10.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh vedie človeka jeho vlastnou cestou. Jeden príde ľahšie a skôr k cieľu ako druhý. To, čo my môžeme urobiť, je naozaj málo oproti tomu, čo sa uskutočňuje na nás. Ale to málo musíme urobiť. Musíme sa predovšetkým vytrvalo modliť za správnu cestu a bez odporu nasledovať vanutie milosti, ktoré sa stáva zrejmým.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

30.03.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť845 reakcie0
(Share 262 0)


Téma: 16. júl Panna Mária Karmelská / Mt 12,14-21

Homília

Osobnosť Pána Ježiša je významná nielen v čase po jeho narodení, ale aj teraz a až do konca čias. Osobnosť Pána Ježiša, ako budúceho Mesiáša, bola významnou aj pred jeho narodením. Sám Pán Ježiš to potvrdzuje v dnešnom evanjeliu, keď cituje proroka Izaiáša: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil...“ (Iz 42,1-4). Prečo si tieto slová vzťahuje na seba, vysvetľuje dnešné evanjelium.
Mnohí išli za ním a on všetkých uzdravil. Ale im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo predpovedal prorok Izaiáš.
Izaiášove slová sú časťou piesne, v ktorej starozákonný spevák spieva o budúcom Pánovom sluhovi. Katolícki exegéti, ale i mnohí ďalší veriaci učenci zastávajú dodnes mienku, že „sluha“ Pánov, o ktorom sa v týchto piesňach hovorí, je Mesiáš, Ježiš Kristus. O Mesiášovi vykladali tieto piesne už aj starovekí Židia. Tak ich vykladá chaldejský targum, talmud a aj mnohí rabíni. Dnes môžeme povedať, že všetko, čo o sluhovi Pánovom hovoria piesne, dopodrobna sa splnilo na Ježišovi Kristovi. Podobnosť medzi „sluhom“ Pánovým a Ježišom Kristom je taká veľká, že ju nemožno neuznať. A okrem Pána Ježiša ani nikoho niet, kto by mohol stelesňovať osobu vyspievanú a vykreslenú týmito ťahmi. Osoba Mesiáša je Izaiášovi známa a často nám ju predstavuje vo svojich proroctvách.
Zo života Pána Ježiša však vieme a vidíme, že farizeji chcú Pána Ježiša zabiť, preto sa Pán Ježiš uťahuje do úzadia a zároveň dáva príkaz tým, ktorých uzdravil, aby mlčali o tom, čo im urobil. Vieme však, že títo robia práve naopak. Preto sa Pán Ježiš dostáva stále do ťažkostí, a to je aj príčinou, prečo neskôr žiadajú pre neho výrok smrti od Piláta.
Je to zvláštne, že takýto málo závideniahodný život, ktorý musel viesť Pán Ježiš, sa stal stredobodom pozornosti a zmyslu života pre ľudí až do konca čias. Toto všetko však preniká čosi radostné, čomu dávame právom názov Evanjelium. Toto počínanie pochopíme, až keď smrť Pána Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie chápeme vo svetle Božieho zjavenia, ktoré nám pomôže práve vtedy, keď čítame proroka Izaiáša. Toto je kľúč k pochopeniu záhady „služobník“, Mesiáš, lebo jeho pravé pôsobenie bude skryté.
Čo naša tichosť? Hádame sa s druhými, kričíme na seba? O Ježišovi platia slová: „Nebude sa hádať, ani kričať... nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik neuhasí „ Cítime, že to patrí i nám? Čo naša pokora? Dokážeme vidieť v správaní a počínaní druhých niečo dobré? Neuhasíme pohŕdaním a odmietnutím u druhého pokus o dobro? Skutočne sme žiakmi Pána Ježiša? Vieme byť aj ticho a vieme aj mlčať? Tieto a podobné otázky mali by sme si všimnúť i v praxi svojho života.
Naša odpoveď na tieto otázky by mala byť jasná: Áno, Pane, chcem byť tvojím služobníkom! Chcem byť pokorný! Chcem vedieť mlčať!
Preto prosme v dnešný sviatok Pannu Máriu Karmelskú o pomoc. Staňme sa aj my vlastníkmi zázračného škapuliara.
Tento Škapuliar Panna Mária darovala Šimonovi Stokoví, generálnemu predstavenému rehole karmelitánov, so slovami: Vezmi toto rúcho. Je to znak spásy, záruka pokoja a večného zväzku; kto v tomto rúchu zomrie, neokúsi večný oheň.
Panna Mária sa nám tu ponúka za sprievodkyňu pri výstupe, aby sme nezablúdili, alebo sa nezrútili do priepasti falošnej dokonalosti: nikoho som nezabil, nezbíjam, nekradnem, každému dám pokoj!
Nech nám nosenie škapuliarskej medaily bude výzvou vystúpiť na vysoký vrch dokonalosti, ktorým je Kristus.
Osobnosť Pána Ježiša bola, je i bude pre nás významnou, ktorú sa oplatí nasledovať, napodobňovať a podľa jeho učenia žiť, pretože je nám príkladom.
Amen.

15.12.2004 | Čítanosť(1586)
Téma: Sväté písmo / Mt 12, 3
12.06.2003 | Čítanosť(3483)
Mt 12, 38-45
12.06.2003 | Čítanosť(3423)
Mt 12, 46-50
12.06.2003 | Čítanosť(2928)
Mt 12, 1-08


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet