22.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Slobodné myslenie, ak je dosť hlboké, neprepadne subjektivizmu. Spolu s vlastnými myšlienkami uvádza do pohybu aj tie, ktoré ako platnú pravdu prináša tradícia. Usiluje sa osvojiť si ich osobným poznaním. Rovnako silná, ako je vôľa k pravde, musí byť aj vôľa k pravdivosti. Len tá epocha, ktorá má odvahu byť pravdivá, môže dospieť k pravde pôsobiacej duchovnou silou.”

~ALBERT SCHWEITZER~

26.07.2017 - Miron
čítanosť694 reakcie0
(Share 139 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 3.18 / Utrpenie / Pokušenie / Sk 14, 22 / 2 Kor 4, 17 / Neutekajme pred pokušením

Myšlienky... 152/2017

            Svätý Izák Sýrsky učí, že „kto uteká pred pokušením uteká od čnosti“. Hneď na prvé počutie sa nám môže zdať, že je to v protiklade s prosbou, ktorú tak často vyslovujeme počas modlitby „Otče náš“: „...neuveď nás do pokušenia...“. Svätý Izák vysvetľuje tento protiklad obsiahlym vysvetlením, v ktorom vysvetľuje že sú akoby dva druhy pokušení: pokušenia duše a pokušenia tela. Prosba v Otčenáši smeruje k ochrane pred pokušeniami duše. Svätý Izák dáva niekoľko príkladov, za čo sa vlastne v tejto prosbe máme modliť. Prosíme o uchránenie od pokušení týkajúce sa viery, podľahnutiu pýchy a rúhania, pôsobeniu zlých myšlienok, roztrpčenosti nad druhými a pochybností.            Zaiste je pravdou, že sa máme modliť aj v čase telesných pokušení. Táto modlitba však žiada o posilu v tomto duchovnom boji, ktorému kvôli našej prirodzenosti nedá vyhnúť. Môžeme sa vzdať boja, ale tým sa vlastne vzdávame svojho večného cieľa. Námahu tohto duchovného zápasu svätý Izák vníma ako nevyhnutnú súčasť duchovného života, lebo bez nej „nemôžeme sa naučiť múdrosti Ducha“. Svätý Izák hovorí, že pred pokušeniami sa modlíme k Bohu akoby bol nejakým cudzincom, ale keď vstúpime do boja s pokušením kvôli láske k nemu a nedovolíme, aby sme boli porazení, Boh nás prijíma ako priateľov, pretože sme bojovali proti jeho nepriateľom a porazili ich kvôli naplneniu jeho vôle.            Svätý Izák neúnavne pripomína, že bez námahy v boji proti pokušeniam nemôžeme rásť v čnostiach. Jeho učenie vychádza z Božieho slova. Keď sa svätý Pavol a Barnabáš vracali z prvej misijnej cesty „posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14, 22). Apoštol v Liste Rimanom hovorí: „Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, 4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej“ (Rim 5, 3-4). V liste veriacim v Korinte apoštol dáva veľké prisľúbenie: „Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy“ (2 Kor 4, 17).            Neutekajme preto pred pokušením, aby sme sa stáli hodnými večnej slávy.


11.07.2003 | Čítanosť(3649)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2908)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2836)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2816)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2620)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet