26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nijaký úplatok a nijaké odporúčanie nám neotvoria brány raja, iba srdce, ktoré milovalo.”

~JOHANNES LEPPICH ~

21.07.2018 - Miron
čítanosť322 reakcie0
(Share 57 0)


Téma: Pole / 1.8.29-31 / Viera / Krst / 1 Kor 15, 45 / Jn 6, 63 / Krst mení človeka

Myšlienky... 303/2018
(Zdroj: https://youtu.be/GTlAK_M0sbw)

            Je normálne pre každé stvorenie konať, vo vnútornom ako i vonkajšom živote, podľa svojej prirodzenosti. Takto, ten, kto je oblečený v Krista, nový človek, prirodzene zmýšľa, cíti a koná ako Kristus zmýšľa, cíti a koná. Byť vedený myšlienkami a pocitmi starého človeka, i keď sa zdajú dobrými, je neprirodzené pre nového človeka.            Sprievodcom kresťana musí byť Svätý Duch takým spôsobom, ako boli pre starého človeka sprievodcami telo, krv a zlý duch. „Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;“ posledný Adam oživujúcim Duchom“ (1 Kor 15, 45). Všetky myšlienky, pocity a diela kresťana musia vyvierať zo Svätého Ducha a nemajú byť vlastné a padnuté podľa prirodzenosti starého Adama. Dosiahneš to, keď zosúladíš svoj život s prikázaniami Evanjelia, podľa evanjeliových svätých slov: „Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63).            Viera v Krista, spečatená tajomstvom krstu, je sama dostatočná pre spásu, bez skutkov, keď človek nemá čas na ich vykonanie, pretože viera premieňa človeka do Kristovej podoby zatiaľ čo skutky ho menia iba k podobe Kristovho konania. (Pole, kapitola 8, odstavec 29-31.)            Tieto slová svätého Ignáca Briančaninova sa nám môžu zdať ako nedosiahnuteľný ideál. Je to preto, že len pár ľudí si dokáže uchovať krstnú milosť po celý život.            Svätý Teofan Zatvornik hovorí od dôvodoch, ktoré spôsobujú stratu krstnej milosti. Prvým je zanechanie Cirkvi a sviatostného života. Toto spôsobuje vysušenie výhonku kresťanského života. Druhým je podriadenie sa chúťkam tela, ktoré spôsobujú zakorenenie rôznych vášní v srdci. Tretím je strata schopnosti vidieť hlavný cieľ života a nasledovanie dočasných cieľov, ktoré slúžia k uspokojeniu telesných potešení a utíšeniu smädu, ktorý spôsobuje pýcha a márnomyseľnosť. Štvrtým je zabúdanie na dušu. Modlitba, Božia bázeň, či svedomie sú zatienené množstvom iných vecí. A piatym je nenadobudnutie poriadku v živote, ktorý je vytvorený dodržiavaním prikázaní. Svätý Teofan hovorí, že všetky tieto dôvody straty krstnej milosti sú vzájomne prepojené a často sa nedajú od seba odlíšiť. Za tento stav robí zodpovednými rodičov, ktorí zanedbali správnu formáciu svojich detí.            Keď pociťujeme zármutok zo straty tejto krstnej milosti, má nás to viesť k uvedomeniu, že Boh nám dáva celý náš život na pokánie, ktoré vracia túto milosť do nášho vnútra.


25.06.2003 | Čítanosť(2613)
Téma: Viera
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
04.12.2004 | Čítanosť(2171)
Krst
18.01.2010 | Čítanosť(1669)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet