17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Či mesto prosperuje? Vidí sa to podľa množstva tovaru vyloženého na trhovisku. A o zemi hovoríme, že je bohatá, keď produkuje mnohé pekné plody. Rovnako i duša prosperuje, keď robí prostredníctvom tela dobré skutky každého typu.

~sv. Bazil Veľký~

04.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1189 reakcie0
(Share 291 0)


Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

Homília

      Prežívame najkrajší mesiac roka – máj, ktorý od nepamäti slávime ako mesiac Panny Márie. V evanjeliu sme počuli otázku, ktorú adresoval Ježiš svojim apoštolom:
       „A za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal mu Peter: Ty si Mesiáš“ (Mk 8, 29).
      Prenesme sa v duchu do dedín okolo Cézarey Filipovej a staňme sa účastníkmi rozhovoru Pána Ježiša s učeníkmi. Kladie im otázku, ktorá stáročiami nezostarne: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ (Mk 8, 27).
      Vyvolený národ očakával Mesiáša. Proroci posilňovali národ, že ten čas je už blízko. Ján Krstiteľ, ktorý sa tešil úcte v národe, zomrel pod mečom kata v Herodesovom väzení. Situácia vo všetkých oblastiach je ťažká. Národ sa však dostal na nesprávnu cestu pod vplyvom tried farizejov a saducejov. Národ už nečaká Mesiáša, ktorý ich má zmieriť s Otcom za hriechy sveta. Národ čaká revolucionára, ktorý ich oslobodí od nenávidených Rimanov. Jánove slová: Pripravte cestu Pánovi – zanikajú.
      Ježiš svojimi kázňami, zázrakmi a svojím životom upútava pozornosť mnohých. Ježišovi sa dostáva aj uznanie od ženy, ktorá ho osloví: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval“ (Lk 11, 27). Aj Ježiš si počína ináč, ako je bežným zvykom. Keď mu privedú ženu pristihnutú pri cudzoložstve, aby ju odsúdil, pozerajúc po tých, čo ho obklopili, povedal: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň“ (Jn 8, 7). Zohol sa a čosi písal. Počínanie Ježiša prekvapilo aj ženu, keď jej povedal: „Ženo, kde sú? Nik ťa neodsúdil?... Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 10-11).
      Toto všetko viedlo zástupy k dohadom, ktoré zhrňuje Peter do odpovede na Kristovu otázku: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní zasa za jedného z prorokov“ (Mk 8, 28). Ježiš vie, že je to skutočná mienka ľudí a pozerajúc sa na apoštolov, pýta sa: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 29). Peter príliš rýchlo odpovedal. povedal pravdu, a predsa, aby túto pravdu skutočne obhájil, musí ešte prežiť niekoľko významných okamžikov. Ježiš odmieta nesprávnu predstavu o sebe.
      Preto prikazuje apoštolom, aby mlčali a sám začne kresliť iný obraz Mesiáša: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych“ (Mk 8, 31). Toto však Peter pochopil až po Kristovom zmŕtvychvstaní. Teraz Ježiš musí Petra ešte pokarhať. Ba ešte raz mu povie: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mk 8, 33). Vyznanie Petra, ktoré sme počuli v evanjeliu, dostane pravú hĺbku až Ježišovým víťazstvom nad smrťou.
      Toto evanjelium je aktuálne i dnes a pre všetkých. Všetci vieme: my kňazi, vy rehoľné sestry, vy bratia a sestry, že naša cesta za Kristom, ako aj cesta Petra, musí dozrieť. Vieme, že vložením rúk biskupa na našu hlavu pri ordinácii, čo zložením rehoľných sľubov nepozbavili sme sa ešte svojich chýb a nedokonalostí.
      Peter musel veľa pracovať na svojom zdokonaľovaní. A toto je pre každého z nás, čo myslíme s Kristom a so svojím povolaním vážne, vec aktuálna. Áno, určité veci sme opustili, zmenil sa náš život, ako hovorí sv. Pavol: „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby...“ (1 Kor 13).
      A preto toto naše stretnutie i dnes, v mesiaci našej Matky kňazov, pri slávení nekrvavej obety sa všetci chceme oduševniť, aby sme urobili správny krok vpred. Zvlášť si máme uvedomiť, že Ježiš od nás žiada odpoveď na otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 29). A nechce len odpoveď našich úst, ale chce viac; chce odpoveď nášho života v praxi.
      Keď Peter kráčal na jeden z vatikánskych pahorkov, bol už starcom. Vedel, že čoskoro sa už stretne so svojím Majstrom. Zaiste však nekráčal smutný, sklamaný, čo vieme z cirkevnej tradície, že keď ho chceli ukrižovať ako jeho Majstra, prosil: Nie tak, ale dolu hlavou. Ja si nezaslúžil zomrieť ako môj Majster.
      Nebuďme ani my, bratia a sestry, smutní, že sa naše dni krátia a mnohí z vás by ste si už zaslúžili skutočný odpočinok po vašej ťažkej a pridajme, i hrdinskej ceste. Nezlomili vás ani mnohé ťažkosti, krízy. Naše miesto je tu, i v tejto dobe, za týchto okolností. Tu nás chce mať Majster, a preto pracujme do poslednej kvapky ako sv. Ján Nepomucký. Tento kňaz bol nielen vzdelaný, ale aj hodný slova kňaz. Nepodľahne rozmarom kráľa Václava IV. a neprezradí spovedné tajomstvo ani pri mučení. Zomiera vo vlnách Vltavy.
      I dnes máme zvlášť krásny vzor v osobe nášho Pápeža. Jeho heslo: „Totus tuus!“ – „Celý tvoj!“ je pre nás príkaldom.
      Plňme slová Lacordaire: „Kňaz je človek, ktorému Pán Ježiš zveril všetkých ľudí.“
      Ako i slová Fracoisa MAuriaca: „Nič inšie si nežiadam od kňaza iba to, aby mi dal Boha.“
      Giovani Papini nám pripomína: „Spása sveta je v rukách kňazov! Kresťanstvo je liek, ktorý môže uzdraviť ľudstvo a kňaz je jediný lekár, ktorý ho môže rozdávať.“
      A Otília Mosshammerová vysvetľuje: „Povolanie kňaza je celkom iné ako povolanie lekára, učiteľa alebo inžiniera. Vedou kňaza je, aby naučil bláznovstvu kríža.“
      Toto všetko si dnes uvedomme všetci a povedzme si vo vedomí svojich slabostí, ale i naplnení láskou ku Kristovi: Pane, ty si Kristus, Syn živého Boha. Amen.

      Inšpirácie: Mk 8, 22-30
      Kartotéka: Mk 8
12.06.2003 | Čítanosť(3012)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2933)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2635)
Mk 8, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet