22.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Odkiaľ máme život? Z lásky. Bez čoho by sme boli stratení? Bez lásky. Čo nám pomôže všetko prekonať? Láska.

~Johann Wolfgang von Goethe ~

26.07.2017 - Miron
čítanosť619 reakcie0
(Share 144 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 3.17.2 / Utrpenie / Pokušenie / Neodmietaj súženia

Myšlienky... 151/2017

            Nedávno som čítal, že u súčasnej generácií sa oproti predchádzajúcim znížila hranica tolerancie bolesti. Jedným z hlavných dôvodov podľa tejto správy je, že moderná medecína dokáže efektívne potlačiť bolesť pri rôznych chorobách a na trhu je dostatok voľne dostupných liekov, ktoré potlačiť nepríjemné stavy a prinavrátiť akýsi komfort do života. Je zaiste požehnaním, že moderná doba nám pomáha s týmito nepríjemnými stavmi a odstraňuje veľa utrpenia. No táto znížená hranica tolerancia bolesti môže mať nepriaznivý vplyv v našom duchovnom živote, pretože v mnohých situáciách nás núti hľadať rýchly prostriedok na utíšenie súženia alebo nejakého vnútorného nepokoja. A táto voľba nemusí byť správna. Dokonca snaha o odstránenie týchto nepríjemných stavov nás môže obrať o mnohé dobrá.            Svätý Izák Sýrsky svojimi slovami vnáša svetlo pre správne pochopenie. Hovorí: „Neodmietaj súženia, pretože cez ne vojdeš do poznania pravdy; neboj sa pokušení, pretože skrze ne nájdeš vzácne veci. (...) Kto uteká pred pokušením uteká od čnosti.“            V týchto slovách zhŕňa duchovnú skúsenosť všetkých generácií kresťanov, ktorých trpezlivé znášanie rôznych súžení priviedli k očisteniu srdca a pochopeniu, že tie súženia boli jedinou možnou cestou k spoznaniu večných hodnôt. Túto skúsenosť zrejme má každý z nás. Neraz i s akousi vďačnosťou spomíname na rôzny bolestivé krízy a situácie a hovoríme, že bez nich by sme sa nestali tým, čím sme teraz.            Väčší problém môžeme mať s poznámkou svätého Izáka, že nemáme utekať pred pokušeniami. Musíme však pochopiť, že na tomto mieste hovorí nie o pokušeniach tela, ale o pokušení duše. Má na mysli tie pokušenia, ktoré nás nejakým spôsobom chcú odviesť od nášho večného cieľa. Jedným z príkladov môže byť situácia, kedy nám niekto ublíži a naše srdce sa naplní hnevom. Prichádza okamžitá snaha o nápravu krivdy, odplatu, slová odsúdenia. Utiecť pred týmto pokušením znamená uskutočnenie tejto snahy, čím chceme odstrániť spôsobenú bolesť. Postaviť sa tomuto pokušeniu znamená prijať bolesť, ktorá sprevádza odpustenie a trpezlivé znášanie krivdy. Táto bolesť však vedie k nájdeniu „vzácnych vecí“ a nadobudnutiu čnosti.


11.07.2003 | Čítanosť(3649)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2908)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2836)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2816)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2620)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet