17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Každá reč je obliehanie duše poslucháča.

~sv. Ján Zlatoústy~

28.01.2005 - Miron
čítanosť1074 reakcie0
(Share 289 1)


Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

Homília

AI      Hovorí sa, že dobrý právnik vždy dokáže nájsť nejakú medzeru v zákone. Ak ju využije na dosiahnutie spravodlivosti pre svojho klienta, tak je všetko v poriadku. Ale ak svoju šikovnosť využije na obhájenie nespravodlivosti, koná nesprávne a vo väčšine prípadov zo zištných dôvodov.
      Ľudská spravodlivosť je v rukách ľudí. A tak sa môže stať a stáva sa to často, že nespravodlivosť ostane nenapravená a zločin nepotrestaný.
KE      Jestvuje však spravodlivosť, ktorá súdi podľa pravdy. Neplatia na ňu žiadne právne kľučky. Je to spravodlivosť Božieho súdu. Ježiš Kristus nás dnes informuje o tomto procese, kde bude zhodnotený život každého človeka. Tu sa ľudstvo rozdelí na dve časti. Spravodlivým sa otvoria dvere do večného života so zdôvodnením: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ ( Mt 25, 40). Ostatným sa otvoria dvere do večného trápenia so zdôvodnením: „Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“ (Mt 25, 40).
DI      Evanjelium nám takto otvára nový pohľad: láska k blížnym je láska ku Kristovi. Nie je to nejaká náboženská metafora, ale skutočnosť, ktorá vyplýva z pochopenia Cirkvi, ako Kristovho tajomného tela. Apoštol Pavol hovorí: „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. (...) Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12, 12; 27). A tak každý skutok lásky alebo nelásky prejavený blížnemu je skutok prejavený Kristovi. Pekne to vykresľuje rozprávanie Skutkov apoštolov o obrátení apoštola Pavla. Keď bol na ceste do Damašku, aby tam zajal a v putách predviedol do Jeruzalema tých, ktorí uverili v Ježiša Krista, dostalo sa mu zjavenia. Kristus sa ho spýtal: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9, 4). Neprávosť voči kresťanom je Kristom chápaná, ako neprávosť voči nemu samotnému.
      Pochopenie tejto evanjeliovej náuky je veľmi dôležité. Blížny sa tak pre nás stáva prostriedkom, cestou k dosiahnutiu neba. A to určite poznačí naše skutky, slová i myšlienky.
PAR      Sv. Gregor Veľký vyrozprával túto príhodu.
      Istý mních, Martyrius, išiel navštíviť igumena blízkeho monastiera. Cestou natrafil na človeka, ktorý v bezvedomí ležal na kraji cesty. Martyrius, pohnutý súcitom, zabalil ho do svojho plášťa, vyložil na chrbát a vykročil k monastieru.
      Keď ich zbadal igumen monatiera, zakričal na mníchov: „Ponáhľajte sa! Otvorte bránu! Prichádza Martyrius a nesie nášho Pána!“ (BARROIS, G.: Scripture Readings in Orthodox Worship. New York : St. Vladimir´s Seminary Press, Crestwood, 1977, s. 29.)
      Zmysel tohto rozprávania korešponduje s dnešným evanjeliom. V každej dobe nájdeme veľké množstvo rozprávaní v tomto zmysle, čo je svedectvom nielen správneho pochopenia Božieho slova, ale hlavne konania ľudí, ktorí sa ním dali ovplyvniť.
MY      Dnes Ježiš Kristus pozýva nás, aby sme sa dali ovplyvniť touto informáciou o Poslednom súde. Ak prijmeme jeho pozvanie, vydáme sa na neľahkú cestu. Dotýkať sa blížneho láskou znamená totiž neraz zrieknutie sa vlastných predstáv, plánov i pohodlia. Táto cesta vylučuje každé klamstvo, nespravodlivosť a útlak. Môže sa stať, že takto bude neraz „ľudská spravodlivosť“ nad nami triumfovať, ale na Poslednom súde nám bude určená výzva: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ ( Mt 25, 34).
ADE      Hovorí sa, že šikovný právnik dokáže nájsť a využiť každú medzeru v zákone pre prospech svojho klienta, nech sa jedná o spravodlivú vec či nespravodlivú. V Božej spravodlivosti toto neplatí. Snažme sa teda kráčať po ceste, ktorú nám ukázalo dnešné evanjelium. Nech je každé naše stretnutie s blížnym stretnutím s Kristom. Takto náš život bude pravdivý a spravodlivý. A zaiste obstojí v okamihu Božieho súdu.

      Inšpirácie: Mt 25, 31-46
      Kartotéka: Mt 25
12.06.2003 | Čítanosť(3063)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2931)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2823)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet