17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak cítim výzvu nepriateľa, chovám sa statočne. Keďže viem, že bojovať v súboji je nehodný čin, otočím sa chrbtom k protivníkovi bez toho, aby som mu vôbec pozrela do tváre. Potom hneď bežím k Ježišovi.

~Svätá Terézia z Lisieux ~

28.05.2018 - Miron
čítanosť372 reakcie0
(Share 102 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 6.26 / Nechváľme sa predčasne

Myšlienky... 219/2018

            Ak si nevynaložil žiadne úsilie, nehovor o čnostiach. Utrpenia kvôli Pánovi sú pre neho viac vzácnejšie než všetky sľuby a obety.; a pach ich potu prevyšuje akúkoľvek vôňu vzácneho kadidla. Považuj každú čnosť vykonávanú bez telesnej námahy za predčasný mŕtvo narodený plod lona. Obetou spravodlivých sú slzy ich očí; a prijímaným obetovaním je vzdychanie počas bdenia. Spravodliví, zaťažení váhou ich tiel volajú skormútene k Pánovi a hodne vysielajú svoje prosby Bohu s bolesťou; a pre ich plač anjelské rády sú blízko, aby im pomohli, povzbudili nádejou a utešili ich. Svätí anjeli sú účastníkmi utrpení a súžení svätých pretože sú im veľmi blízko.            Týmito slovami svätý Izák Sýrsky sa vracia k poučeniam v predchádzajúcich homíliách. Nabáda nás k opatrnosti pri posudzovaní svojho duchovného života. Aj keď sa po praktizovaní asketických cvičení, ktoré nám odporúčal, objavia známky rastu v čnostiach, mali by sme byť zdržanliví a nerozprávať o nich, dokiaľ neboli upevnené skrze skúšky. Môžeme hovoriť, že sme si osvojili disciplínu, ktorá k nim vedie ako je štúdium Svätého písma, modlitbu, pôst, stíšenie sa a oddelenie od sveta. Hovoriť však o čnostiach, keď ešte neboli otestované v skúškach, je predčasné, pretože ich ľahko môžeme stratiť v čase súženia.            V životoch svätých nájdeme mnoho príkladov, kedy dlhé telesné trápenie spôsobené chorobou alebo znášanie mnohoročného nespravodlivého príkoria bolo časom, kedy sa čnosti zakoreňovali v srdci svätých. Bol to čas určitej temnoty, keď im nič z toho nedávalo zmysel a predsa zotrvávali verní vo viere, v nádeji a v láske. Po ukončení týchto skúšok však pochopili, že Boh im bol v tom čase veľmi blízko, viedol ich a bdel nad nimi. Pochopili tiež, že tieto skúšky boli nevyhnutné pre očistenie srdca a utvrdení v čnostiach.            Nechváľme sa preto tým, čo ešte nebolo otestované skúškami.


Čítanosť(178)
Sv. Mikuláš  
27.05.2011 | Čítanosť(4834)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3386)
Duchovný život
06.10.2003 | Čítanosť(2170)
Čnosť


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet