20.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Diabol je tmou, ktorá sa preoblieka a zdá sa akoby anjel svetla. Takto, pôvodca zla - satan i zlé ukazuje dobrým, i horké sladkým, i temné svetlým, i škaredé krásnym, i smrť ukazuje akoby život a tým klame a mučí svet.

~sv. Teodor Studita~

04.07.2006 - Miron
čítanosť1979 reakcie0
(Share 322 0)


Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

Homília

AI      Keď si všímame oblečenie ľudí, rýchlo prídeme na to, čo v tejto dobe „letí“, čo je módne. Keď si všímame slová, ktoré ľudia hovoria, rýchlo objavíme, aká nálada panuje v spoločnosti. Nemusíme byť fundovanými sociológmi, aby sme zistili, že tieto nálady nám dávajú nelichotivý obraz o ľuďoch tejto doby. Svedčia o tom mnohé negatívne postoje, ktoré sa odrážajú v slovách i skutkoch. Je totiž dnes v móde mať sa zle, je v móde šomrať a nadávať, dnes letí nedôvera a závisť. Aj keď škála týchto negatívnych postojov je oveľa širšia, predsa už len to, čo sme spomenuli, stačí, aby sme si uvedomili kontrast medzi dnešným sviatkom a súčasnou dobou.
KE      Dnes sa totiž modlíme: „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“ A celkom správne chápeme, o čo prosíme: o dar viery, o naplnenie života kvasom evanjelia a radosťou z vykúpenia.
DI      Kontrast spočíva v tom, že akosi nevidíme ovocie tohto dedičstva v našej spoločnosti, aj keď väčšina sa hlási ku kresťanstvu. Čím to je? Je azda tým, že by sme skutočne boli tak ľahostajní vo viere? Povrchný pohľad môže zvádzať k podobnému konštatovaniu. No kto s otvoreným srdcom načúva svojím blížnym zistí, že v mnohých horí túžba po Bohu, po úprimnom prežívaní viery, po nasledovaní Krista. Tento oheň je mnohokrát ukrytý a maskovaný, akoby sme sa báli navonok prejaviť to, čo je v nás. Možno, že je to aj pozostatok minulej doby, kedy za prejavy viery hrozilo prenasledovanie a šikanovanie. Možno, že je v tom aj kúsok pohodlnosti. Možno, že je to len prejav malej odvahy. Nech už je dôvod akýkoľvek, každý z nás potrebuje vedľa seba niekoho, kto by ho povzbudil, posmelil, aby tento oheň viery s odvahou odhalil navonok.
      Svätý apoštol Pavol s podobným úmyslom radí veriacim v Korinte: „Napokon, bratia, radujte sa zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami“ (2 Kor 13, 11).
      Ak chceme niekoho obdarovať, jedným z najkrajších darov, aký môžeme dať – a celkom zadarmo – je povzbudenie. Povzbudenie je niečo, čo všetci potrebujeme a budeme to potrebovať vždy. Manžel potrebuje povzbudenie od svojej manželky. Manželka potrebuje povzbudenie od svojho manžela. Deti potrebujú neustále povzbudzovanie od svojich rodičov. Všetci potrebujeme povzbudenie od Boha. Sväté písmo čítame, aby sme sa povzbudili. Každý život potrebuje povzbudenie a tí, ktorým sa dostáva, dostávajú odvahu, ktorá vedie k úspechu. Povzbudenie dáva životu energiu a zápal.
      Povzbudenie nie je nikdy dosť. Pomáha ľuďom objaviť seba samých, vydať sa na správnu cestu, uskutočniť to, čo sa zdá niekedy nemožné.
      Problémom našej doby je, že nedokážeme používať povzbudivé slová. Veľa sĺz vytieklo v našej kultúre len preto, že sa ničíme zlými slovami. Kritika, slová podceňovania, výsmechu, nepravdivé slová plné zloby zničili už nejeden život. Tieto slová ešte nikomu nepomohli dostať sa z chýb svojho života. Slová povzbudenia to však dokážu.
PAR      Klavirista, Andor Foldes, keď oslavoval svoje sedemdesiate druhé narodeniny, spomenul dva veľké okamihy vo svojom živote, ktoré poznačili celý jeho život.
      Tým prvým bolo povzbudenie od otca. Keď ako sedemročný pomáhal otcovi pri práci v záhrade. Keď skončili, otec ho pobozkal a poďakoval sa za pomoc. A hoci od vtedy uplynulo viac než šesťdesiat rokov, Foldes si na to spomína ako keby to bolo včera.
      Druhý okamih bol tiež spojený s bozkom. Keď mal šestnásť rokov, bol už veľmi dobrým klaviristom. Žil v Budapešti. Jedného dňa prišiel do mesta najuznávanejší klavirista tej doby – Emil von Sauer. Bol známy nielen svojou virtuóznou hrou, ale aj tým, že je posledným zo žijúcich žiakov Franza Liszta.
      Sauer chcel, aby mu Foldes niečo zahral. Foldes zahral majstrovi najťažšie skladby Bacha, Beethovena a Schumanna. Keď skončil, Sauer prišiel k nemu a pobozkal ho na čelo.
      „Môj syn,“ povedal, „Keď som bol v tvojom veku, stal som sa žiakom Liszta. Po prvej hodine, ktorú som mal u neho, rovnako ma pobozkal a povedal: Opatruj tento bozk – je od Beethovena. Dal mi ho, keď ma počul hrať. – Čakal som roky, aby som toto vzácne dedičstvo mohol niekomu odovzdať. Teraz cítim, že patrí teba.“
      Tieto dva bozky mali pre Foldesa veľmi veľký význam. Dá sa povedať, že výrazne ovplyvnili celý jeho život.
MY      Každý z nás môže v dobrom ovplyvniť život mnohých ľudí okolo seba. Stačí len prestať so šomraním, aby sme mohli poukázať na krásy života. Stačí len prestať s nadávaním, aby sme vyzdvihli dobré vlastnosti blížnych, ktoré nabádajú k nasledovaniu. Stačí len prejavená štipka dobrosrdečnosti a nezištnosti, aby sa zmenili ľudia okolo nás. Stačí len odvaha v maličkostiach plniť Božiu vôľu, aby sme sa stali povzbudením pre druhých.
ADE      Povzbudzujme sa navzájom – dobrým slovom, pochvalou, ochotnou pomocou, príkladom života. Každé jedno povzbudenie sa môže stať pre druhých štartom k novému životu s Kristom, po ktorom v hĺbke srdca túžia. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(3924)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3729)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3610)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet