25.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Krása je prirodzeným prostredím modliaceho sa človeka, ktorý sa tak zmocňuje všetkého duchovného bohatstva.

~TOMÁŠ ŠPIDLÍK~

21.07.2018 - Miron
čítanosť218 reakcie0
(Share 46 0)


Téma: Pole / 1.8.8-10 / Viera / Mt 16, 24-25 / Mŕtva viera

Myšlienky... 297/2018
(Zdroj: https://youtu.be/XItpC7Q50HQ)

            Bez sebazáporu človek nie je schopný viery; jeho padnutý rozum bojuje proti viere, vyžaduje odpoveď od Boha vo všetkých jeho dielach a dôkaz pre ním zjavené pravdy. Padnuté srdce chce život padnutých, ktorý viera chce umŕtviť. Telo a krv ignorujúc neprestajnú prítomnosť smrti, chce žiť svoj vlastný život – život smrti a hriechu.            Toto je dôvod prečo Pán povedal všetkým, ktorí sa ho rozhodli nasledovať so živou vierou: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 24-25).            Pád sa tak asimiloval do podstaty ľudstva, že odmietnutie tohto pádu sa stalo rovným odmietnutiu vlastného života. Bez takéhoto sebazáporu je nemožné získať vieru, ktorá je prísľubom večného, požehnaného, duchovného života. Každý, kto podnecuje vášne svojho srdca alebo tela, aby mu priniesli pôžitok, odpadne od viery. (Pole, kapitola 8, odstavec 8-10.)            Viera je dar, o ktorý sa potrebujeme starať. Svätý Ignác Briančaninov poukazuje na stav našej prirodzenosti, ktorá v sebe nosí túžbu po plnosti života, ale toto naplnenie nehľadá v živote s Bohom, ale skrze uspokojovanie túžob tela po dočasných pôžitkoch. Takéto nastavenie života nie je priaznivé pre rast vo viere. Ba priam naopak, vieru uháša a dokonca život viery môže úplne vyhasnúť. Tragédia spočíva v tom, že mnohí s takouto mŕtvou vierou sa stále hlásia ku Kristovi, poukazujúc, že boli pokrstení a dokonca pravidelne prichádzajú v nedeľu na bohoslužbu. Klamú seba samých, ponúkajú veľmi deformovaný obraz o kresťanskom živote a len márne sa usilujú nájsť v tejto mŕtvej viere útechu a radosť, ktorú očakávajú.            Poznanie tejto situácie nás však nikdy nesmie priviesť k vyrieknutiu súdu nad nimi. Ak ho vyriekneme, celkom určite zakúsime podobnú neplodnosť viery vo svojom živote. V tejto situácií je prípustný iba jeden súd – a to súd na nami samými. V srdci máme mať súcit s týmito našimi bratmi a sestrami a bolesť, že sme to boli my, ktorí ich do takéhoto duchovného stavu priviedli. Je to čas, kedy máme odprosovať Boha za zlé svedectvo v čase, keď naša viera bola rovnako mŕtva, a náš príklad stiahol mnohých nesprávnym smerom. Prv, než sa začneme prosiť za týchto ľudí, robme pokánie za zanedbanie starostlivosti o rast našej viery.


25.06.2003 | Čítanosť(2575)
Téma: Viera
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(2969)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2900)
Mt 16, 21-28
18.01.2010 | Čítanosť(1631)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet