma to, lebo som mala vo zvyku denne chodiť na sv. prijímanie. A tak som hľadala príležitosť na zmieranie. Tá sa čoskoro naskytla. Susedkina sliepka preletela do nášho dvora. Mohla som ju prehodiť naspäť, ale ja som ju vzala a zaniesla susedke.
       „Susedka, nie je to náhodou vaša sliepka?“ spýtala som sa.
      Ona sa usmiala povedala: „Ja viem, prečo ste prišli, susedka. Naozaj, bola to hlúposť, že sme sa pre také nič rozvadili...“
      Ak v nás nechýba ochota, potom k odpusteniu, zmiereniu, stačí iba nepatrný krôčik.
ADE       Nebojme sa teda dnešnej evanjeliovej úlohy! Budeme šťastní, ak s Božou pomocou sa naučíme neustále, vždy a všade odpúšťať. Najväčším motívom nech je pre nás vedomie, že nám Pán už toľkokrát odpustil a že aj teraz, za malé sebazaprenia a pokorenia nám odpustí všetko, čo mu dlhujeme. A zaiste toho nie je málo.

      Kartotéka: Odpustenie
24.04.2004 | Čítanosť(2642)
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11
23.08.2003 | Čítanosť(2349)
Odpustenie
12.06.2003 | Čítanosť(1945)
Lk 23, 26-43
12.06.2003 | Čítanosť(1940)
Lk 23, 1-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet