18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

     Vyhoďme si z hlavy, že cesta dokonalosti je asfaltová autostráda bez prekážok, bez stúpania a klesania, uprostred lesa v príjemnom ovzduší, bez zatiahnutej zimnej oblohy, ktorá zastiera slnko. Nie. Cesta dokonalosti je cesta kríža.

~kard. J. Siri~

25.01.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1439 reakcie0
(Share 346 1)


Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

Homília

      Dnešný sviatok Stretnutie Pána je spomienkou na tú udalosť zo života Pána Ježiša, keď ho na 40 deň po narodení „predstavili Pánovi“ v Jeruzalemskom chráme.
      Evanjelium nám spomína, že vtedy v Jeruzaleme žil istý muž Simeon, človek spravodlivý a nábožný. Jemu Svätý Duch vyjavil, že neumrie, kým neuvidí mesiáša, Vykupiteľa sveta. Z Božieho vnuknutia prišiel práve vtedy do chrámu. On ho vzal do náručia a ďakoval za túto milosť a že už môže pokojne umrieť.
      V Jeruzaleme žila aj istá prorokyňa Anna. Bola už vo vysokom veku. Mala 84 rokov, bola vdovou, a evanjelium hovorí, že žila pri chráme, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu aj ona prišla do chrámu, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
       Toto čítanie zo svätého evanjelia nám spomína dvoch starých ľudí. Dnešný sviatok môžeme teda nazvať aj sviatkom starých ľudí. Dáva nám možnosť i príležitosť zamyslieť sa nad tým, akú úlohu a význam majú starí ľudia v rodine. Zamyslime sa nad touto peknou myšlienkou! Možno že tam, kde v dome žijú sami starí rodičia, si to ani neuvedomujú. Tam však, kde žijú tri generácie – starí rodičia, mladí rodičia a deti – tam zvlášť si treba uvedomiť ich poslanie a ich miesto. Aby sme to pochopili, povedzme si takýto príklad:
      Moravský spisovateľ Václav Kosmáč píše o starenke, ktorej život bol hotovým peklom už tu na zemi. Toto peklo jej robil vlastný syn s nevestou. Ľutovali jej ešte aj ten tanier polievky, hoci všetku prácu v dome robila ona. Mala aj ďalšie dieťa, dcéru, ktorá bývala inde, a tá ju chcela vziať k sebe. Starenka nechcela. Dcéra išla za kňazom, aby ju on presvedčil, že jej bude lepšie u nej, než v tomto dome, kde niet nikdy pokoja. Kňaz prehovoril so starenkou, ale márne. Nakoniec jej povedal: „Počujte, to čo robíte, je starecká zaslepenosť. Vaša dcéra vám chce dobre, aby ste v starobe mali pokoj.“ Starenka sa pozrela na kňaza a povedala: „Otče! Ja v dome svojho syna musím ostať. Tu od rána do večera počúvam iba samé nadávky a rúhanie. Kto by sa pod touto strechou modlil, ak mňa tu nebude?!“
      Šťastný je ten dom, kde žijú starí ľudia, ktorí sa modlia. Z tejto príčiny je ich miesto nezastupiteľné v rodine. Mladí ľudia sa málo modlia. Majú svoju prácu, svoje záľuby, a niekedy aj málo času. Tiež aj preto, že nemajú ochotu. Starí ľudia to vidia a preto často skladajú svoje ruky k modlitbe, aby Boh žehnal ich deti a rodinu a neodvracal od nich svoju tvár.
      Je preto naozaj potrebné, aby sme sa nad ich úlohou zamysleli. Nabáda nás k tomu nielen zdravý rozum, ale aj Štvrté Božie prikázanie: Cti svojho otca i matku svoju, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi.
      V našich rodinách sa stretávame s peknými príkladmi úcty i vďačnosti voči starým ľuďom. Vidíme ich šťastných ako opatrujú vnúčatá, ako obrábajú záhradku, ale i v Božom chráme. A keď ich opúšťajú sily, sú opatrované deťmi so všetkou starostlivosťou a láskou.
      Sú však aj neradostné príklady, ktoré bolia. Na jednej strane oni samy robia tie problémy, na druhej strane – neúcta od vlastných detí.
      Pamätajme, že aj ony boli kedysi mladí, plní pracovného elánu. Ich práca bola ťažká. Neuľahčovali im ju stroje - ani na poli, ani doma. Dnes nám slúžia dobrou radou, skúsenosťami, ale najmä častou modlitbou. Za to im patrí naša úcta, vďaka, najmä, ak sú pokročilého veku. To preto, aby sa aj na nás splnilo Božie prikázanie: Aby sa nám dobre vodilo a aby sme dlho žili na zemi.

      Inšpirácie: Stretnutie Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista / Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2847)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2357)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(2078)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet