23.september 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pri vstupe do ticha nezmĺknu iba ústa, ale všetko: fantázia, srdce so svojimi vzplanutiami a svojou biedou, duch so svojou činorodosťou, úsudky o druhých ľuďoch, vôľa s jej snahou o zmenu, naša minulosť a naše utrpenie. Je tu iba Boh a hovorí počuteľne a napĺňa svojou prítomnosťou. Ukazuje svoju vôľu a riadi cesty. Ujíma sa našej slabosti, chudoby, biedy a sýti nás svojou silou.

~R. Bochinger ~

22.03.2017 - Miron
čítanosť653 reakcie0
(Share 99 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1.24 / Lk 24, 13-35 / Duchovný život / Dvojaké poznanie

Myšlienky... 64/2017

            V duchovnom živote prichádzame k poznaniu, ktoré nadobúdame skúsenosťou pri napĺňaní prikázaní, nasledovaním Božieho slova, zápasom o očistenie vášní. Toto poznanie by sa dalo prirovnať skúsenosti vrcholového športovca, ktorý po nespočetných tréningoch a závodoch spoznáva, ako sa správne stravovať, ako si rozložiť tréningovú záťaž, ako sa správne rozcvičiť a sústrediť. Poznanie tých prvkov, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu víťazstva, ale aj tých, ktoré uberajú z kondície, je pre vrcholového športovca priam nevyhnutné a podmieňuje úplne jeho životný štýl.            Podobne pri úsilí o duchovný život prichádza k podobnému poznaniu, ktoré formuje životný štýl kresťana. Ak napríklad spozná, že niektoré situácie sú zdrojom pokušenia, určite sa im bude vyhýbať.            Svätý Izák Sýrsky pripomína, že k tomuto poznaniu sa v duchovnom živote pridáva aj iné poznanie, ktoré je výsledkom pôsobenia Božej milosti podľa toho, ako je naša myseľ očistená. Je to akési jasnosť v poznaní, chápavosť, ktorá je odlišná od poznania, ku ktorému prichádzame čítaním alebo skúsenosťou. Je to poznanie, ktoré sa dostalo emauzským učeníkom, keď spoznali vo svojom spolupútnikovi Ježiša Krista (Lk 24, 13-35).            Disciplína v duchovnom živote, ktorou sa snažíme očistiť naše vášne, skrotiť myšlienky, podporiť rast čností, otvára dvere pre Božiu milosť, ktorá dáva srdcu hlbšie poznanie.


27.05.2011 | Čítanosť(4439)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(2073)
Lk 24, 36-52
12.06.2003 | Čítanosť(1906)
Lk 24, 13-35
12.06.2003 | Čítanosť(1883)
Lk 24, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet