18.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Heraldika pokory je nepomerne bohatšia ako heraldika pýchy. Sv. František považoval všetky veci, ktoré Boh daroval, za niečo drahocenné, jedinečné, za šľachtické erby, ktoré sa dávali len rovnocenným. Z veľkej hĺbky jeho osudovej kapitulácie toto umenie vyrástlo vyššie ako najvznešenejšie tituly feudálneho veku.”

~GILBERT K. CHESTERTON~

18.04.2005 - Miron
čítanosť1470 reakcie0
(Share 348 0)


Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Jn 15,17 – 16,2

Homília

AI       Zlý nepriateľ nám našepkáva mať túžbu po veľkých veciach, aby sme sa tak neusilovali slúžiť Pánovi v daných možnostiach, ale sa upokojili túžbou po nemožnom.
KE      Je dôležité vyrovnať sa s týmto pokušením a plniť Božiu vôľu v danej prítomnej chvíli.
DI       Odhliadnuc od modlitby, neponáhľajme sa hneď pomôcť celému svetu, ale snažme sa byť užitoční tým, s ktorými žijeme. Môže sa stať, že naša snaha po vykonaní veľkých skutkov, vzhľadom na naše možnosti, ostane nenaplnená, tak ako aj drobné skutky lásky, na ktoré sme pri veľkých myšlienkach zabudli. Pritom naša duchovná veľkosť spočíva v ustavičnom a každodennom plnení si svojich povinnosti k Bohu a blížnemu. Je to náročná úloha, lebo nás núti najprv zvíťaziť nad hriechmi a neresťami. Sv. Bazil Veľký píše: „Denne si spytujem svedomie, denne spoznávam svoje chyby a bránim sa tomu, aby neresti zapustili korene v mojej duši.“ Len vtedy môžeme skutočne hlásať Krista svojím životom, ak sa zbavíme všetkých zlých náklonností. Len tak v každej situácií, či je výnimočná alebo úplne všedná, môžeme vydávať svoje svedectvo.
PAR      Sv. veľkomučeník Juraj, ktorého sviatok dnes slávime, je pre nás príkladom, ako máme využívať svoje telesné i duševné schopnosti. Ako vojak cisárskej gardy zvíťazil prvýkrát nad sebou. V zmysle evanjeliovej rady rozdal celé svoje dedičstvo po otcovi chudobným. Takto zvíťazil nad márnosťou bohatstva. Pomáhal svojim zotročeným bratom, väzňom pre vieru v Krista.
      Druhé veľké pokušenie prežil, keď ho cisár vymenoval za veliteľa svojej gardy. Nepodľahol však lákaniu väčšej moci ale stal sa príkladom pre svojich podriadených a ešte viac pomáhal biednym, chorým a opusteným.
      Cisár rímskeho impéria Dioklecián bol vyznávačom pohanského náboženstva. Nútil kresťanov, aby sa klaňali modlám. Kresťania, ktorí verili v jediného pravého Boha, odmietli pokloniť sa falošným bohom. Boli za to prenasledovaní a väznení. Sv. Juraj bol aj v takejto ťažkej situácií veľmi užitočný svojim spolubratom, trpiacim vo väzení.
      Keď sa cisár dozvedel, že aj jeho vojak Juraj je kresťan, vyzval ho, aby sa zriekol Krista a poklonil sa modlám. Juraj aj tu odolal pokušeniu. O jeho hrdinstve sa dozvedela aj cisárovná Alexandra. Sledovala jeho činnosť a tajne mu pomáhala. Hoci cisár Jurajovi sľuboval mnohé vyznamenania a hmotné dobrá ak sa zriekne kresťanstva, Juraj aj naďalej sa pokladal predovšetkým za vojaka nebeského Cisára. Vládca nariadil mučiť ho na železných kolesách, dal ho hodiť divej zveri, páliť a rezať jeho telo. Žiadne násilie nezmenilo jeho presvedčenie. Sila jeho ducha zvíťazila aj nad Diokleciánom. Dal prednosť večnému životu pred životom dočasným, pozemským. A mnohí, ktorí videli jeho mučenie, nasledovali jeho vieru a stali sa kresťanmi. Medzi nimi aj cisárovná Alexandra.
MY       „Vy ste svetlo sveta... Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 14-16). Život sv. veľkomučeníka Juraja sa stal naplnením týchto Kristových slov. Pre nás je však výzvou po napĺňaní Božieho slova a posilnením túžby po svätom živote. Oddajme sa v hlbokej viere a nádeji nášmu nebeskému Otcovi, lebo verný je Boh, ktorý nás povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista (porov. 1 Kor 1, 9).
ADE      Svätý veľkomučeník Juraj, pros Boha za nás hriešnych, aby sme podľa tvojho príkladu dokázali neochvejne vyznávať svoju vieru pred týmto svetom.
12.06.2003 | Čítanosť(2644)
Jn 15, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2321)
Jn 15, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet