20.február 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Najlepší spôsob sebapoznania je pokus pochopiť tých druhých.”


~ANDRÉ GIDE~

22.03.2017 - Miron
čítanosť284 reakcie0
(Share 61 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1.31 / Lk 11, 44 / Pravé poznanie Boha

Myšlienky... 74/2017

            Svätý Izák Sýrsky zreteľne rozlišuje medzi múdrosťou založenou na súhrne nadobudnutých poznatkov štúdiom a múdrosťou nadobudnutou skúsenosťou duchovného života. Evargius hovorí, že „poznanie Boha pozostáva z dvoch častí: praxis a theoria“. Praxis je život podľa viery, v Kristovi. Očistenie od hriechov je jej prvým štádiom a vedie k rozvinutiu čností. O theorii svätý Klement Alexandrijský hovorí, že „je to svetlo, ktoré preniká do duše, keď zachovávame prikázania“.            Svätý Izák nepopiera, že je možné hovoriť veľmi peknými slovami o pravde a o čnostiach, aj keď človek sa ich nikdy ani nepokúsil prakticky žiť v svojom živote. O tejto múdrosti však hovorí ako o hanbe a škandále. Opačne slová vychádzajúce zo skúsenosti života podľa viery označuje za poklad nádeje. Jeho prísny súd môžeme pochopiť, keď si spomenieme na Ježišove slová určené farizejom: „Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ (Lk 11, 44). Dotknúť sa hrobu znamenalo stať sa nečistým, teda neschopným kontaktu s Bohom. Podobne aj slová nevychádzajúce z praxis namiesto formovania prinášajú deformáciu. Poznáme veľa prípadov v histórií Cirkvi, kedy ľudia s titulom „teológ“ a skutočne oslňujúcim darom reči, zviedli zo správnej cesty mnohých len preto, že ich „múdrosť“ nevychádzala zo života podľa viery. Poznáme však aj mnohých svätých, ktorí priniesli mnohých k spáse jednoduchými slovami vychádzajúcich z duchovnej skúsenosti.            Som presvedčený, že v tomto poučení svätého Izáka môžeme nájsť riešenie mnohých problémov súčasnej Cirkvi. Načúvame slovám, ale i hovoríme slová, ktoré vychádzajú z poznania, ktoré je výsledkom intelektuálnej aktivity, štúdia, čítania, ale bez radikálneho úsilia uvedenia tohto poznania do praktického života. Namiesto formácie takto prichádza k deformácií.            Ako novokňaz som dostal takúto radu od staršieho kňaza: „Keď budeš kázať a dávať duchovné rady, nikdy nehovor o niečom, čo si sám nevyskúšal. Pretože nemôžeš inému dať to, čo sám nemáš.“ Myslím si, že v tejto rade sa odráža múdre poučenie svätého Izáka. A pre každého z nás je dobrým návodom ako dospieť k stavu, kedy sa naše slová stanú nie „škandálom a hanbou“, ale „pokladom nádeje“.


23.10.2003 | Čítanosť(1670)
Téma: Slovo / Sila slova
09.03.2004 | Čítanosť(1469)
Téma: Mlčanie / Slovo
19.07.2006 | Čítanosť(1331)
Téma: Slovo
12.06.2003 | Čítanosť(2960)
Lk 11, 14-26
12.06.2003 | Čítanosť(2932)
Lk 11, 27-36
12.06.2003 | Čítanosť(2902)
Lk 11, 5-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet