15.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Usiluj sa uskutočňovať poznané pravdy — nie ako požiadavku na iných, ale ako požiadavku na seba.”

~HERMANN HESSE~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1729 reakcie0
(Share 324 1)


Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Lk 9, 18-22

Myšlienky... 272/2001

      Ježiš Kristus dáva apoštolom dve otázky. Prvou je: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ (Lk 9, 18) Apoštoli odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ (Lk 9, 19) Ani jeden z týchto názorov nebol nepriateľský k osobe Ježiša Krista. Odpoveď ukázala, že na rozdiel od náboženských vodcov, zástupy, teda väčšina ľudí, prechováva k Ježišovi sympatie. Zaujímali sa o neho. Vnímali niečo zvláštne, čo ich nútilo zhromažďovať sa okolo neho a počúvať jeho učenie. Dúfali, že uvidia, ako robí zázraky a mnohí to aj videli. Cítili jeho výnimočnosť a tak o ňom špekulovali. Jedni si mysleli, že je to Jána Krstiteľ, ktorého dal Herodes popraviť, iní zasa, že je to Eliáš, ktorý podľa tradície sa mal vrátiť. A ďalší Ježiša považovali za jedného z dávnych prorokov, ktorý zázračne vstal z mŕtvych, aby priniesol posolstvo o Božom kráľovstve.
      Títo ľudia však poznali iba časť pravdy. Vedeli, že Ježiš Kristus má pre nich posolstvo, posolstvo od Boha. V inom postavení však boli apoštoli. Keď Ježiš Kristus položil druhú otázku a pýtal sa, za koho ho považujú oni sami, apoštol Peter odpovedal za všetkých: „Za Božieho Mesiáša.“ (Lk 9, 20) Ako to sv. Peter vedel? Sv. Matúš to vysvetľuje vo svojom evanjeliu, keď zachytáva Ježišovu reakciu na toto vyznanie: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 16, 17) Na to však apoštolom „dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať“ (Lk 9, 21). Môže sa to z nášho pohľadu zdať čudné, ale musíme si uvedomiť, že Ježiš to povedal vzhľadom na nadchádzajúce dni utrpenia a obety za svet. Až potom príde čas na ohlasovanie. Apoštolom to pripomenul pri svojom nanebovstúpení: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.“ (Sk 1, 8)
      Ak by však nám Ježiš Kristus položil tieto otázky dnes, aká by bola naša odpoveď? Čo hovoria zástupy o Ježišovi dnes? Mnoho z našich priateľov a známych sa hlási k Ježišovi. Mnohí však nie. Mnoho ľudí súčasnosti sa podobá tým zástupom, ktoré špekulovali, kto je vlastne Ježiš. Dnes mnohí považujú Ježiša Krista za veľkého učiteľa, dobrého a múdreho muža, za jedného z veľkých náboženských osobností sveta a dávajú na jednu úroveň s Mojžišom, Konfúciom a ostatnými. A je mnoho takých, ťažko o tom hovoriť, ktorí nielenže nie sú nepriateľskí naladení voči Ježišovi, ako náboženských vodcovia vyvoleného národa oných čias, ale Ježiš Kristus je im úplne ľahostajný. Azda počuli jeho meno, ale je to pre nich iba meno nejakého náboženského fanatika z histórie, s ktorým už 21. storočie nemá nič spoločné.
      Evanjelia nám prinášajú správu, že Ježiš Kristus sa stretol s veľkou opozíciou, hlavne zo strany farizejov a zákonníkov. Počas histórie cirkvi a aj dnes v niektorých častiach sveta sa nasledovníci Ježiša Krista nestretajú len s opozíciou, ale aj s nespravodlivým prenasledovaním. Nespočetné množstvo kresťanov položilo za Krista svoje životy. Aj keď nezažívame takéto prenasledovanie a azda ani veľmi necítime veľký odpor, predsa sa len stretávame s niečím, čo ja azda ešte horšie – s veľkou apatiou voči osobe Ježiša Krista, ktorá ako neviditeľná infekcia zasiahla i mnohých kresťanov. Je preto veľmi dôležité, aby sme dnes odpovedali aj na druhú Ježišovu otázku: „A vy ma za koho pokladáte?“ (Lk 9, 20) Skúsme ju však trochu rozdrobiť na niekoľko otázok.
      Prvou je: „Ako sa vlastne pozeráš na Ježiša Krista? Aká predstava ti príde na um, keď sa vysloví jeho meno?“ Vnímame Ježiša Krista ako dobrého Pastiera, Spasiteľa, Vykupiteľa? Vnímame jeho blízkosť? Je nám bližší ako manželka a deti? Ježiš kráča s nami životom, miluje nás, odpúšťa nám, pomáha nám, drží nás, nenecháva nás osamote. Viete si predstaviť svoj život bez Ježiša Krista?
      Toto nás vedie k ďalšej sérií otázok. Akú zmenu spôsobil Ježiš Kristus vo vašom živote? Sme mu skutočne úplne oddaní alebo sú ešte miesta, kde sme ho vo svojom živote nepustili? Nedávame Ježišovi v živote azda také miesto, aké dávali ľudia zajatí poverami amuletom?
      Čo povieme, keď sa nás Ježiš Kristus opýta: „A vy ma za koho pokladáte?“ (Lk 9, 20) Povieme: Pane, ja sa modlím, chodím do chrámu, ctím si tvoje meno, pristupujem k sviatostiam... To všetko je dobré. Ale pozrime sa do všetkých sfér svojho života, či aj tie svedčia o tom, že sme jeho nasledovníkmi.
      Zaiste toto je veľmi rušivé uvažovanie. Ale je nutné, pretože sme povolaní byť Ježišovými svedkami v tejto dobe. A to je nemožné, ak sme niektoré časti svojho života ešte nedali pod jeho vládu. Ježišovo svetlo môže horieť v tomto svete len vtedy, keď olejom budú naše životy. Každá situácia, každý okamih sa dá využiť na to, aby toto svetlo mohutnelo „a zažiarilo tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti“ (porov. Lk 1, 79).
27.05.2011 | Čítanosť(3831)
Téma: Kresťanstvo
05.02.2010 | Čítanosť(2771)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo /
30.12.2004 | Čítanosť(2017)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo
12.06.2003 | Čítanosť(3029)
Lk 9, 37-50
12.06.2003 | Čítanosť(2829)
Lk 9, 1-9
18.01.2010 | Čítanosť(1715)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet