25.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Každé ráno uchop svoj deň! Človek dnes nemôže žiť bez vedomia, že kráča k nejakému cieľu. Keby myslel na to, čo mu azda prinesie zajtrajšok, uchvátil by ho taký veľký nepokoj, že by mu to zabránilo prežiť v pokoji dnešok.”

~ROGER SCHŰTZ~

03.12.2005 -
čítanosť878 reakcie0
(Share 223 0)


Téma: Mt 16, 22

Výstrižky...
(Zdroj: SHEEN, F. J.: Život Krista. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 176.)

      Peter vzal Pána nabok a začal mu dohovárať:
      To sa ti nesmie stať! (Mt 16,22)
      Krista ako Boha by prijal, ale trpiaceho Krista nie. Skala sa stala kameňom úrazu; Peter chcel v tejto chvíli polovičatého Krista, božského Krista, ale nie Krista Vykupiteľa. Polovičatý Kristus však nieje Kristus. Chcel mať Krista, ktorého sláva bola predpovedaná v Betleheme, ale nie celého Krista, ktorý bude obeťou ukrižovanou za hriechy.
      Peter premýšľal, prečo by mal Kristus trpieť, ak je Božím Synom? Satan sa ho na vrchu pokušení snažil odhovoriť od kríža tým, že mu sľuboval chlieb, zázraky vedy alebo možnosť stať sa diktátorom. Satan nevyznal Kristovo božstvo, lebo každé pokušenie začínal slovom „ak“ -“Ak si Boží Syn.“ Petrovi slúži ku cti, že vyznal Kristovo božstvo. Ale napriek odlišnosti je tu aj určitá podobnosť - obaja pokúšali Krista, aby sa vzdal kríža, a tým aj vykúpenia.
      Nevykúpiť ľudstvo bolo Satanovou myšlienkou; získať korunu bez kríža bolo príznačné pre Satanovho ducha. Ale aj pre Petrovho. Preto Pán nazval Petra Satanom.

12.06.2003 | Čítanosť(2969)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2900)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2892)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet