23.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nie je prakticky možné, aby ten, kto sa bude so zápalom a s veľkým úsilím zaoberať slovom Božím, bol niekedy zanechaný Bohom v nepovšimnutí. Naopak, i keby nie pre našu chybu , nebolo pri nás duchovného vodcu, tak nám Boh bude prenikať do nášho srdca, presväcovať náš um, ožarovať našu myseľ, odkrývať skryté a takto sa stane našim vodcom v predmetoch nám neznámych.

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1530 reakcie0
(Share 266 1)


Téma: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi / Samaritáni / Lk 10, 25-37

Myšlienky... 77/2000

       Hlavnou postavou podobenstva je Samaritán. Ježiš Kristus použil obyvateľa kraja medzi Galilejou a Júdskom zámerne. Historické udalosti totiž spôsobili, že medzi Židmi a Samaritánmi panovalo veľké nepriateľstvo. Preto milosrdné konanie Samaritána dodalo podobenstvu veľkú výpovednú silu.
       Samaritáni boli zvláštnou zmiešaninou Izraelcov a príslušníkov pohanstva. Keď boli Izraelci odvlečení do asýrskeho zajatia (722-1 pr.Kr.) do okolia Samárie prišlo veľa kolonistov hlavne z Babylónska. Postupne zbytky pôvodného obyvateľstva splynuli s týmito novými osadníkmi, ako aj s ich pohanskými zvykmi. I keď boli pokusy nastoliť vieru v jedného Boha, Boha Izraelcov (pozri: 2 Kr 17, 24-40), predsa sa im nepodarilo oslobodiť sa od mnohých pohanských praktík. Izraelské prvky však prevládli a tak vzniklo samaritánske náboženstvo.
       Práve toto bolo dôsledkom konfliktov medzi Židmi a Samaritánmi. Vzájomné nepriateľstvo sa každým novým konfliktom v priebehu rokov prehlbovalo. Keď Židia chceli uraziť Ježiša Krista, nazvali ho Samaritánom (Jn 8, 48).
       Ježišov postoj k Samaritánom bol však iný. I keď na začiatku zakazuje prvým misionárom, aby nevchádzali do ich miest (Mt 10, 5), išlo len o dočasný zákaz, pretože po zmŕtvychvstaní dáva rozkaz k evanjelizácií celého sveta. Evanjelista Ján zaznamenáva jeho rozhovor so ženou Samaritánkou, apoštol Lukáš zasa prináša podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Toto všetko nasvedčuje, že Kristus neprijímal rasové a náboženské predsudky, ktoré mali Židia voči Samaritánom. Kroky prvotnej Cirkvi viedli do Samárie (Sk 8, 4-25). Toto nasvedčuje, že učeníci pochopili vzťah Ježiša k týmto vydedencom židovského národa.
       (Podľa: Adolf Novotný, Biblický slovník, s.846-847.)
12.06.2003 | Čítanosť(8436)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3662)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(3007)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet