14.december 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Umelec, ktorý má pevnú vieru a žije životom hodným kresťana, bude konať pod inšpiráciou lásky Božej a uplatní dary, ktoré dostal od Stvoriteľa v službe náboženstva pomocou farieb, rysov alebo zvukov a harmónie. Takto vynaloží všetko úsilie, aby vyjadril a podal pravdy, ktoré pozná a nábožnosť ktorú má, s takou obraznosťou, s takým kúzlom a s takou lahodnosťou, že toto posvätné prevádzanie umenia bude pre neho akoby bohoslužobným a náboženským úkonom, a významne povzbudí ľud, aby vyznával vieru a pestoval nábožnosť.

~Pius XII.~

21.07.2018 - Miron
čítanosť396 reakcie0
(Share 110 0)


Téma: Pole / 1.7.21-23 / Pravda a Duch / Rim 10, 14.17 / Pokora je potrebná

Myšlienky... 293/2018
(Zdroj: https://youtu.be/r5W1OetYjqE)

            „Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú“ (Ž 89, 8) hovorí Písmo. Je hrozivý dokonca aj pre najvyššie nebeské mocnosti. Šesťkrídli serafíni lietajú okolo jeho trónu, neustále ho oslavujú v úžase nad jeho veľkosťou, a zakrývajú si tváre ohnivými krídlami. To je to, čo videl prorok Izaiáš  (Iz 6). Ó človeče! Zakry sa zbožne pokorou.            Je dosť ak Božie slovo, Pravda, prichádza do domu tvojej duše skrze počúvanie a čítanie a tak uzdravuje mladého služobníka (Mt 8) – to jest tvoje srdce, – ktoré je stále mladé v porovnaní s Kristom, aj keď tvoje telo je už postriebrené vekom.            Nie je inej cesty k Pravde! Apoštol hovorí: „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo“ (Rim 10, 14.17). Všetci žijúci nositelia Svätého Ducha utíchli. Písmo vyrieknuté Svätým Duchom samo ohlasuje Pravdu. (Pole, kapitola 7, odstavec 21-23.)            Pri čítaní diel svätých Otcov nás môže udiviť akési protirečenie, ktoré nachádzame v ich poučeniach. Na jednej strane nás nabádajú k radikálnemu nasledovaniu Evanjelia a na druhej strane, keď sa naša duša túži povzniesť k duchovným výšinám, snažia sa ju držať pri zemi. Toto protirečenie je však iba zdanlivé a vytráca sa s hlbším pochopením ich slov. Svätí Otcovia dobre poznajú srdce človeka a aké nebezpečenstvo pre neho hrozí, ak sa začne dotýkať duchovných výšok, keď je ešte infikované vášňou pýchy.            Svätý Ignác Briančaninov na inom mieste spomína poučenie svätého Sisoesa. Istý mních mu raz povedal: „V mojom srdci prebýva neustála spomienka na Boha.“ Svätý Sisoes mu povedal: „To nie je nič veľké; väčšie je, keď sa pokladáš za horšieho než celé stvorenstvo.“ Svätý Ignác k tomu poznamenáva: „Je to veľmi nebezpečná výška, ak rebrík, ktorý ku nej vedie, nie je postavený na pevnej skale pokory.“            V týchto slovách sa ukrýva kľúč k pochopeniu jeho náuky ako prichádzať k Pravde. Osvojením si pokory sa ľahko vyhneme pasciam pýchy, ktoré nám kladie do cesty v čase duchovného zápasu.


25.06.2003 | Čítanosť(1031)
Téma: Pravda
25.06.2003 | Čítanosť(915)
Téma: Pravda
12.06.2003 | Čítanosť(2593)
Rim 8, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2038)
Rim 8, 28-39
31.01.2005 | Čítanosť(436)
Iz 06


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet