20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Odtlačky Božích prstov sú vždy identické.”

~STANISLAW JERZY LEC~

25.01.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť937 reakcie0
(Share 237 0)


Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

Homília

      Už neraz sme počuli z evanjelia, že máme byť pre svet „soľou zeme“ (Mt 5, 13). Soľ zachováva pokrmy a dáva im chuť. Taká je aj naša úloha kresťanov vo svete: zachrániť ľudí pred mravnou skazou a robiť ich milými pred Bohom. Tiež máme byť „svetlom sveta“ (Mt 5, 4). Svetlo je na to, aby svietilo, aby dávalo ľuďom nádej, aby nezablúdili v tme. Tak majú svojím životom svietiť kresťania v tomto živote tým, ktorí Boha ešte nepoznajú, alebo ho opustili.
      Tieto Kristove slová z Reči na vrchu sa nevzťahujú len na kňazov a rehoľníkov. Platia pre všetkých. Všetci máme apoštolovať svojím príkladom veriaceho človeka. A aby sme túto povinnosť mohli plniť, netreba odchádzať z domu, zo zamestnania, alebo na púšť. Práve všade tam, kde nás Boh postavil, máme byť soľou zeme a svetlom sveta. A tiež, že to nemôže za nás nikto urobiť, ale že to musíme urobiť sami.
      Čítal som o takomto príbehu z jedného manželského života:
      Jedna manželka veľmi trpela, že jej manžel zanechal vieru v Boha a stal sa tvrdým neveriacim človekom. A nielen že bol neveriaci, ale aj ju nútil k nevere. Vysmieval sa z jej viery, bránil jej chodiť do chrámu, nadával jej a bil ju.
      Raz odišiel na podnikovú rekreáciu k moru – na tri týždne. Vtedy manželka chodila do chrámu každý deň. Keď sa vrátil, pýtal sa jej, ako sa mala. Ona odpovedala: „Výborne, lebo som bez ťažkostí mohla chodiť do chrámu.“ Manžel sa rozzúril a veľmi ju zbil. Keď ju dokopal, odišiel do svojej izby a zavrel sa. Nik nevie, čo sa tam s ním udialo. Azda ľutoval, keď po chvíli vyšiel a povedal: „Tak teda choď si do chrámu!“
      Odvtedy ju už neprenasledoval pre vieru. Iba jej občas dokazoval, že Boh nejestvuje, pretože ak by jestvoval, tak by ho už dávno potrestal. „A pozri, som zdravý, silný a veselý.“
Manželka aj po takomto jeho argumente ostala verná Bohu, v modlitbe čerpala silu k tomu, aby mu bola dobrou a trpezlivou manželkou.
      Po čase sa však tento jeho silný argument rozplynul. Ochorel, odviezli ho do nemocnice, kde skúmali príčinu jeho bolestí. Napokon ho operovali, urobili kolostómiu – vývod z brušnej dutiny – a prepustili domov.
      Bola to rakovina. A manželka bola mu v tejto situácii zvlášť veľmi láskavá. Obsluhovala ho, čistila mu rany – vždy s veľkou láskou. Správala sa k nemu ako anjel. A keď odchádzala do zamestnania, mal dosť času na to, aby porovnal jej lásku a starostlivosť – s nezáujmom tých, čo ho priviedli k nevere, k ateizmu. Ani raz ho neprišli navštíviť, už ho nepotrebovali.
      Premýšľal: Kto má pravdu? Ona veriaca, alebo oni, neveriaci? A prišiel k záveru: Pravda je tam, kde je láska. Pravdu má moja manželka. A tak zásluhou manželky vrátil sa k viere v Boha ako márnotratný syn a zmierený s Bohom, zomrel.
      Aj v tomto – a tiež v mnohých podobných prípadoch vidíme, že k tomu, aby sme svietili svojím životom, nemusíme ísť ďaleko. Náš spôsob apoštolátu môže byť rôzny, aj keď ho niekedy na sebe, alebo na inom nechápeme, alebo mu nerozumieme. Nie je podstatné, čo si myslíme o tom my, alebo iní, ale čo si o tom myslí Boh.
      Na to, aby sme dostali silu k takémuto príkladu, má nám poslúžiť naša častá návšteva chrámu, modlitba, pristupovanie k sviatostiam. Kto to zanedbá, môže sa ocitnúť na zlej ceste. Je to najlepšia posila pre náš každodenný život.
12.06.2003 | Čítanosť(4003)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3793)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3684)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet