20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju pokoru, svoju lásku, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.”

~MATKA TERÉZIA~

28.01.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1565 reakcie0
(Share 309 0)


Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

Homília

      Dňa 25. februára Cirkev slávi pamiatku sv. Felixa, pápeža, ktorý zomrel v roku 492. Tento svätec napísal cisárovi Zenonovi slová: „Pamätaj, že za skutky nášho života sa budeme zodpovedať a že raz sa všetci musíme postaviť pred Boží súd.“
      Čítanie zo sv. evanjelia na Mäsopôstnu nedeľu nám hovorí, že tento Boží súd bude na konci sveta: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy...“ (Mt 25, 31-32).
      Evanjelium nám neopisuje, aký bude priebeh Posledného súdu. Chce nám ukázať mieru, podľa ktorej hodnotí Boh človeka, kresťana, i nekresťana. Touto mierou je milosrdná láska, s ktorou sa človek ujíma toho, kto padol do telesnej alebo duševnej biedy. Meradlom nám tu bude, ako sme sa správali k nášmu blížnemu. Pri Poslednom súde to Boží Syn zhodnotí slovami: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
      Raoul Follereau, apoštol malomocných, mal raz sen. Videl človeka, ktorý sa objavil pred Božím súdom. „Pozri sa, Bože – hovorí, - tvoje prikázania som zachoval, neurobil som nič zlého, nekradol som, nikoho som nezabil. Moje ruky sú čisté.“ „Čisté áno“, odpovedá Boh, „ale prázdne“.
      Podľa sv. evanjelia nestačí len chrániť sa od zlého a verne plniť Božie prikázanie. Prikázanie treba uviesť do praxe. Treba aj robiť dobré. Mnohí si totiž myslia, že ak odrecitujú nejaké modlitby, že si v chráme pospievajú, alebo raz v roku prijmú najsvätejšiu Eucharistiu, už tým „vyplatili“ Pána Boha. Príkaz lásky nás zaväzuje, aby sme celý svoj život, súkromný i verejný, zamerali tak, aby bol oslavou Pána Boha, vrátane nášho vzťahu k blížnemu. V tomto ohľade musíme byť natoľko dôslední, aby z nášho správania bolo vidieť, komu sme uverili.
      Istý duchovný otec požiadal zbožnú osobu, aby pomohla pri opatrovaní chorej v jej bytovke na sídlisku. Nemala nikoho a bolo jej treba pomôcť. Dostal však prekvapujúcu odpoveď: „V nedeľu dávam do zvončeka a chcem mať pokoj.“
      Ak sme aj my toho názoru, tak potom o nás platia Kristove slová: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20).
      O istom človekovi sa hovorí, že mal vo zvyku odvážať deti zo školy domov. Nepozeral sa na to, či je to dieťa chudobné alebo bohaté. Keď však videl, že je dieťa chudobné, zašiel do obchodu, kúpil mu šaty, dal dobrú večeru a zaviezol domov. Raz istý chlapec nevystúpil auta. Tento bohatý pán mu povedal, že je už doma, aby vystúpil. Chlapec ale odpovedal: „Chcem vidieť, kde pôjdete, keď už nemáte viac detí so sebou.“ A dostal odpoveď: „Odtiaľto už pôjdem do neba.“ Chlapec ale hovorí, že na takú dlhú cestu nemá dosť benzínu. Bohatý človek mu hovorí, že má niečo lepšie, ako je benzín a to že ho zavezie až do neba. Myslel tým na dobré skutky lásky, ktoré tak veľkodušne konal.
      Hľaďme aj my, aby sme vykonali mnoho dobrého – vo svojom prostredí, vo svojom domove, všade tam, kde žijeme. Aby nám raz nemusel Boží Syn pri Poslednom súde povedať, že ruky i srdce máme čisté od hriechov, ale prázdne od dobrých skutkov. Nestačí sa len varovať od zlého, ale treba aj konať dobro. Pretože všetko, čo robíme nášmu blížnemu, robíme samému Bohu. Ježiš to jasne hovorí: „Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“ (Mt 25, 46).

      Inšpirácie: Mt 25, 31-46
      Kartotéka: Mt 25
12.06.2003 | Čítanosť(3043)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2902)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2805)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet