18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Modlitba je odpoveď. A prvú otázku kladie Boh. Ak by on neopustil svoju izoláciu, nikto by nás nemohol oslobodiť od tej našej. Ak by nás nepovolal z priepasti bytia, nikomu by nenapadlo odpovedať. Áno, na milovanie sú potrební dvaja.”

~CARLO CARRETTO~

21.07.2018 - Miron
čítanosť371 reakcie0
(Share 102 0)


Téma: Pole / 1.8.44-49 / Viera / Skutky / Svedectvo / Mučeníctvo je skutkom viery

Myšlienky... 307/2018

            Skutočne žitá viera, hoci ju človek vyznáva iba svojimi perami, prináša spásu. Priniesla spásu lotrovi na kríži; prináša spásu skrze pokánie mnohým hriešnikom v posledných minútach ich života.            Je to tak dôležité a nevyhnutné vyznať vieru srdca a duše ústami, že svätí mučeníci v každej dobe kresťanstva počínajúc apoštolmi, považovali za lepšie trpieť hrozné a dlhé mučenie, vyliať svoju krv ako vodu, než vyriecť zrieknutie sa Krista, hoci iba s perami bez žiadneho súhlasu srdca.            Boh požaduje od človeka jedine živú a pravú vieru k spáse. Ako prísľub spásy a večnej blaženosti, to musí byť pre kresťana vzácnejšie než život.            Mučeníctvo je ovocie pravého poznania Boha daného skrze vieru.            Mučeníctvo bolo skutkom viery. Tí, ktorí si vysoko vážia padnutú prirodzenosť človeka, rúhajú sa tomuto skutku. Vo svojej slepote nazývajú tento veľkodušný a svätý skutok ponúknutý Bohom človeku ako následok bláznovstva!            Každá myšlienka Bohom daných dogiem je tak dôležitá, že svätí vyznávači, podobne ako mučeníci, vydali o nej svedectvo dlhým utrpením a potokmi vlastnej krvi. (Pole, kapitola 8, odstavec 44-49.)            Svätý Ignác Briančaninov poukazuje na dôležitosť pravej s živej viery, ktorá otvára dvere k spáse. Toto poučenie je veľmi dôležité, pretože niekedy môže dôjsť k uspokojeniu s vierou, ktorá je mŕtvou, ktorá nedáva silu k vyznaniu Ježiša Krista.            Príkladom môže byť aj príbeh z bývalého Sovietskeho zväzu, kedy zúrilo prenasledovanie kresťanov. Do jedného domu, kde sa v tajnosti zhromaždili kresťania k modlitbám, vtrhol jeden vojak. So samopalom pripraveným k streľbe vyzval zhromaždených: „Kto sa zrieka Krista, má poslednú šancu opustiť tento dom!“ Niekoľko prestrašených kresťanov odišlo, aby si zachránili svoje životy. Vojak potom zatvoril dvere, odložil samopal a povedal: „Teraz sa môžeme spolu pomodliť. Tí, ktorí nás mohli zradiť, sú už preč!“ Aj keď len málo príbehov o skúškach viery sa končí takýmto spôsobom, predsa nám ponúka silné poučenie. A aj keď v našej spoločnosti nemusíme očakávať mučenícku smrť za vyznanie viery v Krista, predsa jestvuje mnoho situácií, kedy vyznanie viery v Krista nám môže spôsobiť veľa bolestivých ťažkostí. Živá viera nám však dá silu vydať dobré svedectvo.


25.06.2003 | Čítanosť(2672)
Téma: Viera
18.01.2010 | Čítanosť(1736)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet