20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Medzi prekvapenia, ktoré nás čakajú v deň súdu, bude patriť aj mlčanie, s ktorým Pán privíta naše skutky, už predtým ocenené ľudským potleskom... Naopak, môže sa stať to, že zavážia práve činy, ktoré sa stretli s ľudskou kritikou a zatracovaním na náš účet... Naším sudcom je Pán. Je mu sa musíme chcieť zapáčiť.

~G. Chevrot ~

10.06.2018 - Miron
čítanosť422 reakcie0
(Share 98 0)


Téma: Cesta asketikov 14 / Duchovný boj / O pokore a bdelosti

Myšlienky... 251/2018

            Každý, kto vstúpi do vnútorného zápasu, potrebuje v každej chvíli štyri veci: pokoru, veľkú bdelosť, vôľu odporovať a modlitbu. Ide s Božou pomocou o nadobudnutie nadvlády nad „Etiópčanmi myšlienok“ a ich vyhostenie zo srdca.            Pokora je nevyhnutná, pretože pyšný človek je raz a navždy vylúčený. Bdelosť je nevyhnutná pre okamžité spozorovanie nepriateľov a ochranu pred zlom. Vôľa odporovať sa musí nastoliť okamžite, keď je spozorovaný nepriateľ. A keďže bez Boha nemôžeme nič urobiť (Jn 15, 5), modlitba je základ, na ktorom ten celý zápas záleží.            Malý príklad môže byť pre teba sprievodcom.            Bdelosťou spozoruješ nepriateľa, ktorý sa približuje k dverám tvojho srdca. Napríklad pokušenie myslieť zle o blížnom. Okamžite je prebudená tvoja vôľa k odporu, utne to pokušenie, ale okamžite utŕžiš porážku vo forme uspokojivej myšlienky: „Ako som bol len ostražitý.“ Tvoje zdanlivé víťazstvo sa stalo hroznou porážkou, pretože chýbala pokora.            Opačne, ak odovzdáš zápas Pánovi, tendencia k sebauspokojeniu odpadá a ty ostávaš slobodný. Veľmi rýchlo tiež spozoruješ, že nie je silnejšej zbrane ako Pánovo meno.            Tento príklad ukazuje, že tento zápas prebieha priam neustále. Zlé impulzy prichádzajú v rýchlom prúde a s rovnakou rýchlosťou musia byť odrazené. Sú to „ohnivé šípy zloducha“ (Ef 6, 16), ktoré k nám neprestajne letia. Preto rovnako neprestajne máme volať k Pánovi. Náš zápas nie je „zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12).            Svätci vysvetľujú, že impulz, myšlienka, je začiatkom. Potom nasleduje „rozhovor“, kedy sa začneme zaoberať tým, čo nám myšlienka ponúka. Tretím krokom je už súhlas s myšlienkou a štvrtým krokom je spáchanie hriechu. Všetky tieto kroky môžu nasledovať takmer okamžite, ale tiež môžu prichádzať postupne a tak človek ich dokáže oddeliť. Myšlienka klope ako podomový predavač pri dverách. Ak ho človek nechá vojsť dnu, predavač začne rozprávať o svojom tovare a je veľmi ťažké dostať ho von, keď. Potom môže nasleduje súhlas a kúpa, často proti vôli človeka. Človek je zvedený tým, čo mu zlý poslal.            V Žalme Dávid hovorí o myšlienkach: „Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť“ (Ž 101, 8). O rozhovore hovorí Mojžiš: „Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu!“ (Ex 23, 32). Svätí Otcovia k tomu pridávajú prvý verš prvého Žalmu: „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov“ (Ž 1, 1). To naznačuje veľkú dôležitosť hovoriť s nepriateľmi u brány (Ž 127, 5).            Ale keď je nával na bránu, a keď vieš, že „sám satan sa tvári ako anjel svetla“ (2 Kor 11, 14), v tom prípade nám svätí Otcovia radia držať srdce čisté od všetkých impulzov, pocitov a fantázií, nech by už boli akéhokoľvek druhu. Toto je povedané, pretože nie je v ľudských silách oddeliť zlé impulzy od dobrých: jedine Pán to môže urobiť. Preto sa utiekame s dôverou k nemu, pretože vieme, že „ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia“ (Ž 127, 2).            Záleží len na tebe, či sa tvoje srdce nestane trhoviskom naplnenom takým hlukom a zmätkom, až stratíš úplne and ním kontrolu. Na takom mieste sa schádzajú zlodeji a lupiči, ale nikdy anjel pokoja. Pán pokoja uteká z takéhoto miesta.            Preto nám povedal skrze svojho apoštola: „Očistite si srdcia“ (Jak 4, 8) a dal nám príkaz: „Majte sa na  pozore, bdejte“ (Mk 13, 33). Pretože keď príde a nájde naše srdcia nečisté a driemajúce, povie: „Nepoznám vás“ (Mt 25, 12). Ale ta hodina je vždy tu, ak nie v tento moment, tak potom v ten ďalší. Pretože nebeské kráľovstvo, hodina súdu je vždy prítomná v našom srdci.            Pretože ak strážca nebdie, ani Pán nestráži; ale ak Pán nestráži, strážca bdie nadarmo. Strážme preto dvere svojho srdca a nikdy neprestávajme volať k Pánovi o pomoc.            Nesmeruj svoj pohľad na nepriateľa. Nevchádzaj do argumentácie s tým, ktorému zrejme nemôžeš odolať. So svojimi mnoho tisícročnými skúsenosťami pozná každý trik, ktorý ťa urobí bezmocným. Nie, stoj radšej v prostriedku poľa svojho srdca a pozeraj sa hore, potom je tvoje srdce chránené zo všetkých strán: Pán sám pošle anjelov, aby ťa zároveň strážili zľava i sprava, spredu i zozadu.            Toto znamená, že keď si napadnutý pokušením, nemal by si sa snažiť ho skúmať a rozoberať. Takto poškvrníš srdce a mrháš časom a to je už víťazstvo pre nepriateľa. Namiesto toho bez najmenšieho odďaľovania, obráť sa k Pánovi a hovor: Pane, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Čím skôr odtiahneš myšlienky od pokušenia, tým skôr príde pomoc.            Nikdy si nebuď sebaistý. Nikdy nerob dobré predsavzatia a nikdy si nemysli: Áno, toto dokážem. Nikdy never vo svoju vlastnú silu na odporovanie pokušeniu akéhokoľvek druhu, veľkého či malého. Práve naopak. Mysli takto: Som si istý, že skôr či neskôr padnem. Sebadôvera je nebezpečný spojenec. Čím menej sily si prisúdiš, tým viac budeš schopný odolať útoku. Uznaj, že si slabý, úplne neschopný odporovať najslabšiemu vábeniu diabla. Potom k svoju veľkému údivu zbadáš, že nemá nad tebou žiadnu moc. Pretože si sa na obrátil na Pána ako svoje útočisko, nemôže ťa postihnúť žiadne zlo (Ž 91). Jediné zlo, ktoré sa môže prihodiť kresťanovi, je hriech.            Ak si skrúšený, že si neskôr aj tak padol a si plný výčitiek a predsavzatí „nikdy to už znovu neurobím,“ je to istotne znak, že si na nesprávnej ceste: a že si bol zranený pre spoliehanie sa na seba samého.            Kto sa nespolieha na seba samého, je vďačne udivený, že nepadol hlbšie; chváli Boha, že mu zoslal načas pomoc, inak by ešte stále ležal v svojom páde. Rýchlo vstáva a začína svoju modlitbu s trojnásobným: „Sláva tebe Bože!“            Rozmaznané dieťa leží prešibane dlho, keď padne. Hľadá súcit a útechu. Nerob podobný cirkus okolo seba, nech už to akokoľvek bolí. Vstaň a pokračuj v boji. Iba anjeli nikdy nepadnú.            Ale modli sa, aby ti Boh odpustil a uchránil ťa od neopatrnosti.            Nenasleduj Adamov príklad a neobviňuj ženu alebo diabla ani žiadnu inú vonkajšiu okolnosť. Dôvod tvojho pádu je v tebe: v momente, keď Pán domu bol mimo tvojho srdca, prišli zlodeji a lupiči a spôsobil skazu podľa svojej vôle. Modli sa k Bohu, aby sa to neopakovalo.            Niekto sa opýtal mnícha: „Čo robíš tu v kláštore?“ Odpovedal: „Padám a vstávam, padám a vstáva, padám a znovu vstávam.“            Nie veľa minút tvojho života prejde bez pádu. Preto sa modli k Pánovi, aby sa nad tebou zmiloval.            Modli sa za odpustenie a milosť tak, ako sa modlí odsúdený na smrť; a pamätaj, že iba skrze milosť si spasený (Ef 2, 5). Nemôže si robiť žiaden nárok na slobodu a milosť. Zmýšľaj o sebe, že si v situácií otroka, ktorý bol chytený na úteku a teraz leží pred svojím pánom a prosí o zľutovanie. Takou bude i tvoja modlitba, ak budeš nasledovať slová svätého Izáka Sýrskeho a „zahodíš bremeno svojho hriechu“, aby si našiel „hore vedúcu cestu, ktorá umožňuje tvoj výstup“.  Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 14. – O pokore a bdelosti


26.01.2010 | Čítanosť(1236)
Téma: Duchovný boj / Bdelosť
12.06.2003 | Čítanosť(2205)
Ef 6, 10-24
12.06.2003 | Čítanosť(1931)
Ef 6, 1-9
13.09.2004 | Čítanosť(1151)
Ex 23


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet