20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ľútosť je najrevolučnejšia schopnosť človeka. Vylieči otravu samého koreňa nášho života, našej duše a postaví náš život na nový, zdravý základ.”

~MAX SCHELLER ~

18.01.2005 - Miron
čítanosť816 reakcie0
(Share 239 0)


Téma: „Tým, čo uverili v jeho meno...“ / Jn 1, 12

Myšlienky... 19/2005

      Nikdy som v škole neobľuboval skúšanie formou testov. I keď niekedy ponúknuté možnosti umožnili rozpamätať sa na prebraté učivo, zvyčajne však boli sformulované na prvý pohľad rovnako, no predsa sa líšili nejakým slovíčkom, ktoré pozmeňovalo ich obsah. Pre toho, kto si učivo povrchne naštudoval, nebolo vôbec jednoduché určiť správnu odpoveď spomedzi ponúknutých možností.
      Ak nás takáto skúsenosť naučí pozornému vnímaniu slov, potom sme schopní v nich odhaliť aj naoko skryté posolstvá. Pri čítaní evanjelia podľa svätého Jána si takto môžeme uvedomiť, že evanjelista nikdy nepoužíva podstatné meno „viera“, ale len sloveso „veriť“. Od tohto zistenia už nie je ďaleko k pochopeniu, že svätý Ján chápe „vieru“ ako určitý dynamizmus, proces, aktivitu. A to je na hony vzdialené od vnímania viery ako statického a nemenného stavu človeka.
      Viera je pevné presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme. Ale toto rozumové prijatie pravdy je ešte málo. Viera totiž neznamená len veriť v to, čo nám Boh zjavil, ale pozerať sa na všetko vo svete Božími očami, z Božieho hľadiska. Azda z tohto dôvodu dal svätý Ján dôraz na sloveso „veriť“. Podstatné meno „viera“ hovorí o určitom postoji, ktorý človek zaujal k zjaveným pravdám. Sloveso „veriť“ však hovorí o konkrétnych činoch človeka, ktoré vychádzajú z tohto prijatia zjavených právd.
      Tento rozdiel vnímame cítime a preto si neraz dávame otázku, čo máme robiť, aby v nás rástla viera, teda aby sa zjavené pravdy premietali konkrétnym spôsobom do nášho života.
      Viera je dar. Nesmieme však zabudnúť, že je to aj čnosť. Čnosť môžeme charakterizovať ak určitý návyk v konaní dobra, ktorý vzniká dlhšou praxou. Viera rastie, ak podľa nej žijeme, ak odmietame pozerať sa na svet a všetko, čo je vo svete ľudským pohľadom, ale nahrádzame ho pohľadom z Božej perspektívy. Takéto konanie si vyžaduje odvahu a statočnosť, pretože medzi ľudským a Božím pohľadom je nezriedka zásadný rozdiel. Čím častejšie budeme uprednostňovať tento Boží pohľad tým viac v nás bude vzrastať duch viery, ktorý nám umožní spoznať Božie pôsobenie v udalostiach okolo nás. Zároveň však budeme pozorovať, že takéto prejavy živej viery spôsobujú postupné zmeny – pekné zmeny – nielen v našom živote, ale aj v živote ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu.

      Inšpirácie: Jn 1, 1-18
      Kartotéka: Jn 1
12.06.2003 | Čítanosť(3288)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3284)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2460)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet