18.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ľahšie je konať charitatívne skutky, než byť spravodlivý.”

~ARTURO GRAF ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť2490 reakcie0
(Share 604 0)


Téma: Modlitba / Svedectvo / Sk 4, 23-31

Myšlienky... 104/2002

      Je nesporné, že od každého kresťana sa očakáva statočné a smelé vydávanie svedectva viery. Apoštoli Peter a Ján v tomto smere dávajú príklad. Bez strachu svedčili pred veľradou o vzkriesenom Spasiteľovi napriek tomu, že sa ich pokúsili zastrašiť uväznením. Táto ich odvaha a smelosť nevychádzala z ich prirodzených vlastností. Bola výsledkom úzkeho vnútorného kontaktu s Ježišom Kristom.
      Mnohokrát, keď chceme druhému povedať o Bohu, o vlastnej duchovnej skúsenosti, alebo slovo poučenia, váhame, máme obavy, ako to ten druhý prijme. Koľkokrát pre tento strach zostanú slová nerieknuté, aj keď mohli priniesť požehnanie do duše druhého. Ak chceme prekonať tento strach, ak chceme byť statoční a smelí vo vydávaní svedectva, musíme čerpať z rovnakého prameňa ako apoštoli. A tým prameňom je Kristus. On ich posilnil k smelosti a statočnosti. A posilni i nás.
      Apoštoli sa nesnažili vyriešiť ťažkosti vlastnou silou. Modlili sa: „V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi... A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy“ (Sk 4, 27.29-30).
      Všimnime si v tejto modlitbe tri dôležité znaky. Prvým je, že apoštoli vnímajú celú situáciu ako Božím problém a nie svoj. „V tomto meste sa naozaj spolčili... proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi...“ Preto predkladajú celý problém Bohu, aby on sám s tým niečo urobil. Druhým je, že prosia o odvahu a statočnosť pri ohlasovaní Božieho slova. A tretím je, aby sa dotkol života ľudí takým spôsobom, ktorým je mu vlastný – uzdravenia, znamenia a divy.
      Boh odpovedal na ich modlitbu: „A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo“ (Sk 4, 31).
      Ak sa budeme modliť takýmto spôsobom, Boh nám odpovie a mi v ňom nájdeme prameň sily, smelosti i statočnosti k vydávaniu svedectva.
11.07.2003 | Čítanosť(3646)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2900)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2834)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2811)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2616)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet