20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Náhle som zakúsil ticho ako niečiu prítomnosť. V srdci ticha bol ten, ktorý je sám tichom a pokojom.

~Georges Bernanos ~

09.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1134 reakcie0
(Share 249 0)


Téma: Roztržka pre Ježiša / Jn 7, 40-53

Homília

      Ťažko niekto spočíta množstvo roztržiek pre Ježiša. Na jednej strane sú to nepotrebné, zbytočné veci. Na druhej je to krásne, osožné a potrebné, keď si vie veriaci svoju vieru zastať.
      Už v časoch účinkovania Ježiša sa pre jeho osobu viedli spory. O jednom nám hovorí dnešné evanjelium. Farizeji hovoria sluhom: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorí z popredných mužov alebo farizejov?“ (Jn 7, 47-48).
      V tomto prípade je na pretrase otázka okolo Mesiášovho pôvodu. Niektorí poprední predstavitelia náboženského života Židov boli presvedčení, že Mesiáš nemôže pochádzať z Galiley. Preto na Ježiša sa dívali ako na vopred odpísaný prípad. Odmietli ho prv, ako by sa mohli o čomsi presvedčiť, prípadne ho aspoň vypočuli. Hovorili, vlastne citovali Písmo. V Mojžišovej knihe Deuteronómium (por. 18, 15-19) sa píše, že Kristus príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, kde býval Dávid (por. Jn 7, 42).
      Toto bolo príčinou roztržky v zástupe. Vieme, že Ježiš sa skutočne narodil v Betleheme, čo títo hádajúci nevedeli pre svoju slabú informovanosť, pretože Ježiš býval po návrate v Nazarete, kde žili Jozef a Mária celý čas a narodenie v Betleheme sa udialo na nariadenie cisára Augusta, a to pre jeho túžbu poznať počet svojich poddaných, pre sčítanie ľudu.
      Medzi prítomnými bol aj Nikodém, ktorý sa považuje za tajného učeníka Pána Ježiša, pretože prichádzal za Ježišom pod rúškom noci a spolu sa rozprávali. Jemu vlastne dal tie vzácne slová o znovuzrodení z vody a Ducha. Tento Nikodém, hoci bol vo veľrade uznávaný, zastal sa Ježiša slovami: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ (Jn 7, 51). Tu Nikodém ešte v strachu, ale už verejne sa priznáva k Ježišovi. Zastáva sa zákona, ktorý je na strane Ježiša, pretože veľrada chce nad ním vyniesť rozsudok prv, ako by ho vypočuli. To bola faloš národa.
      Snáď ani Judáš to zo začiatku zle nemyslel. Možno sa domnieval, že veľrada chce len Ježiša vypočuť, keď však videl, čo nasledovalo, vrátil peniaze a nesprávny postoj k svojej vine ho priviedol k samovražde. Ježiš by mu bol zaiste odpustil, keby bol oplakal ako Peter, prípadne, prišiel pod kríž a Ježiša odprosil. Tu však vidíme správanie Nikodéma, ktorého spolučlenovia vo veľrade podozrievali, že aj on uveril Ježišovi. Preto mu kladú nepríjemnú otázku: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane“ (Jn 7, 52).
      Z toho jasne vidíme, že proti Ježišovi stojí nadutosť vodcov národa a učencov, ale i hrubé násilie úradníkov. Bolo málo tých, ktorí mali Ježiša chytiť. Vidíme to z ich slov, keď sa vyjadrili: Nikdy tak človek nehovoril.
      Zapôsobilo na nich Ježišovo kázanie, vystupovanie, ale i prístup k životu vôbec.
      Môžeme sa právom pýtať: Čo sa zmenilo vo vzťahu k Ježišovi za posledných dvetisíc rokov? Nič. Rovnako i dnes sú mnohí, ktorí sa podobne odvolávajú na rôzne veci, len aby nemuseli uznať Ježiša za Mesiáša...
      Je správne, keď dnešný moderný veriaci kresťan, starší i mladší, nielenže sa snaží žiť podľa učenia Ježiša Krista, ale snaží sa mať i solídne vedomosti z oblasti viery, učenia Ježiša Krista. Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti potrebujeme vzdelaných, ale i veriacich kresťanov. Musíme sa však riadiť rozumným prístupom k problematike. Nikdy nie násilím a za každú cenu a s každým sa púšťať do bez konca trvajúcich diskusií, debát. Pretože tak ako my veríme v božstvo Ježiša Krista, v jeho lásku, silu, svetlo, tak vo svojej nenávisti a zaujatosti budú bez konca hovoriť svoje a to isté i protivníci. Nedajú sa presvedčiť, prekrútia fakty, ba čo viac, nemajú vedomosti, a chcú rozum rozdávať! Preto je potrebné zaujať správne stanovisko, či presvedčiť životom.
      Náš život je otvorená kniha viery. Nielen v kostole, ale všade, kde nás chce mať Boh, snažíme sa pri všetkej svojej dobrej vôli vydávať dobré svedectvo viery. Keby si boli farizeji zistili, kde sa Ježiš narodil, neboli by hovorili o Galiley, že odtiaľ nemohol vzísť Mesiáš. My vieme, že Ježiš má prímenie Nazaretský. Keď lepšie poznáme učenie Krista, lepšie a ľahšie sa nám jeho učenie premietne do nášho života.
      Zásada:
      Nikdy nie násilie vo viere, ale seriózny prístup! Aj to je dôstojné kresťana, keď odíde odtiaľ, kde niet snahy o dialóg, kde sa zatvoria srdcia skôr, ako by sa otvorili ústa. Amen.
05.02.2009 | Čítanosť(2846)
Téma: Jn 7, 37-39
12.06.2003 | Čítanosť(2833)
Jn 7, 37-53
12.06.2003 | Čítanosť(2081)
Jn 7, 14-31
12.06.2003 | Čítanosť(1898)
Jn 7, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet