25.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Skutočná láska veľa nehovorí, ale koná.”

~HERMANN BEZZEL~

09.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť965 reakcie0
(Share 303 0)


Téma: Mt 14,1-12 / Zomreli za pravdu a dobro

Homília

      Anglický dramatik Oscar Wilde napísal divadelnú hru Salome. Podobne aj rakúsky skladateľ Richard Straus pomenoval jednu zo svojich opier. Slovenský básnik P.O. Hviezdoslav je autorom tragédie Herodes a
      Herodiada. Touto témou sa zaoberajú aj iné literárne a filmové diela. Prečo?
      Matúš vo svojom evanjeliu opisuje smrť Jána Krstiteľa. Túto udalosť si každoročne pripomíname 29. augusta, aj teraz evanjelium nám podáva túto udalosť na zamyslenie.
      Príbeh z evanjelia je ako epizódka z nejakého románu. Kráľ slávi narodeniny, mladá dievčina tancuje pred vyberanou spoločnosťou a za odmenu si môže vysloviť prianie. Pre kráľovnú a matku tohoto dievčaťa nadišla chvíľa, aby sa mohla pomstiť nepohodlnému kritikovi. Pretože kráľ je slaboch, Ján Krstiteľ musí zomrieť. Stačí v pravú chvíľu trocha intrigy, aby bol muž Boží zabitý.
      Naše storočie obohatilo svet o novú vednú disciplínu - atómovú fyziku. Tá vniesla do povedomia ľudstva aj pojem reťazová reakcia. Jej základňou je spôsobilosť neutrónov, ktoré sa uvoľnili alebo vznikli pri rozpade atómového jadra, vyvolávať rozbíjanie ďalších atómových jadier. Človek tak môže riadenú a usmerňovanú reťazovú reakciu v jadrových reaktoroch úspešne použiť na ochranu a rozvoj ľudského života. Naproti tomu, ak reťazová reakcia prebieha lavínovite a človek ju nemôže kontrolovať, ani usmerňovať, napríklad pri výbuchu atómovej bomby, potom plodí len hrôzu, nešťastie a skazu.
      Podobne možno hovoriť o reťazovej reakcii aj v mravnej oblasti. Dobro plodí nové dobro, zo zla narastá ďalšie zlo. Základom každej ľudskej aktivity, ktorú možno kvalifikovať ako mravne dobrú alebo mravne závadnú, je myšlienka, ktorá už sama osebe je buď v súlade s mravným zákonom, alebo je s ním v rozpore. Z myšlienky vzniká alebo sa uvoľňuje nápad, popud, pohyb, ktorý sa potom prejavuje raz skutkom, inokedy slovom.
      Každý skutok má svoje dôsledky. Každé slovo má svoje dozvuky. Ak vie človek usmerňovať chod svojich myšlienok, ak dokáže ovládať svoje vášne a náruživosti, ak rozumom kontroluje svoju činnosť a vôľu, a panuje nad ňou, jeho slovo môže prinášať radosť a šťastie ľuďom, a z jeho skutkov môžu mať ľudia mnoho úžitku.
      Ak sa však človek stane hračkou svojich vášní a náruživostí, ak temné sily zla zastrú hmlou rozhľad jeho rozumu a oslabia moc jeho vôle, potom môže z jeho slov vyrásť bolesť a žiaľ, potom ovocím jeho skutkov môže byť hanba a strach, bieda a smrť.
      Herodes Antipas bol synom Herodesa Veľkého, ktorý chcel zahubiť malého Ježiša po jeho narodení v Betleheme. Od otca dostal dedičstvo, vládu nad Galileou a Zajordánskom. Keď spoznal Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, odohnal od seba svoju zákonitú manželku. Svojmu bratovi odlákal manželku, vstúpil s ňou do hriešneho cudzoložného pomeru.
      Ján Krstiteľ mu ostro vyčítal: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata“ (Mk 6,18). Antipas vzbĺkol prudkým hnevom proti Jánovi, no ovládal sa. Nedal ho hneď zabiť, pretože sa bál Jána, lebo vedel, že je to muž spravodlivý a svätý. Uväznil ho v žalári pod svojím hradom Macherusom.
      Herodiada bola vlastne neterou Herodesa, pretože bola dcérou Aristobula, ktorý bol tiež synom Herodesa Veľkého, ktorého dal jeho vlastný otec zavraždiť. Herodiada bola manželkou Filipa, taktiež syna Herodesa Veľkého. Salome bola ich dcéra. V čase, keď si ako odmenu za svoj tanec žiadala hlavu Jána Krstiteľa, mala asi 19 rokov. Biblia neuvádza jej meno. Meno Salome je známe z diela Židovské starožitnosti od gréckeho historika Jozefa Fláviusa, ktorý píše: - Herodes Veľký bol hrozný vrah... a z jeho školy vyšiel syn Herodes Antipas a Herodiada s dcérou Salome. -
      Ján musel počítať, že za také napomenutie, ktoré adresoval Herodesovi a jeho nezákonnej manželke, ho môže čakať jedine tvrdý trest. Čakalo sa len na príležitosť: kedy, kde a ako.
      Podobné veci sa udiali v dejinách nejeden raz. Ján nadovšetko miloval pravdu a dobro ako Ježiš Kristus.
      Jána zradila Salome. Ježiš bol zradený Judášom. Salome bola navedená matkou. Judáš túžbou po peniazoch.
      Čo to znamená pre nás? Musíme si osvojiť to, čo miloval Ježiš i Ján Krstiteľ: Pravdu a dobro!
      Toto je najistejšie víťazstvo. Ján úspešne splnil svoje poslanie proroka. Ježiš poslanie Vykupiteľa a Spasiteľa sveta. Vážme si skutočne vo svojom živote pravdu a dobro.
      Prosme Božské Srdce Ježišovo o silu vytrvať v dobrom až do konca svojho života.
      Amen.

28.05.2011 | Čítanosť(2972)
Téma: Mt 14, 30
12.06.2003 | Čítanosť(4052)
Mt 14, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(2942)
Mt 14, 22-36
12.06.2003 | Čítanosť(2807)
Mt 14, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet